• Nombre de visites :
  • 141511
  • 24/10/2007
  • Date :

Vahiy Nedir?

kuran

     Vahiy, Allah Teala"nın, peygamberliğe seçtiği kişilerle, emirlerini iletmek amacıyla, niteliği bizim his ve idrakimizi aşan bir tür tekellüm şeklidir.   

Allah Teala şöyle buyuruyor:

 Biz, Nuh"a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik.[1]

    Büyük filozof Sadruddin Şirazi şöyle yazıyor: İnsan nefsi ister vacib-ül vücut, ister mümkün-ül vücut olsun, bütün hakikatlerin onda tecelli etme kabiliyetine sahiptir.  Ancak bu tecelli nefsin zorunlu bir sıfatı olmadığından önceden zikrettiğimiz bir takım dış etkenler buna mani olabilir. Nefis aynen bir ayna misalidir. Engelleyici sebepler ise, onunla Allah Teala"nın kıyamete kadar bütün olup bitenleri kaydetmiş olduğu Levh-i Mahfuz cevheri arasında bir perde oluşturmaktadır. İşte bu engelleyici sebepler gittiği taktirde ilmi hakikatler işbu akli levhadan nefis aynasına yansıyacaktır.
    Nasıl ki, iki ayna arasında olan engel bazen işe koyulan birinin çabasıyla gider, bazen de örneğin, bir rüzgar esmesi o engeli giderebilirse, böylece insanoğlu da, ilmi hakikatlere bazen kendi tefekkür gücüyle eşyadan ilmi suretleri soyutlayarak varabiliyor, bazen de ilahi lütuf rüzgarı sayesinde bu engeller ortadan kaybolur. Böylece basiret gözünden perdeler kalkar ve Levh-i Mahfuz"da yazılı olan ilmi hakikatlere nail olup görebilir.
    Bu, bazen uyku halinde gerçekleşebilir. Böylece gelecekte olacak şeyleri rüyada görebilir. Fakat, tam anlamıyla perdenin kalkıp hakikatin tecelli etmesi, ancak ölüm hakikatinin tecelli etmesiyle gerçekleşir. 
    Bundan anlaşıldı ki, insan ilmi hakikatlere çeşitli şekillerle ulaşabilir. İnsan bazen, bizzat her kesin kendi sahip olduğu kazanma, talim ve taallüm (eğitim ve öğrenim) yoluyla ilim elde edebilir. Bazen de, kişinin kendi şevk ve isteğinden sonra veya şevk ve istek söz konusu olmadan ilim ona akım eder. Öyle ki, nasıl ve nereden geldiğini anlayamaz. Bu ikinci kısım ilim edinme yoluna sezgi ve ilham denir. Bunun kendisi de iki kısma ayrılır. Bazen böyle bir ilme mazhar olan kişi, o ilmin sebebi ve kaynağı olan şeyi anlar. Bu, Allah tarafından ilim getiren meleği müşahede etmekle olur. Bazen de, o ilmin kaynak ve sebebini teşhis edemez. O halde ilim edinme yolu bu üç yoldan ibarettir. Birincisine kazanma ve talim, ikincisine, sezgi ve ilham, üçüncüsüne de vahiy denir. Vahiy yolu peygamberlere, sezgi ve ilham yolu da, velilere mahsustur. Birinci yol ise, bütün insanlar arasında ortaktır İşte bunun içindir ki, Allah Teala: Allah bir insanla ancak vahiy suretiyle veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderir; izniyle, dilediğini vahyeder. Doğrusu O, yücedir, Hakimdir[2] buyuruyor. [3]
İşbu tanıma göre vahiy, ilahi ilmi getiren meleğin vahiy alan kişi tarafından bilindiği ilim türüne denir. Nitekim bazı hadislerde de, peygamberler ile veliler arasındaki farkın bu olduğu belirtilmiştir. Yani, vahiy alan peygamber kendine ilahi ilmi getiren meleği görür, ama ilham alan veli görmez.
    Hz. İmam Muhammed Bakır (a.s)"a: Resul, nebi ve muhaddesin (velinin) farkı nedir? diye sorulunca, Hazret şu cevabı vermiştir: Resule Cebrail açıkça gelir ve o Cebrail"i görerek konuşur. Resul bu kimsedir. Nebi ise, rüyasında görür. Nitekim Hz. İbrahim rüyasında görürdü ve Hz. Resulullah da kendine vahiy gelmeden önce nübüvvet sebeplerini rüyasında görürdü. Ancak Cebrail Hz. Resulullah için risalet makamını Allah katından getirip, Hazret hem nübüvvet hem de risalet makamına haiz olunca, Cebrail açıktan Hazret"e gelir ve konuşurdu Muhaddese gelince; o, kendisine ilim getiren sesi işitir, ancak onu (sesin sahibini); ne açıktan, ne de rüyasında görmez. [4]
    Ancak buna rağmen, Kur"an-ı Kerim"de vahiy, yukarıda değindiğimiz ıstılahi manadan daha geniş manada kullanılmıştır.
    Örneğin, Allah Teala şöyle buyuruyor: Ve Rabbin bal arısına vahyetti ki: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler edin[5]
    Bu ayet-i kerimede geçen vahyin niteliği bizlere meçhuldür. Belki de bir çeşit ilham ve yönlendirme manasını ifade etmektedir.

 Allah Teala şöyle buyuruyor:

 Ve Musa"nın anasına şöyle vahyettik: Onu (Musa"yı) emzir sonra öldürülmesinden korktuğun zaman onu denize (Nil nehrine) bırakıver. Sakın korkma ve üzülme! Biz, muhakkak onu sana geri vereceğiz ve kendisini peygamberlerden yapacağız.[6]

    Bu ayette geçen vahyin niteliği de bizlere meçhuldür. Ulema Hz. Musa"nın annesinin peygamber olmadığını göz önüne alarak, bu ayette geçen vahyin de ilham manasını ifade ettiğini belirtmişlerdir.
    Fakat ilahi elçiler olan meleklerin yalnızca peygamberlere görülebileceğini iddia edemeyiz. Zira, Kur"an-ı Kerim"de meleklerin peygamber olmayan bazı kutsal insanlara göründüğünden de söz edilmiştir.
    Buna; Hz. Lut peygamberin kavmini yok etmekle görevlendirilen meleklerin Hz. İbrahim (a.s)"ın evini de ziyaret ederek, Hazret"in ailesine görünerek, onlara ihtiyar yaşlarında evlat müjdesi vermeleri olayı ile, Hz. Ruh"un (Cebrail"in) Hz. Meryem (a.s)"a temessül ederek, görünme olayını örnek olarak zikredebiliriz.
    O halde farkı, meleğin görünüp görünmemesinde değil, getirilen mesajın içeriğinde aramalıyız. Yani, getirilen mesaj risalet niteliğinde olursa, bu peygamberliğe ait bir vahiydir. Aksi taktirde vahiy olsa bile peygamberlikle bir alakası yoktur.


[1]- Nisa: 163
[2]- Şura: 51
[3]- Şevahid-ür Rübubiyye s. 347, 348, 349
[4]- Usul-u Kafi c. 1 s. 176
[5]- Nahl: 68
[6]- Kasas: 7

 

Kullanıcıların son yorumları
İsimsiz Yorum /div>
Mükemmel
Tebyanın cevabı :
Pazartesi 24 Aralık 2012
buse ince /div>
Çok çirkin berbat
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 14 Kasım 2012
dyttrytrdgdryt ftdftr /div>
vahiy nedir diye girdim ama bulamadım bile ama yinede iyi benden 3 aldız-z :D
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 31 Ekim 2012
İsimsiz Yorum /div>
vahiy ne onu bile bulamadım
Tebyanın cevabı :
Perşembe 4 Ekim 2012
hava arı /div>
bence
hiçte bilene yardımcı olmadı
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 3 Ekim 2012
annem söleme dedi annem söleme dedi /div>
ödeve yardımcı oldu sağolun
Tebyanın cevabı :
Cuma 28 Eylül 2012
İsimsiz Yorum /div>
çok güzel olmuş muhteşem
Tebyanın cevabı :
Cuma 11 Mayıs 2012
İsimsiz Yorum /div>
çok güzel olmuş muhteşem
Tebyanın cevabı :
Cuma 11 Mayıs 2012
sema kaptan /div>
bu site çok güzel emeği geçen kardeşlerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim
Tebyanın cevabı :
Perşembe 3 Mayıs 2012
buse erdem /div>
çokkk güzzzelll çokk teşekürrrrrrr ederim
Tebyanın cevabı :
Perşembe 26 Nisan 2012
buse erdem /div>
çokkk güzzzelll çokk teşekürrrrrrr ederim
Tebyanın cevabı :
Perşembe 26 Nisan 2012
İsimsiz Yorum /div>
vahiy ne bulamadım
Tebyanın cevabı :
Salı 24 Nisan 2012
furkan avcı /div>
eh performansa yardımcı oldu :) 3:)
Tebyanın cevabı :
Pazartesi 9 Nisan 2012
ilayda öcal /div>
vavavavavavavooogüzelgülerekatılıyom
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 4 Nisan 2012
yokk hhggh /div>
bence süppp er bişey allahı çok ama çok seviyorum ve ona inanıyorum
Tebyanın cevabı :
Salı 27 Mart 2012
defne ılgaz /div>
bence çoooooook yardımcı oldu çokkk teşekkürlerrr!!!
Tebyanın cevabı :
Cuma 23 Mart 2012
yağmur sayar /div>
Yarın yazılım var ve çok bilgi kazandım ve bu siteye çok teşekkür ediyorum.
Tebyanın cevabı :
Perşembe 15 Mart 2012
İsimsiz Yorum /div>
çok iyiydi bilgi kazandırdığınız için teşekkürler:))
Tebyanın cevabı :
Pazartesi 12 Mart 2012
selena gomez /div>
bence süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ben beğendim
Tebyanın cevabı :
Cuma 9 Mart 2012
İsimsiz Yorum /div>
selin deniz hanımefendi bana yardımcı oldu ha ha hhhhhha
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 7 Mart 2012
Kerem Kaya /div>
Çok fazlaydı anlamadım.Bir arkadaşın yorumunda kısaca vardı direk onu yazdım.Bende Tev celaletın buluğ i.ö.o Şişli 5B sınıfında gidiyorum selamlar
Tebyanın cevabı :
Perşembe 23 Şubat 2012
kubilay uçar /div>
bence süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrdaha yüksek puğan olsa onu veririm
Tebyanın cevabı :
Salı 21 Şubat 2012
İsimsiz Yorum /div>
bu anlam çok uzun
Tebyanın cevabı :
Perşembe 16 Şubat 2012
mustafa gültekin /div>
çok güzel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 tşkler!!!!!
Tebyanın cevabı :
Pazartesi 13 Şubat 2012
selin deniz /div>
hiç yardımcı olmadı.. :(
Tebyanın cevabı :
Salı 7 Şubat 2012
HASRET ECZANECİ /div>
ÇOOOOOOOOOOOK GÜZEL
Tebyanın cevabı :
Cuma 6 Ocak 2012
demi lovato xxxxxxxxxxd /div>
vahiy cabrail aracılıüıyla Allahtan peygamberlere gelen iletiler ..
Tebyanın cevabı :
Pazartesi 2 Ocak 2012
adem avcuoglu /div>
çok güzel anlatım
Tebyanın cevabı :
Pazar 1 Ocak 2012
selim motor /div>
çok güzel açıklamışlar ama biraz büyük yazlamaları lazım bide allahtan vahiy alan kişini adını yazsaydınız çok süper olurdu
Tebyanın cevabı :
Salı 29 Kasım 2011
senem dağoğlu /div>
çok güzel yazılmşı
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 23 Kasım 2011
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (119)