İlgili Yazılar
 • Cuma Namazı
  Cuma Namazı
            Soru 1: Biz şimdi Hz. Mehdi'nin (Allah zuhurunu yakın eylesin) gaybet döneminde yaşamaktayız; Cuma namazına katılma hususunda görüşünüz nedir? Cuma namazına katılma
 • Namazın Önem ve şartları
  Namazın Önem ve şartları
                     Soru : Kasten namazı terk eden veya namazı hafife alan kimsenin hükmü nedir? Cevap: Günlük beş vakit namaz İslâm d
 • Cemaat Namazı
  Cemaat Namazı
                                    S.1: Cemaat namazında imam nasıl niyet etmel
 • Nombre de visites :
 • 10459
 • 30/4/2008
 • Date :

Şia’da Cuma namazı yok mu?

Şia’da Cuma namazı yok mu?

    Selamun aleyküm!Hocam, Şia, Caferilik, Ehl-i Beyt, Alevilik, hepsi aynı anlama mı geliyor? Gelmiyorsa biz ne oluyoruz? Bir de Şia'lıkta sünnetlerin hiçbiri kabul edilmiyor mu, Cuma namazı yok mu? Cemaat namazlarında, sünnet namazları kılınmıyor mu? Teravih namazı yok mu? Bir de, bir bayan babasının eline dokununca, kardeş, koca, aynı zamanda erkek de kadınına dokununca abdest bozulur mu?

 

 Bismillahirrahmanirrahim

   Aleykum selam!

    Muhterem kardeşim, Şia takip eden, izleyen anlamınadır ve Resulullah'tan sonra Allah ve Resulü'nün emriyle Hz. Ali'yi İmam ve halife bilen ve onu takip eden, izleyen kimselere verilen bir isimdir. Bu isim bir çok hadisin de belirttiği gibi bizzat Allah Resulü tarafından bu yolun izleyicilerine verilen bir isimdir. Ancak bu görüşe sahip olanlar çeşitli sebeplerden dolayı (ki bunların ayrıyeten üzerinde durmak gerekir), sonradan bazı gruplara bölünmüşlerdir. Yani bazısı oniki imam içerisinden sadece dördüne inanmışlardır, bazısı altı imama, bazısı yedi imama vs. Bazıları ise oniki Ehl-i Beyt imamının hepsine inanarak onların yolunu takip etmeğe çalışmışlardır ki bunlara "Oniki İmam Şiası" veya Arapça deyimiyle "İsna Aşeriyye", denmiştir. Bu gruba verilen bir başka isim ise "Ceferilik"tir. Yani İmam Caferi Sadık'ı izleyenler (ki biz bugün bu yolun takipçisiyiz ve en doğru ve sağlam yolun, bu olduğuna inanıyoruz. Bu ismin verilişinin sebebi ise sadece imam Caferi Sadık'a inandıkları için değildir. Bunun sebebi ise şudur: Ehl-i Beyt İmamları, sürekli zalim halifelerin baskı ve zulümleri altında yaşadıkları için rahat bir şekilde bu mektebin çeşitli konulardaki görüşlerini geniş ve detaylı bir şekilde açıklama fırsat ve  imkanını bulamamışlardır. Ve bilindiği gibi hepsi bilahare de o zalimlerin eliyle şehid olmuşlardır. Bir tek İmam Cafer-i  Sadık (a.s), Emevîler  ve Abbasîler arasındaki saltanat kavgasının oluşturduğu boşluk ve gevşeme fırsatından yararlanarak, bu mektebin öğretilerini geniş bir şekilde Müslümanlara açıklama imkanı bulmuştur.  Bu olay da Müslümanlar arasında çeşitli mezheplerin türediği bir döneme rastladığı için, başka mezheplere başka isimler verilirken o gün on iki imam Şia'sının Rehberi ve İmamı, İmam Cafer-i Sadık olduğu için onların mezhebine "Caferilik" de denmiştir.

   Alevilik kavramına gelince tarihte, Zalim halifelere karşı mücadele eden Ali evlatlarına (Peygamber torunlarına) Alevi, yani Hz. Ali'ye mensup kimseler) deniyordu. Ancak sonraları gitgide (Özellikle Anadolu'da) Hz. Ali ve Ehl-i Beyt taraftarı olan herkese bu isin söylenmeğe başlanmıştır. Tabi bugünkü geleneksel Aleviliği dikkate alacak olursak, onları Oniki imam şiası veya Caferi olarak (gerçek anlamda) nitelemek mümkün değildir. Zira maalesef tarih boyunca çeşitli nedenlerden dolayı içlerine bir sürü hurafe ve yanlış şeyler sızmış ve bugünkü durumlara gelmiştir. Ancak onların da gerçekte Oniki İmam şiası ve Caferi oldukları kesindir ve bunun bir çok emare ve kanıtı mevcuttur.  Bunun en önemlisi, onların da oniki imamın hepsine inanmalarıdır. Oysa Şia grupları arasında oniki imama inananlar, sadece Caferi ve İsna Aşeriye veya oniki imam Şiası denen kimselerdir. Ancak dediğimiz gibi (başka bir fırsatta ele alınması gereken) bir takım sebeplerden dolayı  maalesef asıllarından uzaklaşmışlardır. Bu yüzden de dışlayarak ve tahkir ederek değil, şefkatli ve saygılı bir şekilde onları bilinçlendirip asıllarına geri döndürmeğe çalışmamız lazım.

   Ehl-i Beyt, Resulullah'ın da çeşitli vesilelerle açıkladığı ve ümmete Kur'an ile birlikte emanet ettiği ve onlara sarılmalarını emrettiği, Hz. Ali, Hz. Fatıma , Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelen dokuz İmama denir. Onların nurlu yolu, yukarıda saydığımız isimlerle birlikte, Ehl-i Beyt Mektebi" olarak da anılmaktadır.

Şia mezhebinde de bir sürü Sünnet vardır. Kim olmadığını söylemiştir?! Zannedersem burada daha çok namazların sunneti kastedilmiştir ki, evet onlar da vardır; hatta Ehl-i Sünnet'tekinden daha fazla. Sabah namazının iki rek'at (farzdan önce kılınır); öğle ve ikindi namazlarının her birisi için sekiz rek'at (ikişer ikişer ve farzlardan önce kılınır). Akşam namazının dört rek'at (farzdan sonra ikişer rek'atler halinde kılınır). Yatsı namazının iki rek'at (farzdan sonra oturarak kılınır).

    Ancak şöyle bir şey var; bu mektepte Sünnetlere (adından da belli olduğu gibi) tavsiye ve tekit edilmekle birlikte, (Sünnilerde olduğu gibi) adeta bir farz muamelesi yapılmamaktadır. İsteyen kılar, sevabını alır, istemeyen de kılmaz, bu sevabı kaybeder; ancak herhangi bir sorumluluk da taşımaz. Bir diğer husus şu ki bu mektepte, sünnetten önce insanın farz borçlarından kurtulması tavsiye ve tekid edilir. Yani boynunda kaza namazı olan kimselerin,  vakit ve fırsatları olduğunda önce kaza namazlarını kılmaları öncelik taşır.

    Cuma namazı da tabi ki vardır. Ancak Cuma namazı ancak İslam devleti hakim olduğu yerde kılınır. Tabi İslam devletinin başı olan şer'î hakimin izniyle başka yerde de kılınabilir. Çünkü bu ibadi olmakla birlikte, siyasi bir namazdır da. Bugün de Türkiyede zaten Caferi camilerinde Cuma namazı da kılınmaktadır. (Tabi müctehidin ve Veliyy-i fakihin izniyle.)

  Teravih namazına gelince, elbette ki Şiada da Ramazan gecelerinde kılınması müstehap olan sünnet namazlar vardır. Ancak Allah Resulü sünnet namazları hiçbir zaman cemaatle kılmamış ve bundan şiddetle nehyetmiştir ki bunun belgeleri Sünni kaynaklarda dahi mevcuttur. Ancak Ömer b. Hattap, kendi hilafeti zamanında bunu (teravihi cemaatle kılmayı) uygulamış ve kendisi de buna güzel bid'at (!!) ismini vermiş ve o gün bugündür Ehl-i Sünnet Resulullah'ın değil de Ömer'in Sünnetine (pardon güzel bid'atine!) amel etmektedir. Sünni ekolde bunun örnekleri çoktur ki uygun bir fırsatta onlara da eğilebiliriz, İnşaallah.

    Caferi mezhebinde kadının erkeğe veya erkeğin kadına dokunması abdesti bozmaz. Bunun baba kız, bacı kardeş veya karı koca olması fark etmez. Hatta namahrem bir kimseye dokunmak da haram olmakla birlikte abdesti bozmaz. Ehl-i Sünnet'in bazı mezheplerindeki bu hüküm de yine onlarda nakledilen zayıf bir rivayetin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır.

   Allah'a emanet olun.

 

Cuma Namazı

 

Kullanıcıların son yorumları
orkun ural /div>
Ehl–i beytin tam olarak ne anlama geldiğini bu yazında iyice açmışsın hocam teşekkürler..
Tebyanın cevabı :
Pazar 2 Aralık 2012
İsimsiz Yorum /div>
allah razı olsun cok guzel
Tebyanın cevabı :
Cuma 25 Mayıs 2012
kadir sarcan /div>
Allahhın selamı Hz Muhammet ve Ehli beytine olsun,müslümanları bölücülükten kurtarmak lazım,La ilahe illallah Muhammeden resullullah.
Tebyanın cevabı :
Salı 18 Ocak 2011
İsimsiz Yorum /div>
mükemmel bir yazı ben bir sünni olduğum halde gerçekleri inkar edecekde değilim herhalde yazılanlardanda haberdardım yani bilgi edinmiştim daha önceden sünni kaynaklardan aynen katılyorum biz hepimiz kardeşim ayım yapan kalleştir
Tebyanın cevabı :
Pazar 26 Eylül 2010
şia kızı /div>
ben sünni bir ailenin kızıyım. ancak şiayı seçtim rabbime şükürler olsun. şiilik bana çok mantıklı geldi. kendimi bu konuda eğitmeye çalışıyorum. allah mezhebimi layıkıyla yaşamamızı nasip eylesin.
Tebyanın cevabı :
Pazar 14 Mart 2010
Belkıs Ayrım /div>
Allah razı olsun caferilik mükemmel bir mezhep :)
Tebyanın cevabı :
Cuma 13 Kasım 2009
KAMİL AGA /div>
ALLAH RAZI OLSUN BENDE BİR İAYIM VE HİDAYET ETTİĞİ İÇİN RABBİME ŞÜKREDİYORUM HUSEYNDİR CANI PEYGAMBER
Tebyanın cevabı :
Pazartesi 19 Ocak 2009
İsimsiz Yorum /div>
cox guzel allah sizden razi olsun
Tebyanın cevabı :
Pazartesi 6 Ekim 2008
ali huseyn /div>
yazıyı okudum ...mutedil bir yazı...bu hassas konulara değinirken delilli konuşurken dikkat edildiğinde sünniler ve şia itikadi kanaaatimce islam caddesinde ikiside yürüdüğünden dolayı ehli tevhittirler...teferruata takılıp islam düşmanlarını sevindirecek hassas konulara girmemek en güzelidir....diye düşünüyorum...allahu teala bizi ehli beytin şefaatinden mahrum etmesin
Tebyanın cevabı :
Salı 26 Ağustos 2008
 • Yazdır

  Arkadaşlarına gönder

  Yorumlar (9)