• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1267
 • دوشنبه 1383/11/26
 • تاريخ :

جابر روزبهانى : دو ماه دیگر در لیگ بسکتبال حرفه یى آمریکا بازى می کنم


بازیکن بلند قامت تیم ملى بسکتبال ایران گفت : تا ماه آینده در لیگ حرفه یىآمریکا (NBA) بازى می کنم .

" جابر روزبهانى" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : مراحلانتقالم به باشگاه هاى لیگ برتر این کشور، رو به اتمام است و تمامى تست هاى

لازم براى حضور در لیگ حرفه یى بسکتبال آمریکا را پشت سر گذاشته ام .

وى گفت : براى حضورم در لیگ حرفه یى آمریکا، به دنبال ثبت نام در دانشگاه"سانفرانسیسکو" هستم .

روزبهانى افزود : ثبت نام در این دانشگاه دو ماه به طول مىانجامد و به همیندلیل انتقالم به باشگاه هاى حرفه یى بسکتبال آمریکا نیز تا این زمان طول

کشیده است .

وى گفت : با حضور در لیگ بسکتبال آمریکا،نام و آوازه جمهورى اسلامى ایرانرا در سراسر دنیا طنین انداز خواهم کرد.

روزبهانى یادآور شد : پیوستن من به باشگاه هاى حرفه یى آمریکا، راه را براىحضور بازیکن دیگر کشور به این لیگ معتبر جهان هموار خواهد کرد.

روزبهانى درباره وضعیت تیم ملى ایران گفت : شرایط حاکم بر اردوى تیم ملىبسکتبال ، قهرمانى ایران را در مسابقات دوحه قطر مسجل کرده است .

وى تاکید کرد : این با قهرمانى در مسابقات جوانان و امیدهاى آسیا، نشانداد که توان قهرمانى در تمامى مسابقات آسیا را خواهد داشت .

"جابر روزبهانى" عضو تیم ملى و تیم بسکتبال ذوبآهن اصفهان است .

UserName