• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1917
 • دوشنبه 1384/7/11
 • تاريخ :

هنوزتعریف روشنی درمورد مفهوم وتعبیرسینمای معناگرا ارائه نشده است


نگارش فیلم نامه " پشت پرده مه " کاری کاملا دلی بود. بخش عمده ای از ظرافت های موجود در داستان حاصل کشف و شهود در ریشه های فرهنگی و اعتقادی کشورمان است . به همین خاطر می توان گفت " پشت پرده مه " دریچه ای است به صداقت و درستی، دریچه ای که دردل ها بازمی شود .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، حسین یادگاری، فیلمنامه نویسی که " پشت پرده مه " اولین تجربه حرفه ای او درزمینه نگارش فیلمنامه های بلند سینمایی به شمارمی آید ضمن بیان این مطلب گفت : " سال 81با پیشنهاد وطرح آقای خزاعی زمینه همکاری با آقای شیخ طادی فراهم شد."

وی پیرامون نوع نگارش فیلمنامه وهمکاری با کارگردان فیلم گفت :" براساس طرحی که داشتیم موقعیت افراد ووقایع داستان را ایجاد کردیم وسکانس به سکانس پیش رفتیم .به این طریق با شخصیت ها بازی می کردیم وبه نتیجه نهایی می رسیدیم ."

یادگاری درمورد نسبت این فیلم با سینمای معناگرا گفت :" واقعیت این است که هنوزتعریف روشنی درمورد مفهوم وتعبیرسینمای معناگرا ارائه نشده است . این تعریف حتی برای متولیان این گونه هم روشن نیست وبه همین خاطرنمی توانم نسبت به " پشت پرده مه " یا هرفیلم دیگری را با سینمای معنا گرا درجه بندی کنم . به نظرمن این مخاطبان هستند که حرف نهایی را درمورد انتقال معانی فیلم می زنند ."

دبیرشورای طرح وبرنامه سیما فیلم، درمورد شکل گیری شخصیت های دوست داشتنی فیلم گفت: " بی بی " را تحت تاثیرشخصیت واقعی مادربزرگم تصویرکردم . درترسیم شخصیت مرتضی هم پس ازانتخاب ، علیرضا شیخ الاسلامی تغییرات جدی براساس ویژگی های بازیگرایجاد شد .نقش آقای معلم نیزحاصل عناصرتعریف شده درفیلمنامه وتوانایی خیره کننده آقای الماسی است . همچنین نقش مادردرارتباط دوبازیگرروح گرفت ."

حسین یادگاری والدین را علاوه برکودکان ونوجوانان، مخاطبان فیلم تلقی کرد وگفت:" فکرمی کنم همان طورکه درحضورجشنواره های موفق بوده ایم درارتباط با مخاطبان نیزموفق خواهیم شد. این شکل ایده آل برای هرفیلم واثرهنری است که هم مخاطب عام وهم مخاطب خاص داشته باشد و " پشت پرده مه " چنین موقعیتی دارد ."

UserName