• Nombre de visites :
  • 1153
  • 24/10/2007
  • Date :

İMAMIN KIRAATININ SAHİH OLMAYIŞININ HÜKMÜ

S.598: Namazda kıraatın sıhhatinin gerekliliği yönünden münferid (tek kılınan) namaz ile imam veya me’mumun namazı arasında fark var mıdır?

C: Mükellefin kıraatı sahih olmazsa ve öğrenmeye de müktedir olmazsa namazı sahihtir; ancak, başkalarının namazda ona uyması sahih değildir.

S.599: Bazı cemaat imamlarının kıraatleri harfleri doğru talaffuz etmek açısından sahih değildir, harfleri sahih bir şekilde çıkış yerlerinden telaffuz edebilen bir kimsenin namazda onlara uyması sahih midir? Bazıları diyorlar ki, namazı cemaatle kılıp sonra yenilemen gerekir; ancak, namazı yenilemeye fırsatım yoktur, vazifem nedir? Acaba, cemaat namazına katılıp Fatiha ve sureyi sessiz okuyabilir miyim?

C: Me’muma göre cemaat imamının kıraatı sahih değilse namazda ona uyması ve cemaat namazı doğru değildir. Namazı yenileyemezse uymamasının sakıncası yoktur; ancak sesli kılınması gereken namazı cemaat imamına uyduğunu göstermek için sessiz kılması sahih ve yeterli değildir.

S.600: Bazıları, cemaat imamlarından bazılarının ya harfleri veya harflerin harekesini olduğu gibi telaffuz etmediklerinden dolayı kıraatlerinin sahih olmadığına inanmaktalar; yenilemeye gerek kalmadan namazda bu imamlara uymak sahih midir?

C: Kıraatın sıhhatinde ölçü, arapların “bu, şu harfin çıkarılışıdır, başka harfin değil” diyecekleri şekilde harfleri telaffuz etmek, arapça dil bilginlerinin kaydettikleri şekle uygun olarak kelimenin kıvam ve heyetinde rolü olan harekeleri gözetmektir. Dolayısıyla, me’mum imamın kıraatının ölçülere uygun ve sahih olmadığını görürse ona uyması sahih değildir ve eğer buna rağmen uyarsa namazı sahih değildir ve yenilemesi gerekir.

S.601: Cemaat imamı namaz esnasında bir kelimenin yeri geçtikten sonra onu nasıl telaffuz ettiğinde şüphe ederse ve namazı bitirdikten sonra o kelimeyi yanlış okuduğunu anlarsa imamın ve me’mumların namazlarının hükmü nedir?

C: Namazın sıhhatine hükmedilir.

S.602: Cemaat imamının tecvid açısından zikir ve kıraatın yanlış okuduğunu gören ve öte yandan cemaat namazına katılmadığı için bir çok iftiralara maruz kalan bir kimsenin vazifesi nedir?

C:  Mamuma göre cemaat imamının kıraatı sahih olmaz ve neticede me’mumun nazarında imamın namazı sahih olmazsa ona uyamaz; ancak ukalai (akıllı insanların tastik ettiği) bir maksatla görünüşte (uymak için) cemaata katılmasının sakıncası yoktur.


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)