• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
گرما از راه‌های مختلفی انتقال می‌یابد که یکی از این راه‌ها جریان همرفتی است. ما با جریان همرفتی در زندگی روزمره زیاد سر و کار داریم. می‌توان گرم شدن هوای اتاق توسط بخاری را نمونه‌ای از آن بیان کرد. در این بخش به شرح این نوع انتقال گرما می‌پردازیم. ...