• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 29357
 • يکشنبه 1388/10/27
 • تاريخ :

گالري عکس فيلم سينمايي آواتار

داستان "آواتار" به نوعي بازخواني جديدي از حديث تکراري سنگدلي انسان متمدن در رفتار با طبيعت و همنوعان خود است. سفرهاي متعدد جِيک از دنياي واقعي به دنياي مجاز و استقرار يکسانِ روح او در قالب انسان متعارف و در عين حال آواتارِ بوميان ناشناخته به نوعي حکايت از يکسان بودن سرشتِ آدميان نيز دارد، سرشتي که به موازات دور شدن از آئين ها و سنت هاي کهن و فاصله گرفتن از آفريده هاي خداوند از اصل تفکر و ديگر خواهي خويش فاصله مي گيرد و به طور همزمان با اتکاء محض به دستآوردهاي خود در گرداب خودخواهي و تباهي فرو مي رود، و با وجود آن که ويراني و تباهي زيباترين آفريده هاي خدا را به دست خود رقم زده، باز هم نشاني از آگاهي و عبرت در او ديده نمي شود؛ درست مانند خلباني که در پروازي شباهنگام روشنايي هاي شهر را ستارگان شباويز انگاشته و به خيال اوج گرفتن با تمام سرعت به سوي آنها شيرجه ميرود. 

 

 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار
 • فيلم سينمايي آواتار
  فيلم سينمايي آواتار

 

تهيه و تنظيم : مسعود عجمي

 

UserName