• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 8717
 • چهارشنبه 1384/4/8
 • تاريخ :

گلهای دیدار آلمان و برزیل در جام كنفدراسیونها

2-3


Play

Download

آلمان – برزیل

ورزشگاه نورنبرگ آلمان

شنبه 4/4/84

گل 1 آلمان : پودولسكی (23)

Play

Download

آلمان – برزیل

ورزشگاه نورنبرگ آلمان

شنبه 4/4/84

گل 2 آلمان : بالاك (45)


Play

Download

آلمان – برزیل

ورزشگاه نورنبرگ آلمان

شنبه 4/4/84

گل 1 برزیل : آدریانو ( 21)

Play

Download

آلمان – برزیل

ورزشگاه نورنبرگ آلمان

شنبه 4/4/84

گل 2 برزیل : رونالدینهو ( 43)

Play

Download

آلمان – برزیل

ورزشگاه نورنبرگ آلمان

شنبه 4/4/84

گل 3 برزیل : آدریانو (76)

UserName