• Nombre de visites :
  • 406
  • 24/10/2007
  • Date :

Türkiye'nin AB'ye katılımınaNULL"Hıristiyanlık miras

                    

Türkiye'nin AB'ye katılımınaNULL

 

 

27/05/2007 

AB Komisyonu “Avrupalılar, Kültür ve Kültürel Değerler” başlıklı araştırma raporlaştırıldı: "Avrupa ülkeleri eskidir. Kültürleri Hıristiyanlık ve monarşi üzerine inşa edilmiştir."

 

AB Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan “Avrupalılar, Kültür ve Kültürel Değerler” başlıklı araştırma raporlaştırıldı.

Raporda, “Özellikle Müslüman dünyayla kıyaslandığında ve Türkiye’nin AB’ye katılım potansiyeliyle ilgili olarak, ‘Avrupa’nın Hıristiyan ve Juda-Hıristiyan mirası’ndan ‘Avrupa Kültürünün’ temel kurumlarından biri olarak söz edilmektedir. Bu özellikle bazı düşük-orta gelirli gruplarda (örneğin Yunanistan, Avusturya ve İrlanda’da) görülmektedir” denildi.

Türkiye’nin AB’ye katılımı tartışmaları sırasında Avrupa’da kimi ülkelerin alt ve orta gelir-eğitim grupları arasında Avrupa kültürünün Hıristiyan miras üzerine temellendiği karşı görüşünün ileri sürüldüğü belirtildi.

Avrupa Birliği Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü, “Avrupalılar, Kültür ve Kültürel Değerler” başlıklı bir araştırma yaptırdı. Araştırmayla ilgili rapor da yayınlandı. 27 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmanın “Avrupa Kültürü ve Karakteristik Bileşenleri” başlıklı bölümünde, AB vatandaşlarının genelde Avrupa’nın yüzyılları kapsayan ortak ve uzun bir tarihi paylaştıkları görüşünde oldukları belirtildi.

Bu tarihi mirasta, düşmanlıkların hatta savaşların “karşılıklı etkileşimi” artırdığı görüşünü de dile getiren AB vatandaşları, daha sonraki deneyimlerin “barış için kolektif arzu”yu biçimlendirdiğini kaydettiler.

Avrupa’da tarihe dayanan ortak kurumların Avrupa’yı “arınma”, “bilgelik” gibi aşamalara ulaştırdığı, bunun da Avrupalıları daha genç halklardan ayıran bir özellik olduğu vurgulanan araştırmada sırasıyla Avusturya, Hollanda, Danimarka ve İtalya’dan bazı düşük-orta gelir ve eğitim düzeyinden katılımcıların şu sözlerine yer verildi:

HIRİSTİYANLIK KÜLTÜRÜ

“-Diğer uluslardan farklı olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan birçok hatamızı öğrendiğimizi varsayabilirsiniz.
-Yaptığımız tüm hatalarımız, savaşlardan sonra bilge konumuna geldik.
-Avrupa ülkeleri eskidir. Kültürleri Hıristiyanlık ve monarşi üzerine inşa edilmiştir. Biz daha geniş bir şeyleri hissetmek durumundayız.
-Sanat bizi ABD ile ayıran önemli nokta. Onlar sadece modern sanatlara başvuruyor.”


Raporda Türkiye’yle ilgili şöyle denildi: “Aynı şekilde, özellikle Müslüman dünyayla kıyaslandığında ve Türkiye’nin AB’ye katılım potansiyeliyle ilgili olarak, ‘Avrupa’nın Hıristiyan ve Juda-Hıristiyan mirası’ndan ‘Avrupa Kültürünün’ temel kurumlarından biri olarak söz edilmektedir. Bu özellikle bazı düşük-orta gelirli gruplarda (örneğin Yunanistan, Avusturya ve İrlanda’da) görülmektedir.”

Raporda, araştırmada yer verilen anketlerin büyük oranda geçmişten gelen Hıristiyanlık değerlerine bağlı vatandaşlarla gerçekleştirildiği, ancak Avrupa’nın her şeyden önce laiklik tarafından karakterize edilmiş bir ülkeler topluluğu olduğu vurgulandı.

MÜSLÜMAN ÜLKELERDEN FARKLI ABD'YE YAKIN

Raporda, Avrupa’nın “Demokratik rejimler, laik devletler, liberal ya da kapitalist ekonomik sistemler ve ifade özgürlüğü” gibi değerler açısından ABD’ye yakın Afrika ve Arap-Müslüman ülkelerden ise farklı bir konumda bulunduğu da belirtildi.

Araştırma her AB ülkesinde 20-55 yaş arasında 25’e katılımcının katıldığı iki grupla görüşerek yapıldı. Katılımcılara Avrupa ve Avrupa kültürü hakkında sorular soruldu.

Gruplardan biri yüksek gelir ve eğitim düzeyinden seçilirken diğeri alt orta gelir ve eğitime sahip kişilerden oluşturuldu.

Araştırmada AB vatandaşlarının sanat ve kültür piyasasıyla ilgileri, diğer kültürlerle alış verişleri, kültürel çeşitlilik ve tolerans konusundaki görüşleri gibi konular da ele alındı.

ANKA

 

 

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)