• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3861
 • يکشنبه 1388/9/22
 • تاريخ :

معادله ی هذلولی با مرکز مختلف

معادله ی هذلولی با مرکز مختلف

 

توضیح:

 شکل زیر یک هذلولی است که می توان با حرکت دادن نقاط آبی A و B در آن تغییر ایجاد کرد و با حرکت دادن نقطه ی O می توان مرکز آن را تغییر داد.

نقاط O , A , B را جا به جا کنید، سعی کنید هذلولی به معادله ی  ( x-4 )2 / 25 - ( y+1 )2 /4 =1   ببینید.

هذلولی دیگری به معادله ی   4 x2 - y2= 4  را ببینید.

معادله ی خلاصه ی هذلولی

معادله ی خلاصه ی هذلولی

در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا، معادله ی یک هذلولی را بررسی کنید....
ترسیم هذلولی

ترسیم هذلولی

در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا، هذلولی های مختلفی را ساخته و بررسی کنید....
ویژگی بیضی

ویژگی بیضی

در این فعالیت می توانید ویژگی های بیضی را در یک محیط پویا بررسی کنید....
UserName
عضویت در خبرنامه