• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 14408
 • يکشنبه 1389/5/24
 • تاريخ :

حروف مشبهه بالفعل

حروف مشبهه بالفعل

اهداف درس:

1- آشنایی با حروف مشبهه و کارکرد آن

2- آشنایی با انواع حروف مشبهه و معانی آن ها

3- اسم حروف مشبهه و انواع آن

4- خبر حروف مشبهه و انواع آن

 

حروف مشبهه چیست و کارکرد آنها در جمله چگونه است؟

حروف مشبهه، حروفی هستند که برای تأکید، بر سر مبتدا و خبر می آیند و مبتدا را به عنوان اسم خود قرار داده و اعراب آن را منصوب کرده و خبر را خبر خود قرار می دهد که اعراب آن مرفوع می شود مثال :

حروف مشبهه بالفعل

                                                        

و اما انواع حروف مشبهه

إنَّ / أنَّ: (قطعاً / که، اینکه)

کأَنَّ: (گویا)

لیتَ: (کاش)      

لعلَّ: (شاید)

لکنَّ: (لکن) 

نکته:

تفاوت إنَّ و أَنَّ در این است که «إنَّ» در ابتدای جمله و «أَنَّ» در وسط جمله می آید.

 

تمرین: نحوۀ کاربرد حروف مشبهه را در جملات زیر ببینید:

1- إِنَّ أحسَنَ الحَسَنِ حُسنُ الخُلقِ: به راستی که نیکوترین نیکی ها ، خلق نیکو است.

2- وصلتُ إلی هذه النتیجه أَنَّ الطالبَ النشیطَ ناجحٌ: به این نتیجه رسیدم که دانشجوی کوشا موفق است.

3- فرحتُ من لقاء صدﻳﻘﻲ کأنّی کُنتُ أَطیرُ فی السمّاء: از دیدار دوستم چنان خوشحال شدم که گویی در آسمان پرواز میکردم.

4- لیتنی کنتُ معکُم فأفوزَ معکم فوزاً عظیماً : ای کاش با شما بودم تا به همراه شما به سعادت و رستگاری می رسیدم.

5- لعلَّ المعلَّم یأتی: شاید معلم بیاید.

6- أعرف أنّ الأکلَ لذیذٌ لکنّ الإسرافَ فی الأکلِ ضارٌّ : میدانم که خوردن لذت بخش است اما زیاده روی در خوردن مضّر است.

                                                           

انواع اسم حروف مشبهه

اسم ظاهر: إنَّ اللهَ بصیرٌ

ضمیر متّصل: إنَّه ناجحٌ

 

 

انواع خبر حروف مشبهه

مفرد: إنّک وفیٌّ

جمله: إنَّ اللهَ یراک

شبه جمله: إنَّ أبی فی البیت

 

نکته:

گاهی اوقات حرف «ما» بر سر «إِنَّ و أَنَّ » می آید که مانع از عمل آن می شود که به آن « مای کافّه » می گویند که هدف از آن « منحصر کردن مفهوم خبر برای مبتدا » است مثل:

إنّما الکسلُ و النجاحُ ضدّ ان

به إِنّما و أَنّما أدوات حضر می گویند.

 

 

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: فاطمه شیرزاده

تنظیم: سمیرا بادامستانی

 

نائب فاعل

نائب فاعل

فعل مجهول فعلی است که فاعل نداشته و نائب فاعل جانشین آن شده است . ...
مفعول به

مفعول به

مفعول به اسمی است که برای تکمیل معنای فعل متعدی* می آید و همیشه منصوب است. ...
جملۀ اسمیه ، مبتدا و خبر

جملۀ اسمیه ، مبتدا و خبر

جملۀ اسمیه جمله ای است که با اسم شروع شده و از دو رکن اصلی « مبتدا » و « خبر » تشکیل می شود. ...
UserName