• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1182
 • يکشنبه 1384/7/10
 • تاريخ :

.پیروزی – شهید قندی یزد

استقلال اهواز – استقلال تهران

ورزشگاه تختی اهواز

7 / 7 / 84

استقلال تهران

استقلال اهواز

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

286

175

111

تعداد پاسهای كلی

251

154

97

پاسهای صحیح

31

19

12

پاسهای اشتباه

4

2

2

پاس بلند صحیح

29

19

10

سانتر

5

4

1

سانتر صحیح

44

22

22

ضربه سر اول

12

4

8

ضربه سر صحیح

17

10

7

خطا

16

6

10

دفع توپ

28

15

13

لودادن توپ

9

7

2

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

5

3

2

شوت بیرون چار چوب

7

4

3

كرنر

2

---

2

موقعیت خطرناك

---

---

------

سرداخل چار چوب

1

---

1

سر بیرون چارچوب

4

3

1

كارت زرد

---

---

---

آفساید

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

125

60

65

 تعداد پاسهای كلی

97

47

50

پاسهای صحیح

27

13

14

پاسهای اشتباه

1

---

1

پاس بلند صحیح

11

5

6

سانتر

1

---

1

سانتر صحیح

38

21

17

ضربه سر اول

7

4

3

ضربه سر صحیح

19

9

10

خطا

43

26

17

دفع توپ

28

16

12

لودادن توپ

7

6

1

گرفتن توپ

3

1

2

شوت داخل چارچوب

3

---

3

شوت بیرون چار چوب

2

1

1

كرنر

4

2

2

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

2

2

---

كارت زرد

3

2

1

آفساید

استقلال راه گل زدن بلد بود؟

از لحاظ آمار در تعداد پاسهای كلی و صحیح و اشتباه برتری با تیم اهوازی بود ولی بیشتر پاسهای رد و بدل شده در پشت محوطه جریمه بود و در پاسهای آخر بی دقت  بودند و پس از گل دقیقه 11 استقلال نیز بازی روبه جلو در دستور كار تیم اهواز بود ولی نداشتن برنامه برای رسیدن به گل اصلی ترین دلیل حملات نا موفق استقلال اهواز بود و پایه حملات خود را به دلیل بسته بودن مركز دفاع اسقلال مجبور می شد بازی را به جناحین ببرد كه در این كار هم فقط از جناح چپ تیمش برای حمله استفاده می كرد. با مشاهده آمار و تعداد سانتر های هر دو تیم به این نتیجه می رسیم كه سانتر های استقلال اهواز بیشتر از راه دور بود و از تعداد 29 سانتر فقط 5 سانتر صحیح و خوب به مهاجمان رسید و در دفع توپ 43 بار استقلال و 16 بار اهوازیها نشان از بسته بازی كردن استقلال برای حفظ نتیجه و حفاظت از گلها بود. نكته قابل توجه پاسكاری و بازی تركیبی خوب تیم تهرانی و انتقال خوب از فاز دفاع به حمله بود كه در ضد حمله ها خیلی خوب عمل می كردند و اتفاقاً روی هر دو گل نیز از همین روش صاحب گل شدند و نشان دادند كه راه حل گل زدن را خوب بلد بودند.

آنالیز گلهای بازی استقلال تهران و اهواز (گل اول)

نكته ثابت در هر دو گل ضد حمله و انتقال سریع از فاز دفاع به حمله است. گل اول بر اثر دفع توپ تیم اهواز به پشت دفاع استقلال آمد و رحمتی با یك شوت بلند سیاوش اكبرپور را در فضای خوب صاحب موقعیت كرد كه آن هم با یك پاس خوب عنایتی را در موقعیت گل قرار داد در این گل عدم یارگیری خوب عنایتی را می توان یكی از عوامل شكل گیری این گل دانست.

گل دوم

حملات بی برنامه استقلال اهواز برای جبران گل خورده و بر اثر یك دفع توپ توپ زیر پای منصوریان رسید و با یك پاس رو به جلو مجیدی را صاحب توپ كرد و مجیدی هم تك ضرب با یك پاس تو عمق سیاوش اكبرپور را صاحب توپ كرد كه آن هم با طی مسافتی تقریباً از میانه زمین تا پشت محوطه جریمه و اشتباه دروازه بان در خروج از دروازه در صورتی كه مدافع هم پای مهاجم استقلال می آمد و لزومی برای خروج دروازه بان نبود كه با این كار زاویه خوبی را در اختیار مهاجم استقلال قرار داد و آن هم با یك شوت به زاویه در روزی كه استقلال ورژنی از ابومسلم بود با دو گل صاحب برتری شد. 

استقلال و‌رژنی از ابومسلم بود؟

در بازی هفته پیش استقلال و ابومسلم تیم مهمان متهم به بازی دفاعی و بسته شد كه این روش بازی توسط مسئولان و بازیكنان استقلال مورد انتقاد قرار گرفت و در صورتی كه با نگاهی به آمار آن بازی ابومسلم با 50 ضربه سر اول و 51 دفع توپ و 157 پاس كلی بازی را به پایان برد ولی استقلال در بازی دیروز با 7 ضربه سر اول و 43 دفع توپ و 125 پاس كلی كه از لحاظ آماری شبیه به ابومسلم بود و صرفاً فقط در ضد حمله ها از قالب دفاعی خود بیرون می آمد حالا با توجه به آمار به این سوال می رسیم كه چرا مسئولان استقلال بازی ابومسلم مهمان را كه خیلی بهتر از استقلال در اهواز بازی كرد را مورد انتقاد قرار دادند ولی در هفته بعد با همان روش بازی می كنند كه در نهایت به این جمله می رسیم كه مرگ خوبه ولی برای همسایه و توصیه می شود تیمها جلوی استقلال و پرسپولیس بسته بازی نكنند چون این دو تیم چند سال قول قهرمانی به هواداران داده اند ولی اگر استقلال بسته بازی كرد به بزرگی خودتان ببخشید و نادیده بگیرید.

آنالیز آماری بازی پرسپولیس _ شهید قندی یزد

پیروزی – شهید قندی یزد

تهران ورزشگاه آزادی

8 / 7 / 84

 شهید قندی یزد

پیروزی

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

186

96

90

تعداد پاسهای كلی

153

77

76

پاسهای صحیح

31

18

13

پاسهای اشتباه

2

1

1

پاس بلند صحیح

15

4

11

سانتر

3

---

3

سانتر صحیح

46

23

23

ضربه سر اول

8

6

2

ضربه سر صحیح

30

15

15

خطا

40

18

22

دفع توپ

18

13

5

لودادن توپ

5

1

4

گرفتن توپ

3

1

2

شوت داخل چارچوب

1

---

1

شوت بیرون چار چوب

5

1

4

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

---

1

سر بیرون چارچوب

2

2

---

كارت زرد

2

1

1

آفساید

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

292

136

156

 تعداد پاسهای كلی

253

111

142

پاسهای صحیح

34

21

13

پاسهای اشتباه

5

4

1

پاس بلند صحیح

24

12

12

سانتر

5

4

1

سانتر صحیح

43

22

21

ضربه سر اول

9

3

6

ضربه سر صحیح

8

6

2

خطا

33

17

16

دفع توپ

19

9

10

لودادن توپ

5

3

2

گرفتن توپ

4

3

1

شوت داخل چارچوب

7

4

3

شوت بیرون چار چوب

9

2

7

كرنر

4

3

1

موقعیت خطرناك

2

2

---

سرداخل چار چوب

8

3

5

سر بیرون چارچوب

---

---

---

كارت زرد

5

2

3

آفساید

 تیمها نتیجه گرا شده اند و فوتبال بازی نمی كنند.

از نظر آمار برتری در تعداد پاسهای صحیح و بلند  برتری كامل با پرسپولیس بود ولی بیشتر پاسهای پرسپولیس در خط دفاع این تیم بود و در تمام موارد به غیر از خطا برتری با تیم تهرانی بود ولی بازی انفرادی بازیكنان و عقب كشیدن معدنچی قبل از تعویض سید عباسی سمت چپ را از كار انداخته بود و در كل بازی پاسهای بلند صحیح باقری در تعویض بازی از فاز دفاع به حمله موثر بود و در كل بازی هر وقت پرسپولیس روی زمین كار كرد موفق بود ولی معلوم نبود با تعداد سانتر 24 چرا اینقدر اصرار داشتند توپ را بی جهت به هوا ببرد و در نهایت قندی با توجه به یك دفاع خوب و زدن ضربات سر اول خوب نتوانست برای گرفتن حداقل امتیاز موفق باشد.

UserName