irancel_2008 ( تعداد مطالب : 1295 ) ( تعداد نظرات : 925 )

عروس آتش (خسرو سينايي - 1378)

سفر سرخ (حميد فرخ نژاد - 1379)

رستوران خانوادگي (مجموعه، يك قسمت، 1380)

زير  آسمان شهر (سري سوم - مهران غفوريان، 1381)

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2656روز قبل
چهارشنبه 8/1/1386 - 16:39
irancel_2008 ( تعداد مطالب : 1295 ) ( تعداد نظرات : 925 )

دوره بازيگري را در كارگاه آزاد بازيگري گذرانده است.

شانس او حضور در فيلم عروس آتش و بازي در كنار بازيگران قدرتمندي چون حميد فرخ نژاد، سعيد پورصميمي و حتي سليمه رنگزن بود. اما با بازي در سري سوم زير آسمان شهر نشان داد كه هيچ استعدادي ندارد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2656روز قبل
چهارشنبه 8/1/1386 - 16:38
irancel_2008 ( تعداد مطالب : 1295 ) ( تعداد نظرات : 925 )
غزل صارمي

تاريخ تولد: 1357

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2656روز قبل
چهارشنبه 8/1/1386 - 16:37
ياس كوچك ( تعداد مطالب : 218 ) ( تعداد نظرات : 362 )

          کــــــــــــــــــــــــــــــو چـــــــــــــــــــــــــــــه


 بي تو مهتاب  شبي  باز  از آن کوچه  گذشتم
همه تن  چشم  شدم خيره  به دنبال  تو گشتم
شوق ديدار  تو  لبريز  شد از  جام  وجودم
شدم آن عاشق ديوانه  که  بودم
در نهانخانه  جانم  گل ياد تو درخشيد
باغ  صد خاطره  خنديد
عطر  صد خاطره  پيچيد
يادم آمد  که شبي  با هم از آن کوچه  گذشتيم
پر گشوديم  و درآن خللوت دلخواسته  گشتيم
ساعتي  بر لب  آن  جوي نشستيم
تو همه  راز  جهان  ريخته  در  چشم  سياهت
من همه  محو تماشاي نگاهت
آسمان   صاف و شب آرام
بخت  خندان  و زمان  رام
خوشه ماه  فرو ريخته  در آب
شاخه ها دست بر  آورده  به مهتاب
شب و صحرا  و گل و سنگ
همه دل داده  به آواز  شباهنگ
يادم آيد تو  به من  گفتي   از اين  عشق  حذر کن
لحظه اي چند بر اين  آب  نظر کن
آب  آيينه  عشق  گذران است
تو که امروز نگاهت  به نگاهي نگران است
باش  فردا  که  دلت  با  دگران  است
تا  فراموش  کني  چندي  از اين شهر  سفر کن
با  تو گفتم  حذر از  عشق  ؟  ندانم
سفر از پيش تو ؟  هرگز  نتوانم
روز اول  که دل من  به  تمناي تو پر زد
چون کبوتر لب بام  تو نشستم
تو به  سنگ  زدي  من رميدم نه  گسستم
بازگفتم که  نتو صيادي  و من آهوي  دشتم
تا به  دام  تو در افتم  همه جا  گشتم  و گشتم
حذر از  عشق  ندانم
سفر  از  پيش تو  هرگز  نتوانم  نتوانم
اشکي  از  شاخه  فرو ريخت
مرغ  شب ناله  تلخي  زد و  بگريخت
اشک  در  چشم  تو لرزيد
ماه  بر  عشق  تو خنديد
يادم آيد که  دگر از  تو جوابي  نشنيدم
پاي دردامناندوه کشيدم
نگسستم  نرميدم
رفت در  ظلمت غم  آن شب  و شبهاي دگر هم
نه گرفتي  دگر از عاشق  آزرده  خبر هم
نه کني  ديگر  از آن  کوچه  گذر هم
بي تو اما  به چه  حالي  من از آن  کوچه گذشتم

                                                            فریدون مشیری

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2656روز قبل
چهارشنبه 8/1/1386 - 16:22
ehsan32 ( تعداد مطالب : 1 ) ( تعداد نظرات : 0 )

بهرام که گور میگرفتی همه عمر    دیدی که چگونهگور بهرام گرفت

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2656روز قبل
چهارشنبه 8/1/1386 - 16:11
ياس كوچك ( تعداد مطالب : 218 ) ( تعداد نظرات : 362 )

بعضی ها عیب ندیده را فریاد میزنند و بعضی ها میبینند و خاموشندو درود بر این سکوت...

                                                          (( فریدون فروغی))

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2656روز قبل
چهارشنبه 8/1/1386 - 16:9
mohamadmir ( تعداد مطالب : 17 ) ( تعداد نظرات : 13 )
قالَ(صلى الله عليه وآله): اَوْصانى رَبّى بِتِسْع: اَوْصانى بِالاْخْلاصِ فِى السِّرِّ وَ الْعَلانِيَةِ، وَ الْعَدْلِ فِى الرِّضا وَ الْغَضَبِ، وَ الْقَصْدِ فِى الْفَقْرِ وَ الْغِنى، وَ اَنْ أعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنى، وَ أعطِيَ مَنْ حَرَمَنى، وَ أصِلَ مَنْ قَطَعَنى، وَ اَنْ يَكُونَ صُمْتى فِكْراً، وَ مَنْطِقى ذِكْراً، وَ نَظَرى عِبْراً.
فرمود: پروردگار متعال، مرا به 9 چيز سفارش نمود: اخلاص در آشكار و پنهان، دادگرى در خوشنودى و خشم، ميانه روى در نياز و توانمندى، بخشيدن كسى كه در حقّ من ستم روا داشته است، كمك به كسى كه مرا محروم گردانده، ديدار خويشاوندانى كه با من قطع رابطه نموده اند، و اين كه خاموشيم انديشه و سخنم، يادآورى خداوند; و نگاهم عبرت و پند باشد.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2656روز قبل
چهارشنبه 8/1/1386 - 16:9
irancel_2008 ( تعداد مطالب : 1295 ) ( تعداد نظرات : 925 )

دانشگاه سمنان www.semnan.ac.ir

دانشگاه كاشان www.kashanu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شيراز www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گيلان www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اهواز www.aums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تهران www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي همدان www.umsha.ac.ir

مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات www.ipm.ac.ir

دانشگاه پيام نور www.pnu.ac.ir

دانشگاه تهران www.ut.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت آبادان www.put.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي www.sbu.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت www.iust.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس www.modares.ac.ir

دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد تهران واحد مركز www.iauctb.org

دانشگاه آزاد تهران واحد شمال www.iaunt.ac.ir

دانشگاه الزهرا www.azzahra.ac.ir

دانشگاه بوعلي سينا همدان www.basu.ac.ir

دانشگاه فردوسي مشهد www.um.ac.ir

دانشگاه شيراز www.shirazu.ac.ir

دانشگاه اصفهان www.ui.ac.ir

دانشگاه صنعتي اميركبير www.aku.ac.ir

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتي شريف www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان www.iut.ac.ir

دانشگاه مازندران www.umcc.ac.ir

دانشگاه اروميه www.urmia.ac.ir

دانشگاه امام صادق www.isu.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهيد چمران www.cua.ac.ir

دانشگاه اراك www.araku.ac.ir

دانشگاه شاهرود www.shahrood.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد رود هن www.iaur.org

دانشگاه علوم پزشكي بقية الله www.bmsu.ac.ir

دانشگاه شهرکرد www.sku.ac.ir

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2656روز قبل
چهارشنبه 8/1/1386 - 16:5
irancel_2008 ( تعداد مطالب : 1295 ) ( تعداد نظرات : 925 )

آموزش و پرورش
آموزش و پرورش
سايت انجمن مداس ايران www.schoolnet.ir

سازمان آموزش و پرورش استان فارس www.farsedu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان خراسان www.amoz.com

سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي www.eaedu.org

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان www.isfahaneducation.com

سلزمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان www.nodet.net

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان www.kanoonparvaresh.com

موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي www.rici.ir

مديريت طرح توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات www.ict-edu.ir

مجله رشد www.roshdmag.org

دفتر تاليف و برنامه ريزي درسي www.talif.net

شبكه ملي مدارس ايران ( رشد ) www.roshd.ir

سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي www.oerp.sch.ir

پژوهشكده تعليم و تربيت www.iernet.org

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2656روز قبل
چهارشنبه 8/1/1386 - 16:4
irancel_2008 ( تعداد مطالب : 1295 ) ( تعداد نظرات : 925 )
کتابخانه های الکترونیکی

شهر كتاب www.bookcityiran.com

كتابفروشي ايران www.iranbooks.com

كتابفروشي ايران www.iranbookshop.com

شركت كتاب جهان www.jahanbooks.com

كتاب رايانه www.ketabnet.org.ir

بانك اطلاعات نشريات كشور www.magiran.com

شبكه اطلاع رساني دانا www.dana.ir

مركز اطلاعات عمران www.omran.net

شبكه اطلاعات صنعتي ايران www.iranindustry.org

پايگاه اطلاع رساني علمي صنعتي www.isis-kh.com

مؤسسه فرهنگي اطلاع رساني توانا www.tavana.net

شبكه اطلاع رساني جلفا www.jolfa.com

شبكه اطلاع رساني نيكان www.nikan.net
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2656روز قبل
چهارشنبه 8/1/1386 - 16:3
  • تعداد رکورد ها : 649272