• Nombre de visites :
  • 591
  • 24/10/2007
  • Date :

İran mı daha tehlikeli, yoksa İsrail mi?

    01/05/2007

İran mı daha tehlikeli, yoksa İsrail mi?

    Eşşark'ul Oset: Hayret verici olan şu ki; birçok kesin ve somut gerçeklere rağmen bölgemizde gündeme gelen mesele, "Arap dünyası için İran'ın mı, yoksa İsrail'in mi" daha tehlikeli olduğu sorusudur. Eğer bu soru Amerika'da gündeme gelseydi, normal karşılanabilirdi. Çünkü medya gruplarının yalan telkinlerine kapılmış olan Amerika toplumu, Filistinlilerin saldırgan ve işgalci olduklarına, terör eylemleriyle İsraillileri ana yurtlarından sürmeye çalıştıklarına inanıyorlar. Fakat yüz seneden beri İsraillilerin cinayetlerine tanık olan Arap dünyasında bu soruyu sormak, hayret vericidir. Bu soru aslında soru soranların şüpheli ve sinsi emellerini ve bakış açılarının zaafını gösteriyor. Çünkü İsrail, Filistin Arap ülkesini ve Suriye'nin Golan tepelerini işgal edip, yeni Siyonist-Yahudi sitelerini kuruyor. "Arap dünyası için İran mı, yoksa İsrail mi daha tehlikelidir" sorusunu gündeme getirenlerin sinsi hedeflerinden biri, dünya kamuoyunu Filistin işgal sürecinden uzak tutmak, işgalci İsraillilerin Filistin halkına karşı katmerli baskı ve saldırılarını arttırmasını sağlamaktır. Bu sorunun ikinci sinsi hedefi İran'ı inzivaya sürüklemek, başka ülkeleri İran'a karşı kışkırtarak, bu ülkenin nükleer merkezlerini bombalama şartlarını sağlamaktır. Böyle olunca İsrail bölgenin en büyük gücüne dönüşecektir. Bu sorunun üçüncü amacı, Arapları kandırarak, İran'ın Arap ülkeleri güvenliğini tehdit ettiğini gündemde tutmak, İsrail'de Arapları tek safta sözde ortak bir tehlikeye karşı harekete geçirmektir.
    Bu soru Irak'ta da gündeme gelebilir. Nitekim Iraklı Sünniler yeni şartlardan etkilenip, İran'ın Amerika ve İsrail'den daha tehlikeli olduğuna inanmaya başladılar. Olağanüstü durumlarda, İran'ın İsrail'den daha tehlikeli olduğu düşüncesini yayanların aşırı taşkafalı ve yobaz gruplar olduklarını, bu gerici grupların genelde Şiileri ve özelde İran'ın dünyayı tehdit eden en büyük kaynak olduğunu ileri sürüyorlar. Arap dünyasında akıl almaz ve mantıksız bir şekilde İran'ın tehditleri işleniyor. Halbuki duvarın ötesinde ve aslıda İsrail Arap alemini tehdit ediyor.
    İran'ın Araplar için tehdit kaynağı olduğunu telkin etme konusunda kârlı çıkacak tarafların başında İsrail, ikinci etabda İsrail'le ortak çıkarları bulunan Amerika'dır. İran Amerika'nın bölgedeki sultasına baş kaldırdığı için Amerika ise, bölgedeki hayati petrol rezervlerini ele geçirmeye çalıştığı için bu sultacılığa karşı çıkan İran'ı inzivaya mahkum etmeye çalışıyor. İran Arap ülkelerini tehdit etmiyor. İran'ın Arap ülkelerindeki stratejik hedefi, Arap dünyasında milli menfaatlerini temin etmekle sınırlıdır.
    İran ayrıca, İslam ülkesi olduğu için, Arap alemine komşu bir ülke olup, karşılıklı saygı ve dostluk duyguları üzerine işbirliği ve dayanışmamızı geliştirmeliyiz. Çünkü İran, İsrail gibi bölgemizin yabancısı bir devlet ve Irak'taki Amerika gibi davetsiz bir misafir değildir. İran binlerce yıldan beri Arap alemine komşuluk yapmıştır. İran, İsrailliler ve Amerikalıların yardımcısı ve stratejik destekçisi olabilir ve Araplar da İran'ın yardımcısı olmalıdır.  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)