• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه

به چه کسی می‌شود اعتماد کرد؟!

امام حسین عليه السلام : امين مپندار مگر آن کس را که از خدا بترسد.


به راهنمايي شما توجّهي نمي‌کنند؟! عيبي ندارد...

امام رضا عليه السلام: هر کس به راهنمايي تو اعتنايي نکرد، نگران مباش حوادث روزگار او را ادب خواهد کرد.


آيا مي‌دانستيد دو تا فرشته هميشه همراهتان هست؟!

با هر انسان دو فرشته است كه او را حفظ مى‌كنند، و چون تقدير الهى فرا رسد، تنهايش مى‌گذارند كه همانا زمان عمر انسان، سپرى نگهدارنده است .امام علي عليه السلام: إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِهِ فَاذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّيَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ إِنَّ الْأَجَلَ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ .


آيا شما هم بوديد تعجب نمي‌كرديد؟!

در شگفتم از كسى كه نااميد است در حالي ‌كه مى‌تواند استغفار كند .امام علي عليه السلام: عَجِبْتُ لِمَنْ يَقْنَطُ وَ مَعَهُ الِاسْتِغْفَار ُ .


راه تکامل عقل؟!

امام حسين عليه السلام : عقل کامل نمي‌شود مگر با پيروي از حق .


آيا بهترين دانشمند دنيا را مي‌شناسيد؟!

امام باقر عليه السلام: دانشمندی که از علمش سود برند، از هفتاد هزار عابد بهتر است.


کدام مستحبي است که نبايد انجامش داد؟!

امام حسن عليه السلام: هنگامي که مستحبات به واجبات ضرر برسانند، آنها را ترک کنيد.


كدام بيچاره‌اي است كه در خانه‌ي خود هم غريب است؟ تو او را مي‌شناسي؟!

امام علي عليه السلام: ثروتمندى در غربت ، چون در وطن بودن است و تهيدستى در وطن، غربت.( توضيح آنكه دارايي باعث كاهش مشكلات دور بودن از شهر و ديار بوده چنانكه گويا همانجا وطن شخص ثروتمند است و در مقابل، تهي‌دست حتي در شهر خود نيز چنان تنها و در سختي است كه گويا فردي غريب و بي‌كس است)._____ الْغِنَى فِى الْغُرْبَةِ وَطَنٌ وَ الْفَقْرُ فِى الْوَطَنِ غُرْبَةٌ.


آيا مي‌خواهيد همه عمرتان را با رضايت به سر بريد؟!

چشم را از سختي‌ها و رنج ها فروبند تا همواره خشنود باشي.أَغْضِ عَلَى الْقَذَى وَ الْأَلَمِ تَرْضَ أَبَداً


آيا مي‌دانيد چرا بعضي‌ها! خيلي كم حرف مي‌زنند؟!

امام علي عليه السلام: هر گاه عقل كامل گردد ، سخن اندك شود._____ إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ .

UserName