• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5802
 • شنبه 1388/8/30
 • تاريخ :

معادله ی یک بیضی با مراکز مختلف

معادله ی یک بیضی با مراکز مختلف

 

توضیح:

در شکل زیر بیضی را می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه ی O (مرکز آن) و نقطه های A و B آن را تغییر داد.

فعالیت:

نقاط O ، A , B را جا به جا کنید، تا بیضی ای به معادله ی زیر دیده شود.

(x+2)2/16+(y-3)2/25 =1

بیضی دیگری به معادله ی x2+9y2=9 را رسم کنید.

معادله ی خلاصه ی بیضی

معادله ی خلاصه ی بیضی

در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا، معادله ی بیضی را بررسی کنید....
ترسیم بیضی

ترسیم بیضی

در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا، به رسم بیضی بپردازید....
معادله ی کلی دایره

معادله ی کلی دایره

در این فعالیت می توانید دایره های مختلف را در یک محیط پویا بررسی کنید....
UserName
عضویت در خبرنامه