متعلقه تحریریں
 • ضمیر متصل ملکی
  ضمیر متصل ملکی
  کسی اسم می ملکیت کو ظاهر کرنے کیلئے ضمائر ملکی کا استعمال کیا جاتا ہے ۔ یہ ایسے ضمائر ہیں جن کو کسی اسم کے ساته (اسم کے بعد) لگا دینے سے اس کی ملکیت ظاهر ہوتی ہے۔
 • سفره هفت سین
  سفره هفت سین
  عید نوروز مهم ترین جشن ملی ایرانیان است/ عید نوروز ایرانیوں کا اہم ترین قومی جشن ہے
 • امتحاني مشق نمبر دو (درس سوّم و چهارم)
  امتحاني مشق نمبر دو (درس سوّم و...
  جمله بسازید
 • صارفین کی تعداد :
 • 594
 • 9/16/2011
 • تاريخ :

شغل شما چيست؟

فارسی

نانوا : کسي که نان ميپزد . (نانبائي)

نجار: کسی که میز، صندلی و در را با چوب میسازد. (بڑهئی)

بنا: کسی که ساختمان میسازد. (معمار)

نقاش: کسی که ساختمان را رنگ می کند. (رنگساز)
خیاط : کسی که لباس میدوزد. (درزی)
کشاورز: کسی که کشت و زراعت می کند.  (کسان)

بافنده: کسی که پارچه می بافد. (جولاها)

فروشنده: کسی که جنس یا کالا می فروشد. (بیچنے والا)
راننده: کسی که وسیله ای را می راند. (ڈرائیور)

نویسنده: کسی که مقاله یا کتاب می نویسد. (مصنف)

 

پيشکش : شعبہ  تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

در مدرسه