• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1135
 • پنج شنبه 1383/11/15
 • تاريخ :

رضـازاده‎ باز هم‎ در صدر جهان‎ قرار گرفت‎


تهران‎‎‎‎ ـ حسین رضازاده‎ قوی‎ ترین مرد جهان در صدر بهترین‎ وزنه‎ بردار دنیا قرارگرفت‎.

به‎‎ گزارش‎ واحدمركزی‎‎ خبر , در رده بنـدی فدراسیون‎ جهانی‎ وزنه‎ برداری‎‎ برای انتخاب‎ برترین‎‎‎ وزنه‎ بـرداران جهـان در سـال‎ 2004 رضازاده‎ در سنگین‎ تر از یكصد كیلوگرم‎ بـا مجموع ركورد 472 و نیم‎‎ كیلـوگـرم در صـدر جدول‎ وزنه‎ برداران‎‎ جهان ایستاد .

براساس‎ این‎‎ رده‎ بندی‎‎ شاهین نصیری نیـا در دسته‎ 94 كیلوگرم‎‎ با ركورد 392 ونیم كیلـو گرم‎‎ در مجموع در رتبه‎ ششم و مـحمـدحـسیـن‎ برخواه‎‎ در دسته 77 كیلوگرم‎ بامـجمـوع 357 ونیم‎‎ كیلوگرم و سیدهادی‎ پانزوان‎ در دستـه‎ 85 كیلوگرم‎‎ بامجموع 360 كیلوگرم به‎ ترتیب‎ در رده‎ های‎‎ نهم‎‎ و پانزدهم جای گرفتند .

UserName