• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 19844
 • دوشنبه 1389/5/11
 • تاريخ :

 آینه مقعر ‏

چرا آینه مقعر می ‏تواند نور را در كانون جمع كند؟

برای پاسخ به این سوال به مدل سازی زیر توجه كنید.

با کلیک در اینجا به فیلم توجه نمایید.

 

بازتاب نور از آینه مقعر‏

وقتی یك پرتو نور به سطح یك آینه مقعر می تابد، از آن ‏بازتاب می شود. مطابق شكل زیر، در اینجا نیز زاویه ‏بازتابش با زاویه تابش برابر است. این دو زاویه، نسبت به خط ‏عمود بر آینه سنجیده می شوند. در هر نقطه از سطح آینه، ‏خط عمود، شعاعی از آینه است و لذا از مركز آینه می گذرد.‏

آینه مقعر

با توجه به نحوة بازتاب نور از آینه مقعر، چند پرتوی خاص را به آینه می‏تابانیم این پرتوها عبارتند از:

1- پرتوی موازی محور

2- پرتوی عبوری از كانون

3- پرتوی عبوری از مركز آینه

 4- پرتوی تابیده شده به رأس آینه

با دقت به بازتاب نور توجه كنید.

 

چهار خاصیت اساسی آینه مقعر‏

 

آینه مقعر

پرتوی كه موازی با محور آینه، به آینه می تابد، بازتاب آن ‏از كانون می گذرد.‏ 

 

آینه مقعر

پرتوی كه از كانون می گذرد و به آینه می تابد، بازتاب آن ‏موازی با محور آینه است.‏ 

آینه مقعر

پرتوی كه از مركز می گذرد و به آینه می تابد، بازتاب آن ‏روی همان پرتو تابش منطبق است.‏  

آینه مقعر

پرتوی كه به راس آینه می تابد، بازتاب آن قرینه پرتو ‏تابش نسبت به محوراصلی آینه است.  ‏

 

به مدل سازی زیر توجه کنید. جهت مشاهده مدل سازی این جا را کلیک کنید.

نوع آینه را به صورت محدب ( CONCAVE) قرار دهید. حال:

1- پرتوی موازی (PARALLEL) را فعال كنید. حال موقعیت شی را جابه جا كنید. امتداد پرتو بازتاب از آینه چگونه است؟

2- پرتوی كانونی (FOCUS) را فعال كنید. حال موقعیت شی را جا به جا كنید. پرتوی بازتاب از آینه چگونه است؟

3- پرتوی عبوری از مركز (Center) را فعال  كنید. حال موقعیت شی را جابجا كنید. پرتوی بازتاب از آینه چگونه است؟ 

 

 

 

 

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی

 

آینه های كروی ( مقعر ، محدب )

آینه های كروی ( مقعر ، محدب )

آینه کروی که از طرف گــود ( سطح داخلی كره ) ،نقره اندود باشد آینه مقـعـریا كاو و اگر از طرف برآمده ( سطح خارجی كره ) نقره اندود باشد ، آینه محدب یا كوژ نامیده می شود . ...
UserName
عضویت در خبرنامه