• تعداد بازديد :
  • 9015
  • دوشنبه 1/6/1389
  • تاريخ :

نقاشی های برگزیده مسابقه نقاشی مفهوم گرایی قرآنی

 

نازنین طلائیان - 8 ساله - موضوع نقاشی : حضرت یونس(ع)

 

نازنین طلائیان - 8 ساله - موضوع نقاشی : حضرت یونس(ع)


 

سید آدرین طاهری انجدانی - 9 ساله - موضوع نقاشی: کشتی حضرت نوح(ع)

 

سید آدرین طاهری انجدانی - 9 ساله - موضوع نقاشی: کشتی حضرت نوح(ع)


 

مبینا بلمه - 12 ساله - موضوع نقاشی - گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم(ع)

 

مبینا بلمه - 12 ساله - موضوع نقاشی - گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم(ع)


 

فاطمه حاجی بکی - 13 ساله - موضوع نقاشی: حضرت یوسف (ع)

 

فاطمه حاجی بکی - 13 ساله - موضوع نقاشی: حضرت یوسف (ع)


 

محمد یزدانی - 14 ساله - موضوع نقاشی: مهمان نوازی حضرت علی(ع)

 

محمد یزدانی - 14 ساله - موضوع نقاشی: مهمان نوازی حضرت علی(ع)

 

 

امیدواریم این بار شما برنده باشید

منتظر حضور گرم شما در نمایشگاه بین المللی قرآن، غرفه تبیان، بخش کودک قرآنی هستیم.

 

تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا

UserName