• Nombre de visites :
  • 30475
  • 24/10/2007
  • Date :

NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?


     Soru:Değerli Hocam neden namz kılmamız gerektiğini açıklar mısınız? Teşekkür ederim.
NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?


     Cevap:Her insan, hayatın coşkun denizinde, özellikle zorluk ve sıkıntı anlarında, kendi deruni ıstırap ve kaygılarını yatıştırmak için sağlam bir manevi sığınağa ihtiyaç duyar. Gerçek şu ki bu sığınak Allah'ı anmaktan başka bir şey olamaz.
Allah Teala çöyle buyurur:
.Bilin ki, ancak Allah'ı anmakla kalpler güvene kavuşur.(1)
     Yüce Allah'ın bizim ibadetimize hiçbir ihtiyacı yoktur; ama bizler, Allah'a ve onunla ilişki vesilesi olan ibadet ve namaza muhtacız. Namaz, kul ile Yüce Allah arasında sürekli bir irtibat vesilesidir. Zayıf ve güçsüz insanın, güçlü ve kadir olan Allah Teala ile bu manevi ilişkisi, çeşitli zorluklar karşısında insana güç verir. Hayatın zorluklarında şaşkınlığa uğramış insan, sadece Allah'a yönelmekle huzura kavuşabilir ve namaz insanın Allah'a yönelmesini, O'na bağlanmasını sağlar. Çünkü niyet, iftitah tekbiri, fatiha ve fatihadan sonra bir surenin okunması, rüku, secde, teşehhüt, selam ve namazın diğer vacip ve şartları insanın kalbini Allah'a yönlendirecek özelliğe sahiptir. Namaz kılan bir mümin, her gece ve gündüz, beş defa bütün varlığıyla Allah'a yönelmektedir.
     Bir pusulanın denizdeki gemiye hedefe doğru kılavuzluk etmesi gibi namaz da mümini, sürekli olarak, en yüce hedef olan lıkaullahh'a (Allah'a kavuşmaya) doğru kılavuzluk etmekte ve onu yanlış yollara sapmaktan korumaktadır.
     Resulullah (Allah'ın salat ve selamı ona ve Ehl-i Beyt'in'e olsun) şöyle buyuruyor:
Mümin namaza başladığında, Allah Teala, namazı bitirinceye kadar lütuf ve merhamet ile ona bakar ve o ilahi merhamet gölgesinde yer alır; onun etrafını göğün ufuklarına kadar melekler sarar ve Yüce Allah bir meleği onun baş ucunda durup şöyle demekle görevlendirir: Ey namaz kılan! Eğer kimin sana baktığını ve kiminle raz-u niyaz ettiğini bilseydin, asla bu yerinden ayrılmazdın ve başka bir şeye ilgi göstermezdin.(2)
     Başka bir hadiste de şöyle yer almıştır:
Eğer namaz kılan Allah'ın azamet ve yüceliğinin ne derecede onu sardığını bilseydi, başını secdeden kaldırmak istemezdi.(3)
     Sekizinci İmamımız Rıza (a.s) namazın farz oluş hikmetini açıklarken şöyle buyurmuştur:
Namaz, kulun kendi Mevla ve yaratıcısını unutmayarak kendi haddini aşmaması için gece-gündüz Allah Teala'yı anmasını sağlar. Allah'ı hatırlamak ve O'nun huzurunda ibadet için kalkmak, insanin günaha düşmesine engel olur ve onu çeşitli fesatlara düşmekten kurtarır.(4)
     Yine Resulullah (Allah'ın salat ve selamı ona ve Ehl-i Beyt'in'e olsun) namaz hakkında soran birisine şöyle buyurmuştur:
NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?

Namaz dinin hükümlerindendir; Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak vesilesi ve peygamberlerin apaçık yollarındandır. Namaz kılan, melekler tarafından sevilir. Namaz; hidayet, iman, marifet ve rızkının bol olmasına vücudunun sıhhatine vesiledir. Namaz, şeytanı üzer ve kafirlere karşı da bir silahtır. Namaz, duanın icabet olmasına ve diğer amellerin kabul olmasına vesile olur; namaz müminin ahireti için bir azık, ölüm meleğine karşı şefaatçi, kabirde yoldaşı ve sergisi, nekir ve münkerin kabirdeki sorularına karşı cevabı, kıyamet günü namaz kılanın tacı, yüzünün nuru ve elbisesi, ateşe karşı korunağı Yüce Rabbine karşı delili ve bedeninin ateşte yanmaktan koruyucusu, sırattan geçiş izni, hurilerin mihri ve ebedi cennetin karşılığıdır. Kul, namaz ile yüce makamlara ulaşır; çünkü namaz, Allah'ı her eksiklikten tenzih etmek, O'nun tekliğine şahadet getirmek, O'na hamd etmek, tekbir getirmek O'nu övgüyle anmak, takdis etmek, zikir ve dua etmektir.(5)
     Namaz, Yüce Allah'a karşı şükür etmektir. Allah'ın bize verdiği nimetleri saymak mümkün değildir; bu nimetler karşısında namaz küçük bir teşekkür mesabesindedir.
      Dördüncü Masum İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) şöyle naklediyor:
     Büyükbabam Resulullah (s.a.a), çok ibadet eder ve namaz kılardı; namaz için ayakta durmaktan ayakları şişmişti. Kendisine, Senin geçmiş ve gelecek tüm günahlarını Allah Teala, bağışlamış olmasına rağmen(6) neden bu kadar kendini zorluğa düşürüyorsun? denince, Resulullah, Acaba ben şükür eden bir kul olmayayım mı? diye cevap verdi.(7)
     Allah ibadet ve kulluğa layıktır. Hz. Ali (a.s) kendi duasında şöyle diyor:
Allah'ım ben sana cehennemin azabının korkusundan veya cennete olan özentiden ibadet etmiyorum. Seni kulluk edilemeye ve ibadet olunmaya layık bulmuşum; sana ibadetim bu yüzdendir.(8)
     Namaz kılmak erginlik çağına ulaşan akıl sahibi her insana, tüm şartlarda farzdır. Hatta savaş meydanında savaş halindeki bir kimsenin veya suda boğulmakta olan bir insanın bile namazı belirlenen kısa şekilde yerine getirmesi gerekir.
     Namazın dindeki manevi önemi yüzünden din önderleri namazı dinin direği olarak nitelendirmiş ve bilerek namaz kılmayanın, dinini tahrip ettiğini açıklamışlardır.(9)
     İmam Cafer Sadık (a.s)'dan Yüce Allah'a en güzel yakınlaşmak vesilesi nedir diye sorulunca Allah'ı tanımaktan sonra Allah'a yakın olmak için namazdan daha önemli bir şey olduğunu bilmiyorum demiştir.(10)
     Yine buyurmuşlar ki:
Hesap anında her şeyden önce, kul namaz yönünden hesaba çekilecek; eğer namazı kabul olursa, diğer amalleri de kabul olur; eğer namazı reddedilirse, diğer amelleri de reddedilir.(11)
     İmam Cafer Sadık (a.s) vefat zamanı yaklaşınca tüm akraba ve yakınlarını çağırarak onlara şöyle demiştir:
Bizim şefaatimiz, namaza önem vermeyen kimseye ulaşmaz.(12)
Namaz, Hz Muhammed'in ( Allah'ın salat ve selamı ona ve Ehl-i Beyt'in'e olsun) peygamberlikle görevlendirildiği ilk günlerden itibaren, teşri edilen hükümler arasındadır. Peygamber Hz. Hatice ve o zaman on yaşında olan Ali (a.s) ile birlikte müşriklerin çeşitli eziyetlerine aldırmayarak, Kabe'nin etrafında bu ilahi farizayı yerine getiriyorlardı. 
    
NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?
Kur'an-ı Kerim'de namaza çok önem verilmiştir. Kur'an'da, on dört yerde hakkınca namazı yerine getirin, ayakta tutun anlamına gelen ekimu veya ekimne tabirleri ve beş yerde namazı ayakta tut anlamına gelen ekim tabiri yer almıştır. Bir çok ayette de Akame yukımu, yukımune ve mukimin tabirleriyle namazı hakkınca yerine getiren müminlerden söz edilmiş ve övülmüşlerdir.
    Bazı ayetlerde namazı hakkınca kılanlardan manevi ticaretlerinde asla zarara uğramayanlar olarak söz edilmiş.(13) Ve bir ayette de müminlerin, sadece namaz kılan zekat veren ve ahirete yakinleri olan kimseler oldukları açıklanmıştır.(14)
      Taif Şehrinin halkı İslam'a girmeleri için bazı koşullar öne sürmüş ve bu koşullar arasında namazın kendilerine farz olmaması talebinde bulunmuşlardı; Peygamber onlara verdiği cevapta: Ama namaz ile ilgili koşulunuza gelince, namazsız bir dinin hayrı yoktur diye buyurmuştur.(15)
     Namazı terk etmek büyük bir günahtır ve insanın dini yönden tamamen düşüşüne ve cehennem azabına duçar olmasına sebep olur.
     Allah Teala, Kuran-ı Kerim'de buyuruyor ki, Ahirette bazı suçlulara şöyle sorarlar:
Sizi cehenneme düşüren nedir? Onlar şöyle derler: ‘Biz namaz kılanlardan değildik.(16)

--------------------------------------
(1) - Ra'd Suresi: 28.
(2) - Cami'ul Ahadis c. 2, s. 5.
(3) - Cami'ul Ahadis c. 2, s. 6.
(4) -Cami-ul Ahadis. c. 2, s. 13.
(5) -Muhammed Bakır Meclisi, Bihar'ul-Envar, 82 / 231.
(6) - Fetih Suresindeki bu manayı ifade eden ayete işarettir.
(7) - Kuhl'ul-Basar s.78.
(8) -Seyyid Muhammed Kazım Yezdi El-Urvet'ul-Vuska Fasıl: 21 (Niyet Bölümü).
(9) - Bihar'ul-Envar c.82 s.203.
(10) - Cami-ul Ahadis. c. 2, s. 2.
(11) - Cami-ul Ahadis. c. 2, s. 4.
(12) - Cami-ul Ahadis. c. 2, s. 25.
(13) -Fatır Suresi: 29.
(14) -Neml Suresi: 3.
(15) - Sire-i İbn-i Hişam c.3 s. 504.
(16) -Muddessir Suresi: 40-43.

Kullanıcıların son yorumları
ayşe şule kıraç /div>
Çok teşekkür ederim aradığım bilgiyi buldum :D
Tebyanın cevabı :
Salı 31 Aralık 2013
enes /div>
Bu yazı için çok teşekkürler sayın hocam sizin sayenizde içimdeki namaz aşkı ateşlendi
Tebyanın cevabı :
Cumartesi 28 Aralık 2013
elif /div>
Sen onlara bulaşma onlar zaten bir yerden sonra kendi hatalarını anlayacaktır
Tebyanın cevabı :
Cumartesi 14 Aralık 2013
lokman karabulut /div>
Öncelikle hocamıza çok teşekkür ederiz bu güzel ve hoş açıklamayı yatığı için bu bir gerçekki namaz kılmayan her mahlukat zarardadır ve bu kutsal kitap Kuran-ı Kerimde açıkça gösteriliyor kısacası diyeceğim namaz kılmayan kişi dığer dünyada çok pişman olacak Allah"tan korkun ve ona ibadet edin ...
Tebyanın cevabı :
Cumartesi 9 Mart 2013
berfin liman /div>
Çok güzel olmuş ALLAH razı olsun
Tebyanın cevabı :
Perşembe 13 Aralık 2012
İsimsiz Yorum /div>
Süperr...
Tebyanın cevabı :
Perşembe 6 Aralık 2012
İsimsiz Yorum /div>
Siz , Allah"ın tepkisi ile yola çıkın Kulun tepkisi kabir kapısına kadardır Mümin"e onların ezası hafif gelmeli .. Allah" size yardım edecektir inşaAllah.
Tebyanın cevabı :
Cumartesi 27 Ekim 2012
İsimsiz Yorum /div>
ALLAH razı olsun
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 22 Şubat 2012
ali mercimekolgu /div>
hiç bir şey anlamadım bu nasıl iş be!!!!!!! ya siz???
Tebyanın cevabı :
Pazartesi 12 Aralık 2011
İsimsiz Yorum /div>
sohbetimde olduğu gibi okuyacağım.Allah razı olsun
Tebyanın cevabı :
Perşembe 13 Ekim 2011
... .... /div>
bence ne olursa olsun cikarma
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 17 Ağustos 2011
Şefik Özdemir /div>
S.a Hülya bacı ALLAH yolunda ALLAH"ın Emri için insanlardan gelecek sıkıntıları düşünme onlar sana mükafattır. ALLAH yolunda olduğun için insanlar sana sıkıntı veriyorlarsa bunu nimet bil inşallah. Sen ALLAH"ın emirlerine sım sıkı Sarıl Gerisini Her şeye hakim olan ALLAH C.C. Halleder.
Tebyanın cevabı :
Cumartesi 21 Mayıs 2011
nuri hoca /div>
cok iyi olmusss
Tebyanın cevabı :
Pazartesi 13 Temmuz 2009
yusuf kahil /div>
ilk olarak dünyadaki insanların çogunlugu ölümmü düşünmediyini ve sanki sonsuza kadar yaşayacagını sanıyolar ama ölüm insana kendi benliyinden daha yakın oldugunu bilmeleri gerekir insanlar sürekli dünya için yatırım yapıyo ama kimse AHİRETİ düşunmüyo hiçkimse öldüyünde beyaz kefenden başka bişey almayacagını unutmasın SAKIP SABANCI TÜM İNSANLARA İYİ DERS VERMEK İSTEDİ TABİ ANLAYANA ----SADECE BENİ ÇORAPLARIMLA GÖMÜN DEDİ AMA AMA KOSKOCA SAKIP ABANCI BİLE ÖLDÜKTEN SONRA İTEDİGİ YAPILMADI VE ÇORAPSIZ GÖMÜLDÜ ---YANİ SİZİNLE BİŞRY ALMICAKSINIZ UNUTMAYIN EYYY İNSAN OGLU
Tebyanın cevabı :
Perşembe 13 Kasım 2008
ümmiye /div>
böyle güzel şeylar yazdığınız için teşekkürler namazı hafife almamamız gerektiğini anladım ve şu an çok namaz kılmak istiyorum
Tebyanın cevabı :
Pazar 18 Mayıs 2008
hulya /div>
sizlere bir sorum olacakti ben fransada okuyorum ve psychologi bolumune hazirlaniyorum ve basortuyu allahin izniyle facultede ortunmeye devam edecegim buna tabii ki dogal hakimiz var ama bana cook kotu tepkilerden korkuyorum ve bizlere cook kotu davraniyorlar bana ne oneride bulunursunuz saygilarimla hulya
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 20 Şubat 2008
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (16)