• Nombre de visites :
  • 1231
  • 24/10/2007
  • Date :

KADINLARIN CEMAAT NAMAZINA KATILMALARI

S.606: Mukaddes İslam Peygamberi erkeklerde olduğu gibi kadınları da camilerde veya Cuma namazında cemaat namazına katılmaya teşvik etmiş midir, yoksa kadınların evde namaz kılmaları daha mı faziletlidir?

C: İsterlerse katılmalarının sakıncası yoktur ve cemaat sevabını da alırlar.

S.607: Kadın ne zaman cemaat imamı olabilir?

C: Kadının sadece kadınlar için cemaat imamı olması câizdir.

S.608: Kadınların (erkekler gibi) cemaat namazına katılmalarının müstahap ve mekruh olma açısından hükmü nedir?
Erkeklerin arkasında durduklarında bunun hükmü nedir?
Cemaat namazlarında erkeklerin arkasında durduklarında bir perde ve örtüye gerek var mıdır?
Erkeklerin yanında namaz kıldıklarında örtü açısından hüküm nedir?
Elbette cemaat namazı, hutbe, tören vs. esnasında kadınların örtü arkasında olmaları onların tahkir edilmelerine ve küçümsenmelerine sebep olduğu da dikkate alınmalıdır.

C: Kadınların cemaat namazına katılmalarının sakıncası yoktur. Erkeklerin arkasında durduklarında örtü ve perdeye gerek yoktur; ancak, erkeklerin yanında durduklarında namazda kadının erkekle aynı hizada durmasının kerahetini kaldırmak için aralarında perde olması iyidir; namaz halinde erkeklerle kadınların arasında perde oluşu onların küçümsenmesine ve makamlarının alçalmasına sebep olduğu düşüncesi temelsiz bir hayal ve kuruntudan başka bir şey değildir. Ayrıca; şahsi görüşleri fıkıha sokmak sahih değildir.

S.609: Namazda perde ve örtü olmaksızın erkeklerle kadınların saflarının birbirine bitişik olması nasıl mümkündür?

C: Kadınlar, arada bir şey olmaksızın erkeklerin arkasında dururlar.


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)