• Nombre de visites :
  • 1650
  • 24/10/2007
  • Date :

ŞARAP İÇEN MÜRİD

şarap

 Tarikat şeyhlerinden biri olan Fudayl b. İyad'ın, başka öğrencilerden üstün olan bir öğrencisi vardı. Hastalanıp ölüm yatağına düştüğünde, Fudayl onun yanına geldi ve başı ucunda oturup Yâsin Suresini okumaya başladı. Öğrenci üstadına; "Ey üstat! Bu sureyi okuma!" dedi. Fudayl da sureyi okumaktan vazgeçip öğrencisinden; "La ilâhe illellah" söylemesini istedi.

  Öğrenci; "Onu da söylemek istemiyorum; ben ondan (Allah'a sığınırız) hiç hoşlanmıyorum." dedi ve sonra bu hâliyle de öldü.

  Fudayl bu durumdan rahatsız bir şekilde evine döndü ve bir daha dışarı çıkmadı. Bir gün rüyada onun cehenneme doğru götürüldüğünü gördü. Fudayl ona; "Sen benim en bilgili öğrencimdin, nasıl oldu da yüce Allah irfanı senden aldı ve kötü bir sonuç üzere öldün?" diye sordu. Öğrencisi cevabında şöyle dedi:

  "Üç haslet bende olduğundan dolayı bu duruma düştüm: Birincisi, koğuculuk yapmak. İkincisi, kıskançlıkta bulunmak. Üçüncüsü, ise şarap içmek. Şöyle ki, bir hastalığım vardı, bundan dolayı bir tabibe başvurdum, o bana her yıl bir kadeh şarap içmemi, içmediğim takdirde iyileşmeyeceğimi söyledi. Ben de tabibin sözüne uyarak şarap içiyordum. İşte bende olan bu üç haslet beni bu kötü sonuca duçar etti ve bu hâl üzere öldüm."

Bu hikâyeden sonra şu hadisi nakletmeyi de uygun görüyorum:

Şeyh Kuleynî, Ebu Basir'den şöyle rivayet eder:

  "Ümmü Halid-i Mabediyye (adlı bir kadın) İmam Sadık'ın (a.s) huzuruna geldi -ben de İmam'ın huzurunda idim- ve şöyle dedi: Sana feda olayım, ben bir tür karın ağrısına duçar olmuşum. Irak doktorları, iyileşmem için kavutla birlikte içki içmemi tavsiye ettiler. Sizin hoşlanmayacağınızı bildiğimden dolayı şu ana kadar ondan sakındım, tâ ki konuyu bizzat kendinizden sorayım."

  "İmam (a.s) ona; 'Seni, içmekten alıkoyan ne idi?' diye sordu. O; 'Çünkü ben, kıyamet günü Cafer b. Muhammed (a.s) bana emir ve nehyetti diyebilmem için dinimle ilgili hususlarda sana itaat etmeyi kendime gerekli biliyorum.' dedi."

  "İmam (a.s) bana -Ebu Basir- dönerek; 'Ey Eba Muhammed! Bu kadının sözlerini ve sorularını duyuyor musun?' diye buyurdu."

  "Sonra Hazret kadına dönerek şöyle buyurdu:

'Hayır! Allah'a andolsun ki, ondan bir damla içmene bile izin veremem. Canın buraya -boğazına işaret etti- yetiştiği zaman onu içmekten pişman olacaksın.' Bu sözü üç defa tekrarladı ve kadına; 'Ne söylediğimi anladın mı?' diye buyurdu."[1]


[1]- Vesail'uş-Şia, c.17, s.275, az bir farkla.

Alkol ve Sigaranın Korkunç Yüzü

Şarabın haram kılınışı

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)