• Nombre de visites :
  • 2761
  • 24/10/2007
  • Date :

Siyah kuşlar

siyah

    Gurûb u hûn ile perverde rûh olan kuşlar / Kızıl kamışlara, yakuut âba konmuşlar / ufukta bir ser-i maktu"u andıran güneşi / sükût u gamla yemişler ve şimdi doymuşlar. (Ahmed Hâşim) - Doğru mu Sevgili Şair? Kimdir bu güneş yiyen siyah kuşlar? Şems-i Tebrîzî"yi şehid edenler mi? - Niye göçtü Şems-i Tebriz? Bu gurûba tâkat olmaz. / Bir esinti yok mu hâlâ Kuşita"ya Orşilim"den? - Yunus bir söz söyledin, hiçbir söze benzemez / Münafıklar elinden örttü mânâ yüzünü! (Yunus Emre).

    Hayvanlar lemi"nde güneş yiyen kuş yoktur. Ne var ki insan toplumlarında sükût ve gamla da değil, benlik, hased, kin ve cehalet saiki ile insanlık güneşlerinin başını yemeye can atanlar çok görülmüştür. Şems-i Tebrîzî de bu siyah kuşlardan çekmiş, ve sonuçta da şehit edilmiştir. ; karanlık (gurûb) yakın iken ortaya çıkarlar ve kan ile beslenirler. Nur mazharlarına sevgiyle bağlı olanlara da düşmandırlar.

    Bu siyah kuşlardan korkan kara leylekler de, şerlerinden emîn olmak için kendilerine ümîdi haram ederler ve başkalarını da ümîdden yoksun kılmak isterler: -Mehdî inancı İslâm"a sonradan girmiştir, bâtınî inançlardan da sakınmak gerekir. Esasen Kur"an-ı Kerim"in ahlâkî kavramlarının içi boş; müsbet ilimlere ilişkin hiçbir şey de Kur"anda yoktur! - Şu halde siz boşluğun ilâhiyatçısı mısınız Sayın ve Muhterem Zat? - Yok, daha neler! Ben maneviyat züccaciyesiyim, kap kacak satarım, dileyen evinde bu kap - kacağa; uygun bulduğu yiyeceği doldurur. - Kap kacağı sizden, içine koyacağım manevî gıdayı da tasavvuf ehlinden alabilir miyim? - Bir yararını göremezsiniz, çünkü onlar da çoğunlukla kap - kacak satarlar. 

Siyah kuş simgeli insanlar; düşünce özgürlüğünden, sadece kendilerinin tezvir özgürlüklerini kasdederler.

  Onların korkusundan leylekleşen insanlar da hiç değilse Ahmed Haşim"in füsûn-i mâha dalan pür hayâl leylekleri gibi sükûn ile bekleyip susacakları yerde, boş kapları şıngırdatıp takırdayarak ömürlerini laklak ile geçirirler. Kendilerinden çorba isteyenlere de ancak yüksek öğretim kurumlarından tahsil ettikleri kap kacağı gösterirler: -Evde çorba olsaydı size işte bu kapta ikram edecektim! Kendisi muhtâc-i himmet bir dede / Nerde kaldı gayriye himmet ede?

   - Demek ki aşa ulaşmak için himmet dilememiz gerekirmiş üstadım! Siz kap-kacak çerçisi imişsiniz, boşuna zahmet verdim, gece de karardı, siyah kuşlar da kötülük ağacının dallarında tünedi, himmet ehline nice varılır? - Ne bileyim efendim? Benim başımı da derde sokma! Beni kapkacak koleksiyonumla başbaba bırak! Bize versin mi Hudâ âb-i hayât-i tevfîk? - Hızır"ı bulsak reh-i zulmetde külâhın kaparız! 

  -  onlara benzemek için zift-ü katrâna batmış laklak ehli leylekçikler, kap-kacak çerçileri! Mana nerede? - Münafıklar elinden örttü mânâ yüzünü! - Siz orada kafa kafaya vermiş, neler fısıldaşıyorsunuz bakayım? Mânâ aramak düpedüz bâtınîliktir! - Sayın Karakuşî Hazretleri, şu halde El - Bâtın isminin hikmeti nedir? - Sus! Düşünmek yasak! Sadece buyruğa uymak var! Burada buyruk da benim kuyruk da benim kuyruk da! - Bu iddianızım delilini, yetkî belgenizi görebilir miyim Sayın Karakuşî Hazretleri? - Yazıklar olsun bana! Bit pazarı"ndan bu yaşıma gelinceye kadar topladığım bunca kapkacak-i şerîfi görmüyor da bana kimlik soruyor! Râfızî midir nedir? Bre söyletmen! Bana fenalık geldi!

     İmdi ey kardeşler, bir zamanlar Mevlânâ ve Yunuslar"ın gezindiği bu nâzende sahrâları, siyah kuş simgeli insanların kokusundan kimsenin konuşmaya cesaret edemediği bir alan haline getirirseniz, herkes de zift-ü katrân banyosuna gönüllü olamayacağına göre, himmet isteyenler de, alıç isteyenler de misyonerlere gitmekten başka çare bulamazlar. ın korkusundan zift-ü katrâna batmış leylekçiklerin lâklâkçıkları ile yetinmelerini bekleyemezsiniz. Mevlânâ"nın kızı Esin Hanım"ın söylediği gibi, içki meclislerinde iki tane döne döne başı dönmüş garibana tennûre giydirip döndürmekle de bu gidiş önlenemez. Cemevlerinin hali de ortada! Ben de Sevgililer"in adını anmaktan bile korkar oldum. Teşhisiniz ve tedavî düşünceniz nicedir?

Hüseyin Hatemi


Siyah Beyaz 2

Hayır ve Şer

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)