• Nombre de visites :
  • 1353
  • 24/10/2007
  • Date :

İran üzerindeki oyun büyük; ama, İran da hep büyük oynuyor!

iran
    İran İslam Cumhûriyeti Savunma Bakan Yard. ‘Gen. Ali Rıza Asgarî"nin iki hafta kadar önce İstanbul"da kaybolması, dünya istihbarat birimlerini, diplomasi çevrelerini derinden meşgul etmekte ve üzerinde ‘kaçırıldı"/ ‘kaçtı"/ ‘sığındı." gibi zıd değerlendirmeler yapılmakta

    Nitekim, Kudüs"de yayınlanan ‘Yedioth Ahronoth"da ve ‘Generalin Sırları" başlığı ile evvelki gün yer alan haberde, Asgarî"nin 1986 yılında Lübnan"da kaybolan yahudi savaş pilotu Ron Arad hakkında önemli bilgilere sahip olduğu ve ‘İranlı diplomat"ın, MOSSAD tarafından kaçırıldığı; 1992 ve 1994"te Arjantin"de İsrail elçiliklerine yönelik saldırılarla bağlantısının olduğu, Türkiye"den çıkışında da İngiliz istihbaratı önemli bir rol oynadığı ve bu kaçırmanın ABD ve İsrail"in İran"a 28 yıldır indirdiği en büyük istihbarat darbesi olduğu" savunuluyordu.

    Londra"da yayınlanan (arabça) ‘El"Hayat" gazetesinde ise, ‘Asgarî"nin İstanbul"a varır varmaz yeni bir kimliğe bürünüp, sığınağı ülkenin yolunu tuttuğu" iddia ediliyordu.

    Bu gibi haber/ yorumlar, bizi birkaç ihtimalle karşı karşıya getirebilir: Mezkûr şahıs, mesela,

1- İran"ın nükleer projesi için, CIA veya MOSSAD işbirliğiyle kaçırılmış olabilir

2- Devreye başka ülkelerin istihbarat birimlerinin de girmiş olması muhtemeldir.

3- Kaçmış gibi gösterilerek, hasım tarafa yanıltıcı bilgiler verme taktiği de olabilir.

4- Kendi rızasıyla, başka bir ‘değerler dünyası"na sığınmış olabilir.

5- Tamamiyle âdî bir cinayet veya kaçırmaya uğramış olabilir vs

    Elbette ki, hangi ihtimal gerçek olursa olsun, son derece önemli bir durum sözkonusu

    Ancak, şunu da gözden ırak tutmamak gerekir: İran"da, milyonlarca müslümanın, yüzbinden fazla kurban vererek yürüttüğü uzuuun ve çetin mücadeleler sonunda 1979 Şubatı"nda Şah"ı ve Şahlık rejimini tarihin çöplüğüne atmasıyla eriştiği İslam İnkılabı, sıradan bir iktidar veya yönetici kadrolar değişikliği değildi Bir ‘tâgûtî değerler sistemi"nin tarihin çöplüğüne atılması ve tâgûtî güçler eliyle asırlarca sindirilmiş olan başka bir ‘değerler sistemi"nin, ‘tevhîdî/ İslamî değerler sistemi"nin sosyal hayatın hâkim gücü haline gelmesi sözkonusuydu.

Bunu şunun için bilhassa hatırlamak gerekiyor: İslam Cumhûriyeti"nde, devlet denilen üst yapı kavram ve kurumu, sadece teorik olarak değil, fiilen de, inancının idrakine varmış her müslüman vatandaşının gözetimindedir Bu ise, bir inanç üzerine bina edilmeye çalışılan ‘devlet"i, en zıd değer ve güç odaklarının sürekli mücadele ve hesablaşma alanında tutuyor.

    Bu durumun elbette ki, getirdiği zaaflar da vardır, gücü de

    Bu durumun zaafı, insan ilişkilerini zehirlemesi, herkesin herkese şüphe ile bakabilmesine zemin hazırlayabilmesi Ancak, müslümanlar, zanlarla hareket etmekten yasaklandıklarını unutmayıp, o zehirli ilişkiler ağına ve ‘paranoia"ya düşmekten korunmaktalar.

    Bunun gücü ise, sosyal mekanizmaların, herkes tarafından kontrol edilmesi ve milyonların kendilerini, inançlarına göre kurulmaya çalışılan sosyal yapının ‘gönüllü askerler"i bilmesi

    Esasen, bu anlayış olmasaydı, dünyanın en büyük emperyalist/şeytanî güç odaklarıyla topyekun bir savaşın bütün sahalarında boğuşan bir nizam, daha bir zorlanırdı

    Bu hususta, İİC çok büyük acılar yaşadı Bir takım büyük çaplı suikasdler, kaçırılmalar, firarlar da yaşandı Ama, İİC"nin, bu gibi beklenmiyen her aykırı ihtimale karşı, bir takım otomatik sigorta ve güvenlik mekanizmalarını geliştirdiği de görüldü

    Şöyle bir hatırlayacak olursak Daha ilk andan itibaren, İslam İnkılabı hareketinin en önünde yer alan büyük âlim Murteza Mutahharî, Muhammed Mufatteh"lerin, İslam İnkılabı Hareketi"nin en büyük teorisyenlerinden Muhammed Huseynî Beheştî ve Muhammed Muntezerî"nin, ikinci Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recaî ve Başbakan Muhammed Cevad Bâhuner"in ve daha nice seçkin yönetici şahsiyetlerin katledilmesi; Seyyîd Ali Khameneî ve Hâşimî Refsencanî"lerin ağır suikasdlerden günlerce komada kalıp yaralı kurtulmaları; binlerce seçkin inkılab erleri ve kumandanlarını 8 yıllık İran- Irak Savaşı"nda kurban vermeleri Bütün bu seçkin insanların hizmetlerinden mahrum kalınmıştır, ama, o kanlar, bu inkılabı daha bir sigorta etmiş; o ‘şehadet"ler, bir kayıp değil, kazanç olmuştur.

    Bu arada, zıd dünyaya kaçan, sığınan tipler ve içerde bir takım hıyanet tuzakları peşine düzenler de olmuştur. Bunların başında, İİC"nin ilk C. Başkanı olan Ebu-l"Hasan Benî Sadr"ın bir sene kadar sonralarda, ülkeden, kadın kılığında kaçmak zorunda kalması gelir. Ki, hâlen de Fransa"da yaşamaktadır

    Kezâ, İİC"nin ilk Dışişl. Bak.larından olan Sâdık Qutbizâde"nin, giriştiği darbe teşebbüsleri ve idâmı Ve, genç nesil arasında başlangıçta epeyce bir tarafdar bulan ‘Halkın Mucahidleri" (Mujaheeden- e Khalq) isimli, -Müslüman halkın ise ‘Munafeqeen-e Khalq" (Halkın Munafıkları) diye isimlendirdiği- teşkilatın, liderleri Mes"ûd Recevî başta olmak üzere binlerce üyesinin Fransa"ya ve sonra Saddam"a sığınıp, İİC aleyhinde uluslararası bütün komplolara girişmeleri Etnik ve mezhebî kökenli bir takım ayaklanma teşebbüsleri Savaş sırasındaki Deniz Kuv. Kom. Amiral Efzelî"nin Sovyet Rusya aracılığıyla Saddam"a bilgi sızdırdığını itiraf etmesi ve idâmı; İran komünist partisi Hizb-i Tudeh"in Sovyetler"e casusluk yaptığının, bizzat lider Nureddin Kiyanurî tarafından itirafı ve yakın çevresini ele vermesiyle ortaya çıkarılması Ve, Amerika ve Batı dünyasıyla işbirliği yapan binlerce insanın gizli belgelerinin Amerikan Elçiliği"nin basılmasında ele geçirilmesi

      Dahası, Recaî ve Bâhuner"le birlikte ‘şehîd" olduğu sanılan ‘Ülke Güvenlik Kurulu Gen. Sekreteri" Keşmirî"nin daha sonra, Amerika"da ortaya çıkması ve bir çok suikasdleri bizzat onun tertib ettiğinin anlaşılması Ki, hâlen de Amerika"dadır.

  Birkaç yıl önce de, İstihbarat Bak. Yardımcısı İmamî"nin ‘İsrail casusu" diye suçlanıp gözaltına alındığında intihara teşebbüsü ve sonra ölmesi Kezâ, ‘İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu" eski Başkom. Gen. Muhsin Rızaî"nîn oğlunun Amerika"ya sığınması

    Bunlar, son 28 yılda, ilk anda akla geliveren dış bağlantılı büyük entrikaların bir parçası.

    Bunları kısaca hatırlatışımız, son hadisenin İslamî İran"a ‘büyük darbeler vuracağı"nın, bir varsayımdan ibaret kalabileceğine işaret içindir. Çünkü, İİC, kendisine kurulan uluslararası oyunlar çapında büyük oynamakta, çok yaygın/ etkin şekilde hazır ve tecrübeli gözükmekte 

Selahaddin Eş Çakırgil


İranın kazancı

ABD hesapsız-kitapsız kalakaldı!

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)