• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 786
 • دوشنبه 1383/11/5
 • تاريخ :

برزیل‎ بزرگترین‎ صادر كننده‎ فوتبالیست‎


برزیلیا ـ برزیل‎ باافزایش‎ شمار بازیكنانی‎ كه‎‎ به كشورهای‎ دیگر می‎ رونــد و در آنجـا بازی‎ می‎ كنند به‎‎ بزرگتـریـن‎ صـادركـننـده فوتبالیست‎‎ تبدیل‎ شده‎ است .

اگر چه‎ برزیل‎ كالاهای‎ گونـاگـونـی‎ از سنگ‎ آهن‎ گرفته‎‎ تـا هـواپـیمـا بـه سـایـر كشورهـای‎ جهـان‎‎ صادر می‎ كند, شاخص‎ تـریـن صادرات‎ این‎ كشـور آمریكای‎ جنوبی‎ از اوایل‎ دهه‎‎ 1990 به ایـن‎‎ سو بازیكنـان فـوتـبـال‎ بوده‎‎‎ است‎ به طوری‎ كـه شمـار بـازیكـنــان‎ بـرزیلـی‎ كــه‎‎ درسال‎ بــه خـارج‎ از كشـور می‎ روند از 130 به‎‎ 850 تن‎ رسیده است‎.

در ایـن‎‎ حـال‎ صــادرات‎ بــازیـكـــن فـوتبـال‎‎ از برزیل موجب‎ شد محبوبیت‎ لـیـگ‎ داخلی‎ بـرزیــل‎ نیـز كـاهـش‎ یـابــد و در مقـایسـه‎ بـا اروپـا شمار تمـاشــاگــران‎ كمتری‎ در مسـابقـات‎ ایـن‎ لیگ‎ حاضر شوند .

بیـشتـر ستـارگـان‎ فـوتبـال‎ امــروز بـرزیـل‎ مـاننـد رونالدیـنهـو در كـشــور خـود مـدت‎ كوتاهی‎ بـازی‎ كرده‎ اند و پس‎ از كسب‎ شهـرت‎ و اعتبـار بـه‎ كشورهای‎ اروپایی‎ نقل‎ مكـان‎ كرده‎ اند.

این‎ روزها فوتبالیست‎ هـای‎ بــرزیــل‎ را مـی‎ توان‎‎ در مناطق‎ مختلف‎ جهان سـرگـرم‎ بـازی‎‎ در باشگاههای متفـاوتــی‎ دیــد, از ارمنـستـان‎ گرفته‎ تا ویتنام‎ و از اندونزی‎ تا ایسلنـد و هند می‎ توان‎ آنها را یـافـت‎ كـه‎‎ یـا در مقام‎ بازیكن‎ یا مـربــی‎ بـــه كـار فـوتبـال‎ حرفه‎ ای‎ مشغولند.

همچـنیـن‎ در بـرخــی‎ از كشــورهــای‎ جهـان‎‎ , بازیكنان برزیل‎ تابـعیـت‎ خـود را نیز تغییـر دادند و به‎‎ تابعیت‎ كشـوری‎ كـه در آن‎ مـقیـم‎ شدند, درآمدند.

UserName