• Nombre de visites :
  • 3009
  • 24/10/2007
  • Date :

NAMAZI BATIL EDEN ŞEYLER

S.516: Teşehhüdde, Emir-ul Mü’minin Hz. Ali'nin (a.s) velayetine şahadet etmek namazı batıl eder mi?

C: Farz namazların teşehhüdlerinde olmayan bir şeyi, gerçekte hak ve sahih bile olsa şer’en teşehhüdün bir parçası gibi ve teşehhüdde geldiği kastıyla yerine getirmek namazı batıl eder.

S.517: İbadetlerinde riyaya (amelleri gösteriş için yapmaya) tutulan bir kimse şimdi nefsiyle mücadele ediyor; bu mücadele de riya sayılır mı? Riyadan nasıl sakınmalıdır?

C: İbadetler Allah'a kurbet (yakınlaşma ve rızasını kazanma) kastıyla yerine getirilmelidir. Riyadan kurtulmak için, Allah Teala'nın azametini ve kendi nefsinin zayıflığını, başkaları gibi Allah Teala'ya muhtaç olduğunu, kendisinin ve diğer insanların şanı yüce Allah Teala'ya kul olduğunu düşünmelidir.

S.518: Namaz halinde kadınların ellerini birbirinin üstüne koymaları farz mıdır?

C: Farz değildir. Elleri bağlamak şeklinde olursa câiz de değildir.

S.519: Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin cemaat namazlarına katıldığımızda cemaat imamı Fatiha suresini okuduktan sonra yüksek sesle amin deniliyor. Bunun hükmü nedir?

C: Sorudaki takdirde, onlara uymak amin kelimesini söylemeyi gerektirirse sakıncası yoktur, aksi durumda câiz değildir.

S.520: Bazen farz namazdayken çocuğ1un tehlikeli bir iş yaptığını görüyoruz; bu durumda çocuğu veya evdekileri uyarmak için Fatiha veya diğer surelerden bazı kelimeleri veya bazı zikirleri yüksek sesle okumak câiz midir? Namaz esnasında birisine bir şeyi anlatmak veya sorusuna cevap vermek için el veya kaşı oynatmanın hükmü nedir?

C: Ayet ve zikir kastıyla okuması şartıyla diğerlerini uyarmak için ayet ve zikirleri okurken sesi yükseltmek, namaz durumundan çıkmaya sebep olmazsa sakıncası yoktur. Ama; namazda gerekli istikrarla ya da namazın şekliyle çelişen bir hareketi yapmak veya namazda konuşmak namazın batıl olmasına sebep olur.

S.521: Namaz kılan şahıs namaz esnasında güldürücü bir şeyi hatırlayarak veya komik bir olayın vuku bulmasından dolayı gülerse namazı batıl olur mu?

C: Sesli (kahkahayla) gülerse namazı batıl olur.

S.522: Namazda, kunuttan sonra elleri yüze çekmek namazı batıl eder mi? Namazı batıl ederse; günah da sayılır mı?

C: Sakıncası yoktur; namazı da batıl etmez.

S.523: Namazda gözleri kapamak câiz midir? Çünkü gözleri açmak fikrin namaz yerine başka şeylere kaymasına sebep oluyor.

C: Namazda gözleri kapamanın şer’an bir sakıncası yoktur.

S.524: Namaz esnasında bazen Kâfir Baasçı Saddam rejimiyle savaşta yaşadığım bazı manevi halleri hatırlıyorum ve bu, namazda daha fazla huşu etmeme yardımcı oluyor; bu, namazı batıl eder mi?

C: Namazın sıhhatine zararı yoktur.

S.525: İki kişi, üç gün dargın olursa  bu süre içinde namaz ve oruçları batıl olur mu?

C: İki kişinin dargın olması ve aralarının bozulması namaz ve oruçlarını batıl etmez.


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)