• Nombre de visites :
  • 400
  • 24/10/2007
  • Date :

“Müslümanların vahdeti sorunları giderir”

                               

“Müslümanların vahdeti sorunları giderir”

 

26/06/2007

Londra İslam merkezindeki İslam mezheplerini yakınlaştırma konferansı yapıldı. Kum ilmi havzası hocalarından Ayetullah Eraki bu konferansta yaptığı konuşmada, vahdetten amacın, İslam toplumu vahdetinden ibaret olduğunu kaydedip, İslami vahdetin Kur’an-ı Kerim açısından Allah için dostluk ve Allah için Buğz, anlamında olduğunu söyledi.

Londra uluslararası İslam üniversitesi hocası hüccetülislam Dr. Fazıl Milani, de yaptığı konuşmada, İslam mezheplerini takrib-yakınlaştırma sürecini takviye edecek en etkin meselelerden birinin diyalog ve görüşmelerden ibaret olduğunu kaydedip, şunları söyledi: Herkes mezhebi taassubdan arınmalı, başkalarının inancını resmen tanıyıp kabul etmeme inadından vazgeçmelidir. Milani, Müslüman mezheplerarası cüzi ihtilafların kabul edilebilir olduğunu, akıl ve mantıkla, dirayet üzerine bu ihtilafların giderilebileceğini sözlerine ekledi. Milani ayrıca, diyalog ve görüşmenin sevgi ve saygı üzerine yapılmasının verimli olduğunu, çünkü Müslümanların ortak inanç ve görüşlerinin ayrılık ve ihtilaf noktalarından kat kat daha fazla olduğunu söyledi.

Şam müftüsü Dr. Abdul Fettah Elbezm de yaptığı konuşmada, İslami vahdetin tek bir kurtuluş yolu olduğunu, İslam alimleri ve düşünürlerinin bu alanda  etkin ve belirleyici rol oynayabileceklerini söyledi. Şam müftüsü Dr. Abdul Fettah Elbezm de yaptığı konuşmada, İslami vahdetin tek bir kurtuluş yolu olduğunu, İslam alimleri ve düşünürlerinin bu alanda etkin ve belirleyici rol oynayabileceklerini söyledi. Hicaz İslam fakültesi dekanı şeyh Feyz’ül Aktab Sıddıki batıdaki Müslüman azınlıklar konulu bir konferans verdi. Şeyh Sıddiki  şunları kaydetti: İngiltere’de 2 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor. Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika’da da kalabalık Müslüman azınlıklar yaşıyorlar. Müslümanların nüfus artış oranı diğer dinlere mensup olanlardan daha fazladır. Fakat batıdaki Müslümanlar, siyasi-toplumsal alanda etkin rol oynamamaktadırlar. Eğer Müslümanlar birleşirlerse batılı ve AB ülkelerinde belirleyici rol oynayabilirler. İran İslam cumhuriyeti İslam mezheplerini yakınlaştırma kurumunun genel sekreteri Ayetullah Muhammed Ali Tashiri de Londra İslam konferansına gönderdiği makalesinde şunları kaydetti: İslam mezheplerinin doğuşu, gelişken ve islami akılcılığın sonucudur. Mezhepler, Peygamber Efendimizin vefatından sonra doğdu. İslam mezhepleri, İslam medeniyetinin fikri birikimi ve zenginliğidir. Fakat kötü olan ve beğenilmeyecek şey, mezhepçilik ve fırkacılık taassuplarıdır.

Bizim yaptığımız çağrı, akılcı, yapıcı ilmi münazaralarla mezheplerin ortak noktalarını bulup, gönül birliği ve bütünleşmeyi sağlamaktır. Takrib yolu, engebeli bir yoldur. İslam mezheplerini yakınlaştırma yolundaki engellerden biri bazı yöneticilerin özel çıkarlarıdır. Fakat kararlılıkla bu yola devam etmeli ve islami vahdetle dünyadaki kriz ve kargaşayı gidermeliyiz. Washington İslam merkezi başkanı ve Cuma imamı Dr. Muhammed El Asi de, Londra İslam konferansında yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim’le dost ve aşina olan Müslümanların yüksel ideallerinin İslam ümmeti vahdetini sağlamaktan ibaret olduğunu kaydedip, şunları söyledi:

Müslümanlar vahdeti geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü İslam düşmanları ve yabancı güçlerin İslam ülkelerine saldırdıklarına tanık olmaktadırlar. Danimarka İslam derneği başkanı Dr. Muhammed Fuad Elberazi de, gayri islami ülkelerdeki Müslümanların sorunlarını çözümlemekle, İslam mezheplerini yakınlaştırma hedefini gerçekleştirmenin daha kolay olacağını kaydedip şunları söyledi:

Müslümanların tümü birlik içinde hareket edip, semavi bir din olaak islamın resmen tanınmasını sağlamalı, toplumsal ve kültürel sorunları gidermek için, siyasi, ekonomik ve haberleşme alanında etkin bir güce dönüşmelidirler.

 

 

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)