• Nombre de visites :
  • 2826
  • 24/10/2007
  • Date :

KIBLE HÜKÜMLERİ

kıble

  S.376: Bazı fıkıh kitaplarında güneşin Mayıs"ın 25"inde ve Temmuz"un 17"sinde dikey olarak Ka"be"nin üzerinde olduğu yazılıdır. Bu iki günde dünyanın her hangi bir yerinde Mekke"de ezan okunduğu vakit, yere dikey olarak batırılan çubuğun gölgesiyle kıble yönü teşhis edilebilir mi? Camilerin mihrapları çubuğun gölgesinin yönüyle farklı olursa hangisi doğrudur?Kıblenin yönünü belirlemede kullanılan pusulaya güvenmek doğru mudur?

  C: Çubuğun gölgesinin yönüne veya pusulaya güvenmek mükellefe kıble yönü hakkında güven verirse sahihtir ve ona uygun olarak hareket etmek farzdır; aksi takdirde kıbleyi teşhis etmek için camilerin mihraplarına, müslümanların kabirlerine güvenmenin de sakıncası yoktur.

  S.377: Muharebede savaşın şiddeti yüzünden kıble yönünü teşhis edemezse namazı herhangi bir yöne kılmak sahih midir?

  C: Vakit olursa dört tarafa namaz kılmalıdır, aksi durumda vakitin yettiği kadar kıble yönü oluşuna ihtimal verdiği taraflara namazı tekrarlamalıdır.

  S.378: Kabe"nin ortasından, doğru bir çizgi yeri yararak yerin merkezinden geçirilirse yer küresinin diğer tarafında Kabe"nin karşısındaki noktadan çıkar; o noktada Kıble"ye karşı nasıl durulur?

  C: Kıble"ye karşı durmanın farz olmasındaki ölçü yer küresinin üzerinde Ka"be"ye doğru durmaktır; yani, yeryüzünde olan kimse Mekke-i Mükerreme"de bina edilen Kabe"ye karşı durmalıdır; dolayısıyla durduğu noktadan yer küresinin üzerinden Ka"be"ye doğru uzanan tüm çizgiler mesafe açısından eşit olurlarsa o şahıs istediği tarafa durarak namaz kılabilir; ancak bir tarafın Ka"be"yle mesafesi örfen, kıbleye doğru durmuş denilecek kadar az ve kısa olursa kısa mesafeli yönü seçmesi farzdır.

  S.379: Kıbleyi bilmediğimiz ve öğrenmek için de bir vesilemizin olmadığı bir yerde her dört tarafın kıble olma ihtimali olursa, üzerimize farz olan vazife nedir?

  C: Dört taraf da kıble olma ihtimali yönünden eşitse namazı kıbleye doğru kıldığına dâir kesin bilgi elde edebilmesi için her dört tarafa, aynı namazı tekrarlamalıdır.

  S.380: Kıble nasıl teşhis edilir? Güney ve kuzey kutuplarında namaz nasıl kılınır?

  C: Kutuplarda kıbleyi tayin etmenin ölçüsü, namaz kılan kimsenin bulunduğu yerden Kabe"ye en kısa ve en yakın çizgiyi teşhis edip o çizgi doğrultusunda durmasıdır.


KIBLE HAKKINDA İLMÎ BİR İNCELEME

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)