• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1422
 • پنج شنبه 1383/11/8
 • تاريخ :

«دن كیشوت و سروانتس» در جشنواره تئاتر فجر


دون کیشوت و سروانتس (یک نمایش خیابانى) از دوجهت قابل توجه بود: یكى معرفى میگل سروانتس رمان نویس و نمایشنامه نویس اسپانیایى است كه امسال چهارصدمین سالروز تولد اوست و كتاب او پیشگام رمان نویسى در اروپاست.[این اثر را ابوالحسن نجفى به فارسى سلیس برگردانده است.] فرناندو ارابال نمایشنامه نویس اسپانیایى سال پیش كتابى درباره زندگى و آثار سروانتس منتشركرد. در این كتاب او از جمله به نكته مهمى اشاره مى كند كه با شرق، خاصه با ایران ما ارتباط مستقیم دارد. این خلفاى اموى اسپانیا بودند كه زریاب شوشترى موسیقی دان ایرانى در دربار بغداد را به قرطبه (كردوا) دعوت كردند. زریاب گروه ایرانى خود را به اسپانیا برد و با آنكه حكومت خلفاى اموى پس از هفتصد سال حكومت از مسیحیان شكست خوردند و اسپانیایى هاى مسیحى متعصب نه تنها مسلمانان بلكه یهودیان را به معناى راستین كلمه قلع و قمع كردند، هنوز برخى از سازهاى ایرانى نظیر سنتور و دف در اركسترهاى اسپانیایى در قرطاجنه (گرانادا) به كارگرفته مى شود و نواهاى این خطه گوش نواز و دل نواز همه ایرانى هاست. به روایت «ارابال» سروانتس شخصاً به یارى مسلمانان و یهودیان شتافت، آنها را پناه داد یا راه مهاجرت آنها را به كشورهاى شمال آفریقا از جمله تونس و مراكش همواركرد. اما كار گروه فرانسوى به كارگردانى على راضى كارى بود موفق. كمتر گروه خارجى رامى بینیم كه این چنین پرجوش و خروش و چشم نواز اجرا كرده باشند و توانسته باشند با تماشاگر رابطه اى چنین تنگاتنگ خاصه با آموختن چندین و چند واژه و جمله به زبان فارسى برقراركند.

UserName