• Nombre de visites :
  • 1652
  • 24/10/2007
  • Date :

Bismillahirrahmanirahim 3

ramazan

Romanyalılar ve Hindular bolca oruç tutarlardı. Yunanlılar ve Mısırlılar da en fazla oruç tutan milletlerden sayılırdı. Brahmanlar ve Hindular ay’ın 1. ve 4. günlerinde ve ay tutulması sırasında oruç tutuarlardı. Budailer ay’ın 1,  9, 15, 22. günlerinde oruç tutarlardı.

Yahudi dininde Temmuz ayının 9,10 ve 22. günlerinde oruç tutma farzdır. Tevrat’ta Farz Oruçlar Faslı diye bir bölüm vardır. Hıristiyan kavimler de farklı günlerde oruç tutarlar. İslamın tayin ettiği farz oruç süresi Ramazan ayıdır. İslam peygamberi Ramazan ayını en kutlu ay olarak tanımlayıp, bu ay süresince ilahi rahmet ve mağfiretin indirileceğini, sonundaysa cehennem ateşinden kutuluşun yaşanacağını vurguluyor.

Almanyalı ünlü şair “Yuhan Wolfgang Guate” , İslam kültür ve medeniyetinden etkilenmiş bir düşünür ve şairdir. Guote’nın batı-doğu divanı, Avrupa ve dünya edebyatçıları tarafından büyük bir  itibar gören bir şaheserdir.

Californiya ünversitesi öğretim üyesi ve “Guate ve İslam” kitabının yazarı bayan Dr. Memsen bu şair’in manevi düşünceleri konusunda şunları söylüyor:

“Guate’ 23 yaşındayken İslam peygamberi  hakkında söylediği güzel bir şiirle İslam’a yönelmenin ilk işaretlerini verdi. O daha sonra İslam hakkındaki araştırmalarını derinleştirdi. Nitekim 70 yaşındayken Kuran’ın indirildiği  kadir gecelerinde uyanık kalmaya çalışıyordu. Guate açıkça İslam’ın  getirdiği değerlere inandığını ilan etti. O’nun İslam’a duyduğu yakınlık, Doğu Divan’ında göze çarpıyor. Nitekim Almanyalı Şair müslüman olduğuna ilişkin söylentileri yalanlamıyordu.

Bayan Dr. Memsen ayrıca şunları kaydeiyor:

“ Guate Kuran’ın güzel ayetlerinin bir kısmını not etmişti. Bu ayetler Kuran’ın azametini gösteriyor. Guate açısından İslam’ın en büyük getirisi, tevhid düşüncesi ve inançıdır ve Alllah’ın nişaneleri tabiatta açıkca göze çarpıyor. Bu yüzden Guate, Bakara suresinin 115. ayetine özel bir ilgi gösterirdi.çünkü Allah bu ayette şöyle buyuruyor:

“Doğu’da Allah’ındır, batı’da, her nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (Kıblesi) orasıdır. Şüphe yok, Allah kuşatan ve bilendir.

Guate açısından dikkate değer diğer bir mesele, İnsan’ın Allah tarafından hidayet edilmesi ve yönlendirilmesidir. Nitekim Guate “Ehdena sıratel Mustagim” yani “bizi doğru yola hidayet eyle” ayeti şerifine tutkun olup bir şirinde diyor ki;

Ne zaman bir işe başlarsam ve şiir söylersem, “Sen doğru yolu bana göster” diye yalvarırım.

 Dr. Memsen bu konuda şunları kaydediyor;

Guate, Kuran’ı interesan bir hakikat olarak nitelendiriyor. Onun inancına göre Kuran, fevkulade bir metoda sahip verimli ve çok azametli bir eserdir. Guate’nın dil ve edebiyatıyla aşina olan herkes, O’nun “İnteresan bir Hakikat” ibaresini her yerde kullanmadığını bilir. Çünkü Guate sadece şaheserleri veya eşsiz eserleri, “İnteresan Hakikat” olarak tanımlıyordu.nitekim Guate, doğu divanı’nda güzel bir şiirinde şöyle diyor;

 Kuran’ın kâdim veya Hâdis olduğunu tartışmam, fakat bildiğim tek şey, Kuran’ın bütün kitaplardan üstün olmasıdır.

Toplumsal hayat ve adabı muaşerette başarılı olmanın sırrı güler yüzlü ve güzel ahlaklı olmaktır. Güzel huy ve ahlak, insan’a dost kazandırdığı gibi İnsan’ın sağlıklı kişiliğinin gelişmesinede sebep olur. Psikologların da inancına göre; güler yüzlü olmak, İnsan’ın beden ve ruhu üzerinde olumlu ve yapıcı etkiler bırakır. Güzel huy ve ahlak  gözleri şeffaf kılar, ses tonunu durultur ve kan dolaşım hızını arttırır ve de İnsan’ın öz güvenini takviye eder. Böylece toplumsal hayat ve çevre neşeli olur ve faal hale gelir. Samuel Esmailez bu konuda şunları belirtiyor:

“ Ferdi ve toplumsal hayatta gelişme ve başarılı olma, İnsan’ın ferdi özellikleri ve fıtri niteliklerine bağlı olduğu gibi, insan’ın ılımlı  mizaç’a ve güzel huy ile ahlak’a sahip olmasında bağlıdır. Peygamberlerle ehlibeyt’in masum İmamları ve din alimleri, insan’ın beden ve ruh yapısı ve ihtiyaçlarının bilincinde oldukları için  İnsanları, güzel ahlakla bütünleşmeye çağırmış bulunuyorlar.

Nitekim Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (Sav) şöyle buyuruyor;

“benim bağlılarımı yani  (Müslümanları) cennete götürecek en etkin unsur, Allah korkusu ve güzel ahlaktır.”

Emirulmüninn Hz. İmam Ali (As ) de şunları vurguluyor:

“Güler yüzlü olmak ve güzel ahlak ile donanmak, İnsan’ın rızkını  arttırır.”

 İmam Cafer üs-Sadık (As) de güzel ahlak konusunda buyuruyor ki:

“ Akıl ve mantık güçü yüksek ve daha mükemmel  olan kimseler, diğer halk kesimlerine kıyasla daha  bir güzel huy ve ahlak’a sahiptirler.

Allah’ım.

Muhammed ve Âli Muhammed’e  selam ve salavat gönder ve Ramazan ayının faziletleriyle ilgili tanım ve marifini bizlere ilham eyle.


Bismillahirrahmanirahim 2

Bismillahirrahmanirahim 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)