• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 13136
 • سه شنبه 1388/8/19
 • تاريخ :

معادله ی کلی دایره

معادله ی کلی دایره

توضیح:

در شکل زیر یک دایره می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه های سبز رنگ A و B و C را تغییر داده و شکل دایره را عوض کرد.

فعالیت:

با تکان دادن نقاط سبز، مقادیر A, B و C را تغییر دهید، تا بتوانید دایره های زیر را ببینید:

دایره ای به مرکز (C(1,3 و شعاع r=5.

دایره ای به مرکز (C(-4,2 و شعاع r=1.

دایره ای به مرکز (C(0,-3  و شعاع r=2.

دایره ای به مرکز (C(0,0 و شعاع r=3.

1. اگر x2+y2+Ax+By+C=0 ، معادله ی کلی دایره ای به مرکز (C(a,b و شعاع r باشد؛ چه رابطه ای میان a , A و هم چنین میان B , b وجود دارد؟

مجدداً مقادیر A, B, C را تغییر داده و با توجّه به تغییرات به وجود آمده، جواب سؤال های بعدی را پیدا کنید:

2. با توجّه به مقادیر A , B , C و معادله ی دایره به شکل x2+y2+Ax+By+C=0، مختصات مرکز و شعاع دایره را تعیین کنید.

3. A , B , C چه شرایطی باید داشته باشند، تا یک دایره به وجود آید؟

 

دریافت پاسخ

 

معادله ی دایره

معادله ی دایره

در این فعالیت، می توانید در یک محیط پویا با جابه جا کردن مرکز دایره و تغییر شعاع آن، معادلات دایره های مختلف را بررسی کنید....
ترسیم دایره

ترسیم دایره

در این فعالیت، می توانید در یک محیط تعاملی پویا دایره هایی با شعاع های مختلف رسم کنید....
تعبیر هندسی مشتق تابع درجه 3

تعبیر هندسی مشتق تابع درجه 3

در این فعالیت می توانید شکل تابع مشتق یک تابع درجه 3 را مشاهده کنید....
UserName
عضویت در خبرنامه