• Nombre de visites :
  • 479
  • 24/10/2007
  • Date :

Mezhepler Arası Diyalog, İslami Vahdeti Derinleştirir

    25/02/2007 

Mezhepler Arası Diyalog, İslami Vahdeti Derinleştirir

     Rehberliği seçen Hubregan-bilgeler- meclisi üyesi Ayetullah Muhammed İmami Kaşani, Mehr haber ajansına verdiği demecinde, İslam dünyasının vahdet ve bütünleşmesi gereğine değinerek, İslam dünyası birliğinin dinî farz bir ilke sayıldığını, nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp, dağılmayın veya çekişmeyin ve dağılmayın, diye buyrulduğunu, çünkü çekişme ve çatışmanın Müslümanları güçsüzleştireceğini ve düşmanın küstahlaşıp, İslam dünyasına hegemonya kurmaya çalışacağını söyledi.
    Ayetullah Kaşani, İslami vahdet ve mezhebi ihtilaf konularının belirlenmesi ve de İslami vahdet faktörlerinin tesbit edilmesi gerektiğini, ihtilafların fikri bazda olduğunu, çekişme ve çatışmaya dönüşemeyeceğini belirtti. Ayetullah İmami Kaşani, Caferi-şia- mezhebiyle Sünni, Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin İslam'dan edindikleri intibanın tesbit edilmesi gerektiğini kaydedip, bu İslam mezheplerinin sayısız alanlarda ortak görüşlere sahip olduklarını, ihtilaf konularının cüzi olduğunu vurguladı. İmami Kaşani, Kur'an-ı Kerim'in de görüş ayrılığını men etmediğini, fakat görüş ayrılıklarının çatışmaya dönüşmesini yasakladığını kaydedip, şunları söyledi: İran nüfusunun çoğu şia-imamiye mezhebine bağlıdır. Fakat şii fakihleri arasında da görüş ayrılığı yaşanmaktadır. İslam ahkâmı ve ilkeleri konusunda farklı içtihadlar söz konusudur. Buna ilaveten İslam mezhepleri ve müslüman milletler arasında ilmi ve kültürel, toplumsal, siyasi ihtilaflar söz konusudur. Fakat bunlar çatışmaya yol açmamakta ve açmamalıdır. Ayetullah Kaşani, İslam mezhepleri arasında ilmî, mantıkî, ve fıkhî tartışmaların yapılması, hakikatin ortaya çıkması ve vahdet temellerinin sağlamlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)