İlgili Yazılar
 • Semâvî Kitapların İniş Felsefesi
  Semâvî Kitapların İniş Felsefesi
  İnsanoğlunun hidayeti bulup doğru yola yönelmesi için Allah Teâla nice mushaf ve kitaplar göndermiş; bu cümleden olmak üzere Hz. Nuh'la (a.s) İbrahim'e (a.s) mushaflarını, Hz. Musa'ya (a.s) Tevrat'ı,...
 • Nübüvvet ve Risalet Makamı
  Nübüvvet ve Risalet Makamı
  Nebi kelimesi, önemli haber anlamına gelen nebe kökünden türemiştir. Buna göre lügatteki anlamı itibariyle...
 • Ulül Azm Peygamberler
  Ulül Azm Peygamberler
  Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberler Ulü’l Azm peygamber olarak tanıtılmış, ancak özellikleri ...
 • Nombre de visites :
 • 1819
 • 18/4/2012
 • Date :

Peygamberliğin Devamlılığı-5

peygamberliğin devamlılığı

Onlar yalnızca kendi zamanlarında ki, insanların ruh'i yükselişlerini tamamlamak için çalışmamışlar, bunun yanında evrensel başarı kazanmayı ve insanın bir bütün olarak tarihsel gelişini ellerinde tutmayı çalışmışlardır. Ve onlar bu görüşlerinde  her zaman başarılıydılar. Öldürülen Peygamberler dahi, öldürülmeden önce , ilahi mesajı insanlara duyurarak ve düşüncenin ilahi sınırlarını insanlar göstererek cahilik, bilincsizlik ve cehaletin karanlık örtüsünü aralamayı başarmışlardır.

 Peygamberlerin yolunun bir izleyicisi olarak, Müderris'in , Rıza Şah rejiminin bozulması sırasında insanlara ileteceği bir mesajı vardı. O, " Negatif Denge " veya kendi deyimleriyle " adamı" siyasetine inanıyorlardı. Bu siyaset, ne batıya ve ne de Doğuya herhangi bir taviz verilmemesin öngörüyordu. Bu siyaseti desteklerken de o, şöyle diyordu ; " Din siyasetten ayrılmaz." Şah rejimi için ve bütün dünya için büyük bir telikeli olan bu sözleri sarfettikten kısa bir süre sonra Müderris tutuklandı. Zehirlenmeye çalışıldı ve en sonunda kendi sarığının ağzına kapatılması suretiyle boğularak öldürüldü. ( O'nun mezarı, şimdi Keşmir'de küçük bir çiftliğin yanındadır . )

O aramızda ayrıldı ve uzak çöllerde gömüldü. Ancak onun " Düsünce özgürlüğünde Negatif Denge siyasti, ölümümden 20 yıl sonra, Dr. Musaddık'ın devrinde gündeme geldi." ( Müderris'in bu net çalışması ve düşüncesindeki gerçek bu siyaseti açıklamasından önce İran, Rusya ve İngiltere'ye ülke üzerinde kimi taviler vermişti. Ve yine örnek olarakta, 1914'te Vuhduk ed-Dulih tarafından yapılan bir antlaşma ile ülkenin batısı İngilizlere verildi. Bunun üzerine de Rus'lar ülkenin doğusunu işgal etmişlerdi. İşte bu " Pozitif Denge " siyasetinin ta kendisiydi. )

Buna benzer ve daha da detaylı çalışmalar yapan Müderrislerin bulunması elbette sevindiricidir. Ve yine bunlardan olan Müderris, Seyyid cemal ve onlar gibileri kendilerini bu yola adadılar ki, görüşleri bize kadar ulaştı. Fakat eğer onlar, mesajlarını daha iyi bir şekilde insanlara iletebilme imkanı bulslardı, Firavun'un yıkılışına ve halkın özgürlüğe kavuşmasına şahit olabilirlerdi, durum çok daha iyi olabilirdi. Ancak vakitsiz ölümlere rağmen , isimleri ve yaptıkları mücadeleri tarih sayfalarında hakkettiği yeri bulurlardı. Onlar kendilerine verilen görevi ihmal etmemişlerdir ve tarih de onları ihmal etmiyecek ve tarihler zaman değişimine uğradıkça onlar anılacaklardır. Biz müslümanlar olarak eğer İslamı devletten ayırarak din ayrı devlet ayrı deyimini kullanırsak ve daha da çok eznebilerin işine yarıyacak, ve daha yıllar veya asırlar boyu biz müslümanların kanlarını emecek ve biz müslümanların yer altı ve yer üstündeki kaynaklarımızı sömüreceklerdir. Ve biz müslümanların mehzepçilik ayrımcılık düşüncelerinden yararlanarak bizleri bir birine düşüreceklerdir. Bizler hiç bir zaman doğruyu bulacak duruma gelmiyeceğiz.


Peygamberliğin Devamlılığı-1

Peygamberliğin Devamlılığı-2

Peygamberliğin Devamlılığı-3

Peygamberliğin Devamlılığı-4

 • Yazdır

  Arkadaşlarına gönder

  Yorumlar (0)