• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1012
 • شنبه 1383/11/17
 • تاريخ :

نفر به نفر با ملى پوشان ایران

امیدواركننده در غیاب ستاره ها


سید مهدى رحمتى؛ متوسط

در مجموع روز متوسطى داشت. دو اشتباه در بازى با پا كه توپش نصیب یاران بوسنى شد نمرات منفى كارنامه او بود ولى در توپ دومى كه بولیچ به تیر دروازه زد اگر حضور به موقع رحمتى نبود، توپ به جاى تیر به تور بوسه مى زد. در ضربات ایستگاهى هم جاگیرى و رفلكس هاى مطمئنى داشت.

جلال كاملى مفرد؛ بدون اشتباه

بهترین چهره خط دفاعى تیم ملى بود. حتى یك اشتباه چشمگیر هم نداشت. به موقع توپ هاى اول را زد و اجازه نداد كه شماره 11 خطرناك بوسنى یعنى بالچیچ توپ مناسبى روى دروازه ارسال كند. حسن كار جلال نداشتن اضافه كارى و حركات ریسكى است كه در این مسابقه چهره قابل اعتمادى داشت.

محمدرضا نصرتى؛ با كمى دستپاچگى

هنوز هم آن هیجان شبیه به دستپاچگى در كارش دیده مى شود كه در سومین سال حضور مداوم در تیم ملى دیگر از او پسندیده نیست. نصرتى باید در حركات نفوذى خود مراقب باشد چرا كه لو دادن توپ توسط او به عنوان یك مدافع وسط یعنى یك خطر جدى روى دروازه ایران. هنوز هم در زدن توپ هاى تهاجمى ضعیف عمل مى كند.

حسین كعبى؛ كم نیاورد

با توجه به فیزیك بدنى مناسب بوسنیایى ها بیش از همه بازیهایش كتك خورد ولى هرگز كم نیاورد. حسین چندین و چند بار هم با نفوذهایش دردسرهاى عدیده یى براى دفاع حریف ایجاد كرد و در پوشش دفاعى منطقه اش هم به جز تك گل بوسنى دقیق عمل كرد.

على بداوى؛ جنگنده بى دقت

پرتحرك و جنگنده ولى بى دقت. اى كاش در كنار این نفس چاقى كه اجازه مى دهد بارها و بارها كناره خط طولى زمین را طى كند كمى هم تمرین سانتر كردن انجام دهد تا رفت و برگشت هایش بى ثمر نماند. بداوى یك چپ پاى صرف است كه هیچ وقت به عرض میدان حركت نمى كند و فضاى بین او و هافبك كناریش خیلى خالى مى ماند.

یحیى گل محمدى؛ ضعیف در حمله

گرچه بازى در خط میانى را دوست ندارد ولى به مدد تجربه خود سد محكمى در مقابل حملات مستقیم حریفان ایجاد مى كند. این كار او باعث شد كه بوسنى بعد از چند دقیقه مركز میدان را بى خیال شده و فقط از كناره ها حمله كند. گرچه در راه انداختن مهاجمان چندان موفق نبود ولى در كار تدافعى غنیمتى براى تیم ملى محسوب مى شود.

جواد نكونام؛ لطفاً با سرعت بیشتر!

جواد باید كم كم این نكته را بیاموزد كه فوتبال امروزى جاى حمل توپ و دریبل هاى متوالى در عرض میدان نیست. او در این مسابقه به خاطر حضور مطمئن گل محمدى مشاركت خوبى در حملات تیمى داشت ولى اگر اضافه كارى هایش را كنار بگذارد و به حملات سرعت بدهد مسلماً بازى مفید او بیشتر به چشم خواهد آمد.

جواد كاظمیان؛ مهدوى كیا 2

بى تردید بهترین چهره تیم ایران بود. در غیاب مهدوى كیا مسؤولیت ضربه هاى ایستگاهى از جناحین بر عهده او بود كه جدا از این مسأله با فرارهاى سریع خود حسابى دفاع بوسنى را به دردسر انداخت. پاس هاى رو به جلوى او را مهاجمان ایران كمتر قدر دانستند وگرنه تعداد گل هاى ما مى توانست بیشتر هم باشد. حالا خیالمان بابت غیبت احتمالى مهدوى كیا راحت است.

آرش برهانى؛ چپ فعال

مثبت تر از گذشته بود و گل هم زد هر چند كه دو فرصت طلایى را هم در چارچوب همان گل نزدن هاى سابقش از دست داد. آرش به لطف تكنیك همراه با سرعت خود بارها از چپ به حركت درآمد و مدافعان بوسنى را آزار داد ولى وقتى توپ را در پایش نگه مى دارد باعث آزردگى همه مى شود. حیف است كه بازیكن سریعى مثل برهانى باعث كند شدن بازى شود.

غلامرضا عنایتى؛ توپ نگرفت و كارى نكرد

یك سرگردان مطلق در طول نیمه اول بود. زمانى كه در نوك حمله بود هیچ توپ به درد بخورى دریافت نكرد و وقتى به هافبك تهاجمى عقب نشینى كرد هیچ سابقه قبلى و ذهنى نداشت كه عملكرد مثبتى داشته باشد. تعویض او در بین دو نیمه را تقریباً همه مى توانستند پیش بینى كنند.

على دایى؛ بعید بود

او هم در 20 دقیقه اول كاملاً سردرگم بود. نا آشنایى با پست هافبك نفوذى و پاس هاى اشتباه او همه را كفرى كرد ولى وقتى به نوك حمله منتقل شد، بلافاصله كار خود را كرد و گل مساوى را زد. ضربه كاشته اش هم خیلى دیدنى بود ولى در نیمه دوم روى سانتر جواد كاظمیان یك فرصت عالى را از حوالى نقطه پنالتى هدر داد كه از دایى بعید بود.

محرم نوید كیا؛ 15 دقیقه مى خواست

فقط 15 دقیقه براى هماهنگى با تیم وقت لازم داشت. اول نیمه دوم خیلى دستپاچه بود و ضربات بدى به توپ زد ولى وقتى راه افتاد همه لذت بردند. پاس گل او به برهانى خیلى دیدنى بود. با راه افتادن دوباره محرم و حضور كریمى در كنارش واقعاً خط میانى تیم ملى رؤیایى مى شود. مى شود با یك هفته تمرین در منامه هم روى او حساب كرد.

بقیه نفرات؛ فرصت نداشتند

دقایق حضور سایرین آنقدر نبود كه بتوانیم در مورد آنها قضاوت كنیم بخصوص كه تیم ملى هم بعد از گل برهانى بیشتر به فكر حفظ نتیجه بود. با این حال نباید از حضور كم اشتباه امیر حسین صادقى در قلب دفاع آن هم در اوج حملات دقایق پایانى بوسنى بى تفاوت گذشت. ستار زارع هم در كار دفاع در سمت راست زمین هیچ اشتباهى از خود بروز نداد. مجتبى جبارى و عباس آقایى فرصت زیادى براى خودنمایى پیدا نكردند.

UserName