• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 72392
 • يکشنبه 1388/9/1
 • تاريخ :

تغییرات شیمیایی و تغییرات فیزیکی

فهمیدن تفاوت میان تغیرات فیزیکی و شیمیایی مهم است. این تغییرات بر اساس مطالعه واکنش های شیمیایی و حالت مواد فهمیده می شوند. بعضی از این تغییرات خیلی واضح هستند اما چند ایده اساسی وجود دارد که شما می توانید در تشخیص نوع تغییر، از آن استفاده کنید.

 

تغییرات فیزیکی درباره انرژی و حالات ماده است اما تغییرات شیمیایی در سطح ملکولی اتفاق می افتد.

زمانی که شما یک قوطی را له می کنید شما با اعمال نیرو یک تغییر فیزیکی انجام داده اید شکل شیء تغییر کرده است. این یک تغییر در حالت ماده نیست اما چیزی در آن تغییر کرده است. وقتی شما یک تکه یخ را ذوب می کنید تغییر فیزیکی نیز انجام داده اید (اضافه کردن انرژی).

 

و در این مثال باعث تغییر حالت در ماده شده اید. شما به وسیله حرکت، دما و فشار می توانید باعث تغییرات فیزیکی بشوید.

نئون

تغییرات شیمیایی در مقیاس های کوچک تر اتفاق می افتند در بعضی آزمایش ها تغییرات شیمیایی واضحی مثل تغییر رنگ می بینیم اما بیشتر تغییرات شیمیایی میان ملکول ها اتفاق می افتد و قابل دیدن نیست.

 

زمانی که آهن زنگ می زند شما می توانید بعد از مدت طولانی مشاهد کنید که چه رخ داده است، ملکول ها ساختارشان را تغییر داده اند و ما به جای آهن، دی اکسید آهن داریم. ذوب شدن یک تکه شکر یک تغییر فیزیکی است زیرا ماده هنوز شکر است (ماهیت خود را حفظ کرده است).

زنگ زدن آهن

سوزاندن یک تکه قند، یک تغییر شیمیایی است. انرژی آتش، پیوندهای شیمیایی را از بین می برد.

بعضی تغییرات بسیار کوچک هستند. تغییرات شیمیایی می توانند طی چند مرحله اتفاق بیفتند و نتیجه ممکن است همان تعداد اتم اما ساختاری متفاوت داشته باشد.

 

قندهایی مثل گلوکز، گالاکتوز و فروکتوز همه 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن دارند.

ولی با اینکه از اتم های مشابه ساخته شده اند، اشکال مختلفی دارند و ساختارهای ایزومری هم نامیده می شوند.

هر کدام از آن ها عکس العمل های شیمیایی متفاوتی دارند زیرا ساختار ملوکولی متفاوتی دارند.

 

مترجم: ساناز فرهنگی

 

تغییر حالت های مواد

تغییر حالت های مواد

همه مواد می توانند از یک حالت به حالت دیگر تغییر کنند. این تغییر ممکن است به دمای خیلی کم یا فشار بالا نیاز داشته باشد، اما بالاخره می تواند انجام شود. تغییر فاز با رسیدن به چند نقطه خاص روی می دهد. مثلاً بعضی اوقات یک مایع می خواهد به جامد تبدیل شود. ...
ذرات اطراف شما ماده است!

ذرات اطراف شما ماده است!

هر چیزی اطراف شما ماده است. هر چیز ساخته شده از اتم و مولکول، ماده است. ماده با نور و پرتوهای الکترومغناطیسی هم در رابطه است. در همه دنیا می توان ماده پیدا کرد. شما می توانید ماده را به حالت های مختلف پیدا کنید. ...
UserName