haji bina ( تعداد مطالب : 10691 ) ( تعداد نظرات : 586 )

زمان آخرین مطلب این کاربر: قبل
يکشنبه 3/6/1398 - 0:59
haji bina ( تعداد مطالب : 10691 ) ( تعداد نظرات : 586 )

زمان آخرین مطلب این کاربر: قبل
يکشنبه 3/6/1398 - 0:54
haji bina ( تعداد مطالب : 10691 ) ( تعداد نظرات : 586 )

زمان آخرین مطلب این کاربر: قبل
يکشنبه 3/6/1398 - 0:52
haji bina ( تعداد مطالب : 10691 ) ( تعداد نظرات : 586 )

زمان آخرین مطلب این کاربر: قبل
يکشنبه 3/6/1398 - 0:50
haji bina ( تعداد مطالب : 10691 ) ( تعداد نظرات : 586 )

انقلاب اسلامی در گرگان و دشت
بقلم:حاج محمدرضا بصیری

یکشنبه سی ام مهرماه 1357: محصلین دبیرستانها.ابتدا در دبیرستان رهنما اجتماع کردند.و درساعت 10 صبح وارد خیابان سرخواجه شدند وبا دادن شعارو خواندن سرود.بسوی چهارراه میدان حرکت نمودند.درچهارراه میدان دانش آموزان دبیرستان استرآبادی بآنها ملحق شدند.بعد بطرف دانشسرا براه افتادند.محصلین از دانشجویان دانشسرا تقاضا کردندکه بآنها بپیوندندولی تقاضای آنهارا به ساعت 3 بعدازظهر موکول کردندو مورد توافق قرارگرفت.ساعت 3 بعدازظهر.گروه گروه از دانش آموزان دخترو پس .مقابل دانشسرا جمع شدند.درساعت 4 درحالیکه عکس بزرگی از حضرت آیة الله خمینی در جلو حمل میشد.باشعار «الله اکبر» حرکت کردند.و مسیر خیابانهای مازندران و خمینی را طی کرده و از    چهارراه میدان وارد خیابان سرخواجه وسپس وارد خیابان ملل و پس ازآن وارد خیابان بهداری شدند.در فلکه کاخ یکی از دانشجویان سخنانی ایرادکرد سپس وارد خیابان کاخ شدند.تعدادجمعیت به هشت هزارنفر میرسید.تظاهرات بسیار پرشکوه بود.ولی شعارها پرسوز و احساساتی بودکه از درون قلبهای پردرد جوانان.فضای خیابان را بلرزه درآورده بود:«فاجعه کرمان.سوزاندن قرآن.بدست شاه جلاد» و«نهضت ما حسینی است/ رهبرما خمینی است».تظاهرکنندگان درمسیرخود.هرمغازه را که عکس شاه خائن را داشت.باکمال ادب و آرامش.تقاضای گرفتن آنرا میکردندو مغازه داران بدون هیچ مانعی آنرا تحویل میدادندو محصلین آنرا گرفته و پاره میکردند.درفلکه شهرداری:آقای کاظم علاءالدین:سخنرانی.در جهت آگاهی مردم از اوضاع متشنج ایران ایرادکرد.درخیابان خمینی آنچه پلاک بنام پهلوی بود.برداشتند.ودر روی دیوارها.بنام خیابان خمینی نامگذاری کردند تظاهرات در چهارراه میدان توقف کردو از خانمها خواسته شدکهبمنازل خودبروند.وآقایان هم پس ازاستماع سخنرانی در محوطه میدان .بانظم متفرّق شدند.این راهپیمایی درساعت7 بعدازظهر پایان یافتدوشنبه یکم آبان ماه 1357: در دبیرستان ایرانشهر.دانش آموزان از رفتن به کلاس اجتناب کردندو در محوطه دبیرستان اجتماع کردندو پلیس مقابل دبیرستان ایرانشهر و شهربانی مستقرشده بود.چون محصلین قصدتظاهرات داشتند.پلیس از خروج آنهاو فرهنگیان جلوگیری میکرد.محصلین سایر دبیرستانها بسوی ایرانشهر میآمدند.تعداد زیادی از دختران دبیرستانهای واثقی و پروین.درحالیکه هیچگونه شعاری نمیدادند.وقتی مقابل ایرانشهر که میرسند.پلیس بدون هیچ مجوزی با باطوم بآنها حمله میکندو عده زیادی از دختران را مضروب و مجروح نموده و چنددخترمحصلبه جوی آب انداخته .بالگد و پوتین به سرو صورت آنها میزندکه چندنفر آنها بحالت اغماء می افتندو شایع میشودکه یکی از خواهران دراثر خونریزی شهیدمیشود.مجروحین را به بیمارستان میبرند، دبیران و معلمان کهدراثر این عمل وحشیانه پلیس.سخت ناراحت و مضطرب حال دانش آموزان شده بودند.بعنوان اعتراض .در دبیرستان ایرانشهر متحصن شدند.پلیس که احساس کرد.ممکن است دامنه تحصن گسترش یابد.از رفت وآمدسایرین در خیابان کاخ جلوگیری بعمل آورد.فرهنگیان درساعت 3 بعدازظهر تصمیم گرفتند:تحصن خود رابشکنند.ودرساعت 6 درسالن ورزشی تختی:محل جامعه معلمان.اجتماع کنندو جامعه معلمان دراین اجتماع.ضمن اعلامیه ای :حمله پلیس به محصلین را محکوم نمودند.درساعت8 بعدازظهر.پس از نمازمغرب و عشاء.خبر مرگ آن دختریکه دراثر ضرب و خونریزی شهیدشده است.منتشرمیشود ************ حجة الاسلام سیدحسین میربهبهانی بادوتن از فرهنگیان جهت صحت وسقم خبربه بیمارستان پهلوی مراجعه مینمایند.درآنجامشاهده میکنندکه محصلی که از دبیرستان ذبیحی مضروب شده بود.توسط رئیس دبیرستان درمان اولیه انجام شده.مرخص شده است.خبراز دختران مضروب میگیرند.مقامات بیمارستان میگویند:چندین نفرکه مضروب و مجروح شده بودند.پس از پانسمان و درمان مرخص شده انداما از دونفر دختر که حالشان شدیدتر از دیگران بود.خبرصحیحی نداریم.پس از تحقیقات اولیه معلوم میشودکه: دختر خانمی شهید نشده است.خبر شهادت این دختر.شایعه ای بیش نبوده که شهر را منقلب میکند.و در مسجدجامع این خبر اعلام میگردد.و بلندگوی مسجد صدای تلاوت قرآن را بلندمیکند.مردم ازهر گوشه و کنارشهر بسوی مسجدجامع میآیند.امواج خروشان مردم.مسجدرا پر کردو باصدای بلندگریه میکردند.جامعه معلمان که در سالن تختی اجتماعکرده بودند.درحالیکه :شعارمیدادند؛«معلم معلم بپاخیز.محصلت شهید شد»وارد مسجد شدند.انبوه اجتماع کنندگان بااین شعار فرهنگیان و دانش آموزان. مسجد رایکپارچه آتش از شعار نمود و خشم ونفرت از عمل پلیس در چهره همه مردان و زنانیکه در مسجد بودند.دیده میشد.
از آقایان روحانیون سیدمحمد رئیسی و سیدحسین میربهبهانی و شیخ رسول رضایی وشیخ صادق ریاضی حضورداشتندو سعی و کوشش آنها دراین بود که این شعله برافروخته خشم مردم.مهارشودو مردم آرامش خود را بازیابند.چون احتمال هرآن خروج مردم از مسجدودرگیرِی آنها با پلیس داده میشد. با بلندگو اعلام گردید که با مقامات دادگستری و بهداری درتماس هستندتا اگر کسی کشته شده باشد.جنازه او را تحویل بگیرند.تماسهای تلفنی از دفترمسجد با مقامات گرفته میشد.و جوابهایی که میدادند بسیار ضدو نقیض بودو این احتمال وجود داشت که:این شایعه.توطئه ای توسط ساواک باشد.برای برهم زدن نظم وآرامشی که درشهر برقراربود، چون بعدا ًمعلوم شد که آن دختریکه .احتمال کشته شدنش .شایع شده بود.سالم میباشد   ادامه دارد...

زمان آخرین مطلب این کاربر: قبل
يکشنبه 3/6/1398 - 0:47
azemandias ( تعداد مطالب : 236 ) ( تعداد نظرات : 2 )

معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین گفت: زمان‌بندی بانکداری دیجیتال طبق برنامه پیش می‌رود و بانک در سال ۱۴۰۰ یک بانک دیجیتال با مفهوم واقعی آن خواهد بود.

 
به گزارش تبیان، فرهاد اینالویی با اعلام این خبر افزود: با توجه به تغییرات در فضای کسب‌وکار، بررسی مدل‌های مربوطه در بانکداری دیجیتال و تکمیل فرآیندهای مرتبط در اولویت است. بانک ایران‌زمین تصمیم دارد فرآیندهای سمت مشتری را مکانیزه کند. این به آن مفهوم است که مشتریان بانک بتوانند درخواست‌های خود را بدون مراجعه به شعبه انجام دهند.

وی ادامه داد: این درخواست‌ها می‌تواند شامل درخواست تسهیلات، درخواست دسته چک، ضمانت‌نامه، LC داخلی، انواع کارت‌ها، تمکن مالی و سایر خدمات بانکی باشد.

معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین با بیان اینکه هدف‌گذاری بانکداری دیجیتال با تعریف بیش از ۱۶۰ پروژه از سه سال قبل آغاز شده، تصریح کرد: امسال تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌های مرتبط با بانکداری دیجیتال بانک ایران‌زمین به نتیجه می‌رسد. معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین تصریح کرد: پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود و به‌زودی شاهد تکمیل یکی از پازل‌های مرتبط با بانکداری دیجیتال خواهیم بود.

اینالویی با بیان اینکه مرکز نوآوری ایران‌زمین با تفاوت اساسی با سایر مراکز مشابه راه‌اندازی خواهد شد، افزود: به‌منظور یکپارچه کردن کانال‌های ارائه خدمات، کانال موبایل و اینترنت در سال‌جاری یکپارچه می‌شود. همچنین با ایجاد تنوع در خدمات شعب دیجیتال بانک، خدمات غیربانکی نیز به مشتریان ارائه خواهد شد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1روز قبل
شنبه 2/6/1398 - 17:20
azemandias ( تعداد مطالب : 236 ) ( تعداد نظرات : 2 )

همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام 1441 هجری قمری بانک ایران زمین برای پنجمین سال متوالی اقدام به برگزاری مسابقه فرهنگی و هنری تحت عنوان «محرم ایران زمین» در قاب تصویر با موضوع فرهنگ عاشورایی نموده است.

به گزارش تبیان، فراخوان مسابقه عکاسی "محرم ایران زمین" در قاب تصویر توسط بانک ایران زمین، با افتخار آمادگی خود را برای پذیرش تصاویر در پنجمین دوره این مسابقه با موضوع “محرم” اعلام می دارد. در رقابت امسال ضمن اشاعه فرهنگ عاشورا، به دنبال ثبت آیین محرم در نقاط مختلف کشور است.

شرایط و زمان ارسال تصاویر بزودی اعلام خواهد شد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1روز قبل
شنبه 2/6/1398 - 16:32
abbaszadegan ( تعداد مطالب : 9895 ) ( تعداد نظرات : 46 )

قیمت برخی محصولات از جمله گلابی، هندوانه، خربزه، پیاز، بادمجان، لوبیا سبز و گوجه فرنگی در میادین میوه و تره بار، نصف قیمت سطح شهر است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ قیمت‌های میادین میوه و تره بار به طور متوسط 40 درصد از قیمت‌های سطح شهر ارزان‌تر است که این اختلاف قیمت در میوه‌ای همچون گلابی به 60 درصد می‌رسد.
براساس این گزارش، در حالی که قیمت هر کیلوگرم گلابی در غرفه‌های میادین میوه و تره بار 9500 تومان است، قیمت این محصول در خرده فروشی‌های سطح شهر به طور میانگین 24 هزار تومان و به عبارتی، دو و نیم برابر قیمت این محصول در میادین است.
علاوه بر این، در میادین میوه و تره بار قیمت هر کیلوگرم هندوانه در میادین میوه وتره بار 750 تومان و خربزه 2100 تومان است که هر دو، 48 درصد پایین‌تر از میانگین قیمت سطح شهر است و قیمت هر کیلوگرم طالبی نیز در میادین 2400 تومان است که به طور میانگین 37 درصد زیر قیمت سطح شهر است.
این گزارش می‌افزاید، هلو در میادین میوه و تره بار به قیمت هر کیلوگرم 8200 تومان عرضه می‌شود در حالی که متوسط قیمت آن در مغازه‌های سطح شهر 14 هزار تومان است، سیب گلاب در میادین 7400 تومان به فروش می‌رسد در صورتی که میانگین قیمت آن در سطح شهر 12200 تومان است و انگور در میادین 8200 تومان قیمت گذاری شده در شرایطی که متوسط قیمت آن در سطح شهر 11500 تومان است.
بنابر این گزارش، پیاز در میادین میوه و تره بار به قیمت هر کیلوگرم 1800 تومان عرضه می‌شود در حالی که متوسط قیمت آن در مغازه‌های سطح شهر 3600 تومان است، بادمجان در میادین 2600 تومان به فروش می‌رسد در صورتی که میانگین قیمت آن در سطح شهر 5100 تومان است و لوبیا سبز در میادین 3800 تومان قیمت گذاری شده در شرایطی که متوسط قیمت آن در سطح شهر 7100 تومان است.
این گزارش اضافه می‌کند، گوجه فرنگی در میادین میوه و تره بار 2500 تومان عرضه می‌شود در حالی که متوسط قیمت آن در مغازه‌های سطح شهر 4500 تومان است، کدو در میادین 2500 تومان به فروش می‌رسد در صورتی که میانگین قیمت آن در سطح شهر 4350 تومان است و سبزیجات برگی در میادین 3 هزار تومان قیمت گذاری شده در شرایطی که متوسط قیمت آن در سطح شهر 5 هزار تومان است.
گفتنی است، در حال حاضر با پول خرید هر 5 کیلوگرم میوه در سطح شهر می‌توان 8 کیلوگرم محصولات مختلف از میادین میوه و تره بار خریداری کرد و به عبارتی، سبد خرید شهروندان هنگام خرید از میادین به مراتب سنگین‌تر و متنوع‌تر از هنگام خرید از سطح شهر است.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 8ساعت و 56دقيقه قبل
شنبه 2/6/1398 - 16:9
abbaszadegan ( تعداد مطالب : 9895 ) ( تعداد نظرات : 46 )

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از تهیه و آماده سازی طرح نوسازی محلات نفرآباد و هاشم آباد شهرری تا ۵ ماه آینده خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری در گفت و گو با شهرنوشت در رابطه با آخرین وضعیت نوسازی محله های نفر آباد و هاشم آباد شهرری گفت: این دو محله جزو مناطقی هستند که قربانی مداخلات اقتدارگرایانه از بالا به پایین شده اند؛ تملک بخش هایی از این دو منطقه در سال های گذشته باعث ایجاد مشکلاتی در زمینه امنیت اجتماعی شده که اعتراض مردم را به دنبال داشت. طرح های پیشنهادی بعدی نیز به دلیل عدم لحاظ مشارکت مردمی به نتیجه نرسید.
وی افزود: در حال حاضر، طراحی ایجاد یک محله مسکونی با مولفه های ایرانی اسلامی با تمرکز بر زمین های تملک شده انجام گرفته است. تهیه طرح از حدود یک ماه پیش آغاز و در همین رابطه، با مجموعه ای وابسته به دانشگاه هنر قرارداد منعقد شده و ظرف شش ماه تهیه طرح به نتیجه خواهد رسید. قرار است بعد از تصویب طرح در کمیسیون ماده پنج، سازمان نوسازی یک سری پروژهای پایلوت را در نفر آباد آغاز کند که برخی از آن ها پروژه های مسکن الگو هستند و برخی نیز در جهت بهسازی محیط عمومی و تامین خدمات پشتیبان محله مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: اصولی که در تهیه این طرح وجود دارد این است که جا به جایی جمعیتی نخواهیم داشت و به شرط ادامه زندگی ساکنان فعلی، طرح به سرانجام خواهد رسید. ضمن اینکه طرح به صورت مشارکتی و از پایین به بالا خواهد بود و مردم محله در فرایند برنامه ریزی حضور خواهند داشت.
حاجی علی اکبری در پایان تصریح کرد: امیدواریم تا پنج ماه آینده طرح تهیه شود تا بتوانیم بعد از تصویب، این دو محله را از وضعیت فعلی خارج کنیم.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 8ساعت و 56دقيقه قبل
شنبه 2/6/1398 - 16:6
  • تعداد رکورد ها : 648241