• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1030
 • چهارشنبه 1384/1/31
 • تاريخ :

28 فیلم دفاع مقدس از شبکه یک


بیست‎‎ و هشت فیلم‎ بلند، مستند و نماهنگ‎ از تولیدات‎ شبكه‎ اول‎ سیما در دهمین‎ جشنواره‎ فیلم‎ دفاع مقدس‎ شركت‎ می‎ كند.

واحـد مـركـزی‎ خبـر-  ایـن‎ آثار در قالب ‎ 6 فـیلـم‎ بـلنـد سیـنمـایـی‎ 2 اثرمستند 13برنامه‎ تلویزیونی3 نماآهـنـگ‎ و 4 مجموعه‎ تلویزیونی‎ دراین‎ رویداد هـنـری‎ عرضه‎ می‎ شود.

آیه‎ هـای‎ زمـینـی‎‎ از عبـاس‎ رافعـی، سرزمین‎ مادری‎‎‎ و صـدای پـای خـدا سـاخـتـه‎ كامبیز شافعی‎، آخرین‎ پر عقاب‎ از پـرویـز شیخ‎ طادی،‎‎ دیوانه‎‎ ای از قفس‎ پریــد بــه كـارگـردانـی‎ احمدرضا معتمـدی،‎ تـرجـمــه‎ زخـم‎ از عبـاس‎ مرادیان‎ و مصطفی‎ پورحامـدی‎ عنوان‎ های‎ آثار بلند شبكه‎‎ یك‎ در جشنـواره فیلم‎ دفاع مقـدس‎ را تشكیل‎ می‎ دهد.

فیلم‎ های‎‎ مستند كاغذهـای بی‎ جواب‎ از سید ابراهیم‎ اصغـر زاده‎‎ و نمـونــه هــای‎ بسـیجـی‎ ساخته‎‎‎ مهدی‎ نیرومنـش‎ بـه هـمـراه نماآهنگ‎ های‎ طـُره‎ دلـدار و عمـلیـات‎‎ بـیـت المقدس،‎ ساخته‎‎ رضا بهشتی‎ و فرشتگان‎ خاك‎ به كارگردانی‎ فرامرز گرجیان‎ از دیگر تولیدات‎ حاضـر شـبكـه‎‎ اول‎ سیما در ایـن‎ جشـنـواره است‎ .

همچنین‎ گزیـده‎‎ ای‎‎ از بـرنـامـه هـای گـروههـای‎ بسیج‎ و روایت‎ فتـح‎ ایـن‎ شبـكـه‎ تلویزیونـی‎ در جشنواره‎ دفاع مقـدس‎ شـركـت‎ دارند.

دهمین‎ جشنواره‎ فیلم‎ دفـاع مـقـدس‎ از سوم‎‎ تـا هفتم خرداد در تهران‎ و خرمـشهــر بـرگـزار می‎ شود.

UserName