• صارفین کی تعداد :
  • 767
  • 9/16/2011
  • تاريخ :

ماه رمضان و عيد فطر

فارسی

فارسی اردو

يکي از ماه هاي قمري، ماه رمضان است

قمري مہينوں ميں سے ايک رمضان کا مہينہ ہے
مسلمانان در این ماه روزه می گیرند
آنان هنگام سحر از خواب بیدار می شوند
و سحری می خورند
و تا اذان مغرب نه چیزی میخورند
و نه چیزی می آشامند
بعد از اذان مغرب روزه خود را
افطار می کنند
وقتی که ماه رمضان تمام می شود
روز اول ماه شوال را جشن می گیرند
مسلمانان در این روز نماز مخصوصی می خوانند
و پولی به اسم فطریه به نیازمندان
می دهند

 

پيشکش : شعبہ  تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

شغل شما چيست؟