• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5700
 • سه شنبه 1384/9/1
 • تاريخ :

4 – 1

تهران ورزشگاه آزادی

سه شنبه 24 / 8 / 84

آنالیز بازی از :  مهدی ارژنگی نیا

ملوان

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

301

142

159

تعداد پاسهای كلی

253

124

129

پاسهای صحیح

47

17

30

پاسهای اشتباه

1

1

---

پاس بلند صحیح

8

3

5

سانتر

3

1

2

سانتر صحیح

25

7

18

ضربه سر اول

9

2

7

ضربه سر صحیح

9

2

7

خطا

40

20

20

دفع توپ

31

14

17

لودادن توپ

---

---

---

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

4

2

2

شوت بیرون چار چوب

---

---

---

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب

1

1

---

كارت زرد

---

---

---

آفساید

%5/43

%41

%46

درصد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

412

207

205

تعداد پاسهای كلی

355

181

174

پاسهای صحیح

54

23

31

پاسهای اشتباه

3

3

---

پاس بلند صحیح

27

13

14

سانتر

9

5

4

سانتر صحیح

26

8

18

ضربه سر اول

8

5

3

ضربه سر صحیح

14

6

8

خطا

15

6

9

دفع توپ

18

9

9

لودادن توپ

8

6

2

گرفتن توپ

5

4

1

شوت داخل چارچوب

10

5

5

شوت بیرون چار چوب

13

5

8

كرنر

12

9

3

موقعیت خطرناك

2

1

1

سرداخل چار چوب

3

2

1

سر بیرون چارچوب

4

2

2

كارت زرد

2

1

1

آفساید

%5/56

%59

%54

درصد مالكیت توپ

ملوان نه بازی كرد نه نتیجه گرفت

از لحاظ آمار برتری كامل در كل بازی با تیم پرسپولیس بود و با این حساب می توانیم موارد قابل توجه را مورد بررسی قرار دهیم تعداد سانتر 27 در مقابل 8 ملوان و تعداد شوت 15 در مقابل 4 شوت بیرون چارچوب و تعداد 13 كرنر در مقابل هیچ كرنر ملوان و 12 موقعیت خطرناك در مقابل 2 موقعیت ملوان نشان برتری فاحش تیم پرسپولیس می دهد كه این بازی را مسبب تركیب هماهنگ پرسپولیس دانست كه در نیمه اول بیشتر میل به بردن به كناره های زمین را داشت با توجه به 5 بازیكن در خط دفاع ملوان كه با آمادن كاظمیان به جناح راست وضعیت پرسپولیس بهتر شد ولی در كل بازی در مركز پرسپولیس كمبود یك هافبك بازی ساز و طراح احساس می شد و در نیمه دوم میانه زمین كاملا در اختیار پرسپولیس بود و ملوان حرفی برای گفتن در كل بازی نداشت.

UserName