• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2269
 • پنج شنبه 1384/9/24
 • تاريخ :

معرفی

برخی پایگاههای

‌پژوهشی

http://www.ier.ir

پژوهشكده تعلیم و تربیت

http://www.iisg.nl/iisg/historyfa.html

پژوهشكده بین المللی تاریخ اجتماعی

http://WWW.IRAN-ARS.COM

مركز مطالعات و تحقیقات هنری

http://www.iranculturestudies.com/

«دفتر پژوهش‌های فرهنگی» سایتی در زمینه تحقیقات علوم انسانی است كه در آن مقالاتی در زمینه پژوهش، فرهنگ و علمی ارائه شده است.

http://

WWW.CSR.IR
«سایت مركز تحقیقات استراتژیك»؛ در این سایت استراتژی جامع با سازگاری و انسجام درونی به توان و موقعیت ملی و منطقه ای و بین‌المللی كشور نسبت به كشور ارایه شده است.

http://www.risstudies.org/

پژوهشكده مطالعات راهبردی(راهبرد امنیت ملی و سیاست خارجی، گزارش‌های پژوهشی)

http://WWW.BIONVAN.COM

«دفتر مطالعات سیاسی دانشگاه صنعتی شریف» سایتی خبری و تحلیلی است كه فعالیت خود را از  ۱۷مرداد ماه سال 84 شروع كرده است.

این سایت اطلاعات كاملی در زمینه سیاسی، بین‌المللی ، اقتصادی و فرهنگی ، هنر و فناوری ارائه می‌كند.

http://

WWW.ISPA.IR
مركز افكارسنجی دانشجویان ایران

http://WWW.ISLAMIC-IICT.ORG

«سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی»؛ این سایت اقدام به تهیه فهرست عنوان‌های مطالعات، اولویت گذاری، تعریف و تهیه پیشطرح، تایید صلاحیت محققان، تصویب طرح تحقیقاتی و تایید نهایی حاصل از تحقیق كرده است.

http://WWW.IICHS.ORG

«سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران»؛ این سایت در مورد زن در تاریخ معاصر ایران، ناگفته‌های تبعید، روابط ایران و آلمان در جنگ جهانی اول، نهضت جنگل و كودتای  ۱۲۹۹ اطلاعاتی ارائه داده است.

http://WWW.RI-KHOMEINI.ORG

این سایت  وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام است و با هدف پژوهش در جوانب مختلف حیات و اندیشه امام، معرفی دیدگاه‌های ایشان و انقلاب تاسیس شده است.

http://

WWW.TISRI.ORG
«سایت مطالعات و تحقیقات بین‌المللی تهران»؛

این موسسه توسط خبرنگاران، محققان و دانشگاهیان، كارشناسان مسایل بین المللی و منطقه‌ای مركزی در ایران بنیان گذاشته شده است.

هدف از تشكیل این موسسه كمك به ارتقای دانش و بینش كارگزاران، دانش پژوهان مسایل بین‌المللی ، منطقه‌ای و كشوری،تحلیل و ارزیابی داده‌های مرتبط با مسایل بین‌المللی ، منطقه‌ای و جهانی است.

http://WWW.JOBIRAN.COM

«موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران» ؛ در این سایت طرح‌های شغلی، آموزش كاریابی، آزمون‌های رغبت سنجی و طرح‌های خوداشتغالی ارائه شده است.

http://WWW.MAJLIS.IR

«مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» سایتی است كه به نشریه مجلس و پژوهش، سمینارها و همایش‌های مربوط به مجلس پرداخته است.

HTTP://ISLAM.WEB1000.COM

مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی

http://www.iiees.ac.ir

پژوهشكده مدیریت خطرپذیری

http://www.ihcs.ir

پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی

http://WWW.DRE-MFA.GOV.IR

معاونت آموزش و پژوهش وزارت خارجه

http://www.iric.org

موسسه اطلاعات و تحقیقات اسلامی

http://www.iranet.ir

شبكه دانشگاهی و پژوهشی ایران

http://www.aciiran.com

انجمن پژوهشگران ایران

http://www.hawzeh.com/index1.asp?Lang=0

پژوهشكده حوزه و دانشگاه

http://www.iranculture.org

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

http://www.crspa.ir/sanjesh/

فصلنامه پژوهش و سنجش

http://www.magiran.com/

بانك اطلاعات نشریات كشور

UserName