İlgili Yazılar
 • Temettü Haccının Amelleri -3
  Temettü Haccının Amelleri -3
  MEKKE AMELLER Kurban Bayramı günü Minadaki amellerden sonra hacı hac amellerinden beşini yapmak için Mekkeye dönmelidir; ancak bu amellerin süresi....
 • İslam Dini ve Kültüründe Hac
  İslam Dini ve Kültüründe Hac
  Zilhicce güneşinin ışınları Mekkeyi muazzama dağının ardından saçılmaya başladığında, Vahy, Kuran ve İslam beldesi olan Mekkeye doğru hacı adaylarının akını başlar....
 • HAC HÜKÜMLERİ
  HAC HÜKÜMLERİ
  Hac; emredilmiş belli amelleri [belli bir zaman içinde] yerine getirmek gayesiyle Allahın evi olan Kâbeyi ziyarete gitmektir....
 • Nombre de visites :
 • 6791
 • 24/10/2007
 • Date :

İHRAMLIYA HARAM OLAN ŞEYLER

mekke

1- Haramların kısımları.

2- Keffaretli haramlar

3- Keffaretsiz haramlar

4- Bazı haramların açıklaması.

5- Erkek ve kadınlar arasında ortak haramlar

6- Erkeklere mahsus haramlar.

7- Kadınlara mahsus haramlar.

Keffareti gerektiren haramlar ve keffaretleri:

Haramlar Keffareti:

1 Cinsel ilişki -Bir deve

2 Güzel koku kullanmak -Bir koyun (farz ihtiyat gereği)

3 Erkeklerin dikili elbise giymeleri -Bir koyun

4 Başı tıraş etmek (hac amellerinden önce) -Bir koyun

5 Başı örtmek (erkekler için) -Bir koyun

6 Gölgelik altına girmek (erkekler için) -Bir koyun (farz ihtiyat gereği)

7 İki elin bütün tırnaklarını kesmek -Bir koyun

8 İki ayağın bütün tırnaklarını kesmek -Bir koyun

9 On parmaktan azının tırnaklarını kesmek -Her biri için bir Müd buğday, yahut pirinç veya benzeri gıda maddesi.

10 Harem"in büyük bir ağacını söküp çıkarmak -Bir sığır (farz ihtiyat gereği)

11 Harem"in küçük bir ağacını söküp çıkarmak -Bir koyun (farz ihtiyat gereği)

12 Bir ağacın bir kısmını koparmak -Fiyatını ödemek

13 Üç defa veya daha çok doğru yere ant içmek -Bir koyun

14 Yalan yere ant içmek:

Bir defa:Bir koyun

İki defa:Bir sığır

Üç defa:Bir deve 

15 Diş çekmek veya çektirmek[1]-Bir koyun (farz ihtiyat gereği)

16 Her iki koltuk altının kıllarını temizlemek -Bir koyun

17 Bir koltuk altının kıllarını temizlemek -Bir koyun (farz ihtiyat gereği)

18 Başı kıllarını temizlemek -Bir koyun (farz ihtiyat gereği)

Avlanmak dışında unutkanlıkla ihramlıya haram olan amelleri yaparsa keffaret lazım gelmez. Ancak her durumda avlanmak için keffaret farzdır.[2]

mekke

KEFFARETİ GEREKTİRMEYEN HARAMLAR

1- Güzel kokusu olmayan bir sürme sürmek.

2- Aynaya bakmak.[3]

3- Ayağın üzerini tamamen örten bir şeyi giymek.

4- Fusuk (yalan söylemek, sövmek, ve birilerine karşı övünmek).

5- Cidal (üç defadan az doğru yere Allah"a ant içmek).

6- Süs için yüzük takmak.

7- Kına sürmek.

8- Ziynet aletleri olan takı takmak.

9- Bedene kokusuz yağ sürmek.

10- Kadınların yüzlerini örtmesi.

11- Bedenden kan çıkarmak.

12- Harem"de biten bir bitkiyi koparmak, söküp çıkarmak.

ORTAK HARAMLAR

İhramlı iken hacıya haram olan şeylerin fihristini verdikten sonra, şimdi onların içerisinden hacıların en çok karşılaştığı kısımları açıklamağa çalışacağız.

1- Güzel Koku Kullanmak:

Haram olan güzel koku kullanma şekilleri:

1- Elbiseye sürmek.

2- Bedene sürmek.

3- Güzel kokan bir elbiseyi giymek.

4- Güzel kokan bir yemeği yemek (içerisine safran bırakılmış bir yemek gibi).

5- Güzel kokan gülleri ve bitkileri koklamak (çölde bitenler müstesna).[4]

Birkaç Mesele:

1- Elma ve ayva gibi hoş kokulu meyveleri yemek ve koklamak sakıncasızdır.

2- Güzel kokuları ihram halinde alıp-satmak câizdir; ancak onları denemek için bile koklamak ve kullanmak haramdır.

3- İhram halinde güzel kokulu diş macunu ve sabun kullanmak câiz değildir.[5]

2- Aynaya Bakmak:

Aynaya bakmak:

1- Süslenmek için olursa haramdır.

2- Süslenmek için değil, başka bir kasıtla olursa farz ihtiyat gereği yine bakmamalıdır.[6]

3- Aynadan başka saf ve berrak şeylere bakmak câizdir.

4- Temiz ve saf suya bakmak câizdir.

* İhramlıyken fotoğraf makinesine bakmak ve fotoğraf çekmek sakıncasızdır.

3- Yüzük Takmak ve Kına Sürmek:

Yüzük takmak:

1- Süs için olursa haramdır.

2- Sevap için olursa câizdir.

Kına Sürmek

1- Süs için olursa haranıdır.

2- Süs için sürmemesine rağmen süs sayılırsa haramdır.[7]

İhrama girmeden önce kına sürmek, eseri ihram zamanına kadar kalsa bile câizdir; ancak bu durumda da ihtiyat etmek daha iyidir.

4- Vücuda Yağ Sürmek:

* İhramlıyken vücudu yağ sürmek haramdır (güzel kokmasa bile)

* Çaresizlikle olursa câizdir; fakat eğer güzel kokulu olursa keffareti gerektirir.

* İhrama girmeden vücuda yağ sürmek:

- Güzel kokulu olur ve ihram zamanına kadar kokusu vücutta kalırsa câiz değildir.

- Güzel kokulu olmazsa veya kokusu ihram zamanına kadar kalmazsa, câizdir.

Yağ Yemek (İhramlı iken):

1- Güzel kokulu olursa haramdır.

2- Güzel kokulu olmazsa câizdir.

5- Bedenin Kıllarını veya Tüylerini Almak:

Bedenin kıllarını veya tüylerini temizlemenin haram olduğu yerler:

1- Kendi bedeninden.

2- Başkasının bedeninden.

3- Az yahut çok.

4- Koparmak

5- Tıraş etmek.

6- Almak.

Birkaç Mesele:

1- Abdest veya gusül sırasında, kasıtlı olmadan bedeninden kıl ayrılmasının sakıncası yoktur.

2- Çaresizlik durumunda kılları temizlemek sakıncasızdır; insanı rahatsız eden gözdeki kılı temizlemek gibi.

3- Elini başına veya yüzüne sürünce (abdest ve gusül dışında) bir veya birden fazla kıl koparsa, ihtiyat gereği fakire bir avuç dolusu yiyecek maddesi vermelidir.

6- Bedenden Kan Çıkarmak (tümü haramdır):

* Kan almak; örneğin enjektörle.

* Kan çıkacak şekilde bedeni kaşımak. Haramdır.

* Fırçalama veya misvaklama ile dişleri kanatma.

Birkaç Mesele:

1- Mecburiyet durumunda, (mesela hastalığın teşhisi için) vücudundan kan almak sakıncasızdır.

2- Başkasının vücudundan kaç çıkarmak; örneğin ihramlı doktorun hastanın vücudundan kan alması veya hastanın dişini çekmesi gibi; bu durumda kan gelse bile sakıncasızdır.

3- Vücudu kaşımak ve dişleri fırçalamak, kan gelmezse ve diş macunu da güzel kokulu olmazsa sakıncasızdır.

4- İhramlıyken iğne yaptırmak sakıncasızdır; fakat vücuttan kan çıkmasına neden olursa zaruret durumu dışında iğne yaptırılmamalıdır.[8]

7- Tırnak Kesmek:

1- İhramlı iken el ve ayak parmaklarına tırnak kesmek haramdır.

2- Tırnakları, ister makasla kessin, isterse bıçakla veya tırnak makası ile, fark etmez; hepsi haramdır.

8- Diş Çektirmek:

İhramlı kişinin dişini çekmesi ve çektirmesi, kan gelmese bile farz ihtiyatı gereği haramdır.

Zaruret durumunda diş çektirmek câizdir; ancak farz ihtiyat gereği keffaret vermelidir.[9]

9- Harem"in Ağaç ve Bitkisini Kesmek veya Yerinden Sökmek:

Harem"in sınırları içerisinde biten ağaçları ve bitkileri kesmek, koparmak veya yerinden sökmek, ihramlı olan veya olmayan herkese haramdır. Bu ise sadece Harem"e mahsus bir haramdır.

* Harem"in Ağaç ve Bitkisini Sökmenin Câiz Olduğu Yerler:

1- İnsanın kendisinin diktiği ağacı veya ektiği bitkiyi.

2- Hurma ve diğer meyveli ağaçlarını.

3- İzhır[10] denen bitkiyi.

* Yürürken normalde kopan bitkilerin sakıncası yoktur.

ihram

ERKEKLERE AİT HARAMLAR

1- Dikili Elbise Giymek:

Dikilileri elbise giymenin haram olduğu yerler:

1- Dikili gömlek haramdır.

2- Dikili iç çamaşırları haramdır.

3- Dikili cübbe ve benzeri haramdır.

* Dikili kemer farz ihtiyat gereği takılmamalıdır.

* Hemyan (para cebi olan bir nevi kemer) dikili olsa bile câizdir.

* İhramlı kişinin dikili elbiseye ihtiyacı olursa onu giymesi câizdir, ama bir koyun keffaret vermeyi gerekir.[11]

2- Ayakların Üzerini Tamamen Örten Bir Şeyi Giymek

1- İhramlı erkek ayaklarının üzerini tamamen kapatan ayakkabı, çorap vb. bir şey giymemelidir.

2- Ayağın üzerini tamamen kapatmayan, geniş bağları olan ayakkabı veya terlikleri giymek sakıncasızdır.

3- İhram elbisesi veya başka bir şey ayağın üzerine düşer de ayağın üzerini örterse sakıncasızdır.

3- Başı Örtmek:

1- Takke veya benzeri bir giysiyle başı örtmek haramdır.

2- Başı kurulamak için havluyla örtmek haramdır.

3- Başı suya daldırmak haramdır.

4- Başa bir yükü koyup taşımak, farz ihtiyat gereği câiz değildir.

* İhramlı Erkeğe Câiz Olan Şeyler:

1- Baş ağrısı için başa bağlanan mendil.

2- Banyoda duş almak.

3- Yatarken başı yastığa koymak.

4- Elleri başa bırakmak.

Başın bir bölüm de başın tamamı hükmündedir; dolayısıyla başın bir bölümü de örtülmemelidir. Kulaklar da baştan sayıldığı için örtülmemelidir.

4- Gölge Altına Girmek:

Gölge altına girmek :

1- İki menzil arasında, yol giderken haramdır.

2- Resturant gibi konaklama yerlerinde câizdir.

3- Menzilde, yani Mekke şehri gibi menzil edindiği yerde câizdir.

  İhramda bulunan hacı, bir müddet kalacağı bir yere yetiştikten sonra, hatta Mekke"nin Mescid-ul Haram"dan uzak olan yeni yapılan mahallelerinde olsa bile, Mescid-ül Harama gitmek için arabaya binebilir ve herhangi bir gölgelik altına girebilir.

İhramlı erkeğe iki menzil arasında hareket halinde haram olan gölge altına girmeden bazı örnekler:

1- Şemsiye ve gölgeliklerin altına girmek.

2- Üstü kapalı arabaya binmek.

3- Üstü kapalı gemiye binmek.

4- Uçağa binmek.

* Gölge Altına Girilmesi Câiz Olan Yerler:

1- Yol arasındaki konaklama yerlerinde.

2- Duvar gölgesi gibi, başın üzerinde olmayan gölgelerden yararlanmak.

3- Üstü açık araba, köprü altından geçerken, veya petrol istasyonunda beklerken.

İki Mesele:

1- İhramlı erkeklerin geceleyin üstü kapalı arabaya binmeleri câizdir.[12]

2- Umre-i müfrede için Mekke"nin içinden Ten"im mescidine gidip oradan ihram bağlayanlar Mescid-ul Harama dönerken gölge altına girebilirler; çünkü günümüzde Ten"im mescidi Mekke şehrinin içinde yer almıştır.

KADINLARA AİT HARAMLAR

1- Süs Takmak:

1- İster süslenme kastıyla olsun, ister başka bir amaçla olsun, ihramlı kadının süs eşyalarını takması haramdır.

2- İhramdan önce takmayı adet ettiği süs eşyalarını, ihram halinde de takması sakıncasızdır; ancak onları erkeğe -hatta kocasına bile- göstermesi haramdır.

2- Yüzü Örtmek:

İhramlı kadının, yüzünün tümünü veya bir kısmını peçete veya benzeri bir şeyle örtmesi haramdır.

Kadınlara yüzü örtmenin câiz olduğu yerler

1- Yatarken yüzü yastığa koymak,

2- Eller ile suratı kapatmak,

3- Namehreme yüzünü göstermemek için kullandığı çarşafı burunun üzerine kadar aşağı sarkmak.


[1] - Ayetullah Hameneî: Diş çekmek veya çektirmek kan çıkmasına neden olmazsa haram değildir.

[2] - Avlanmanın keffareti farklıdır; bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek için geniş fıkıh kitaplarına müracaat edilmelidir.

[3] - Ayetullah Hameneî: Ziynet kastı olmaksızın aynaya bakmak sakıncasızdır.

[4] - Farz ihtiyat gereği ıtır söylenen gözle kukulu bir şeyi koklamamak gerekir.

[5] - Ayetullah Hameneî: Farz ihtiyat gereğidir.

[6] - Ayetullah Hameneî: Aynaya bakmak süslenmek için olmazsa -şoförün arkasını görmesi için aynaya bakması gibi- sakıncasızdır.

[7] - Ayetullah Hameneî: Süs olursa, süslenmek amacıyla yapmasa bile, farz ihtiyat gereği bu işten sakınılmalıdır.

[8] - Her durumda keffareti gerektirir.

[9] - Kan gelmezse diş çektirmek haram değildir ve keffareti de gerektirmez. Zaruret durumunda diş çektirmek kan gelmesine neden olursa, müstehap ihtiyat gereği bir koyun keffaret verilmelidir.

[10] - İzhır: Kör bitki; ince dalları, küçük kızıl veya sarı renkli ve sert kokulu bir çöl bitkisidir. Beyaz çiçekleri vardır. Bu bitkinin yaprak ve kökünün öğütülmüşüne Arapça"da gasul denir ve sabun yapımında kullanılır.

[11] - Ayetullah Hameneî: Farz ihtiyat gereği bir koyun keffaret verilmelidir.

[12] - Ayetullah Hameneî: Ancak yağmurlu ve soğuk gecelerde farz ihtiyat gereği üstü kapalı arabaya binmemelidir; fakat eğer bu ihtiyata uymak insanın sıkıntıya düşmesine neden olursa başka.

Hz. Resulullah"ın (s.a.a) Hacla İlgili Sünnet Ve Âdâbı

Umre ve Haccın Adap ve Müstehapları

İslam Dini ve Kültüründe Hac

 

 • Yazdır

  Arkadaşlarına gönder

  Yorumlar (0)