• Nombre de visites :
  • 980
  • 5/2/2011
  • Date :

İmam Humeyninin Kıyamı-8

imam humeyninin kıyamı

                  Bu yüzden İmam oğlu Ahmed ile yaptığı istişare sonunda Fransa'nın başkenti Paris'e gitmeyi kararlaştırdı. O sıralar İran'da korkunç olaylar yaşanıyordu. Tutuklamalar, çatışmalar ve idamlar almış başını gidiyordu. Yalan propaganda uzmanı Medya İran'da kişi başına düşen gelirin 4000 doları aştığını reklam ederlerken İran'ın toplam milli gelirinin yansından fazlasının ülke nüfusunun %1'ini dahi teşkil etmeyen kesimin elinde toplandığını gizlemeye çalışıyordu. 1973 yılında Amerikan elçiliğinde görevli olan albay Louis Hawkins ile Tudeh partisindeki SAVAK ajanı Şehriyari öldürüldü. Daha önce 1972 yılında Nihavend'de İslamcı bir grup genç "Ebu Zer" adında bir örgüt kurmuş ve Şah'a karşı mücadeleye girişmişlerdi. Bu örgütün üyeleri genç kesimdi. Diğer İslami gruplar silahlı mücadele verdikleri halde bunlar bağımsız bir şekilde mücadele etmeyi tercih ettiler. Aynı yıl bir takım bombalama ve silahlı eylemlere başvurdular. Sonunda Kum'da çoğu tutuklandı ve 19 Şubat 1973'de altı örgüt üyesi idam edildi.

       Bu dönemde Gaffari gibi imam'ın izinden giden inkılapçı alimler de tutuklanmış, işkenceye maruz kalmıştı. Ayetullah Gaffari bu işkenceler altında şehit oldu.

         Rejim bu defa çağdaş medeniyet seviyesine erişmek ezgisini tutturdu. 1974 yılında Restahiz partisi kuruldu. İran-i Nevin Partisi, Halk Partisi ve Pan-İranist partisi derhal kendi kendilerini feshettiklerini ve tek partide birleşme kararım aldıklarım açıkladılar. İmam bu partiye katılmayı da haram ilan edince mezkur komplo etkisiz hale geldi. Şah'ın tüm ümitleri suya düştü. Şah bu defa açıkça İslami değer ve mirası yok etme girişimlerinde bulundu. Şah'tan ilham alan meclis de hicri takvime el uzatmaya çalıştı. Parlamento'nun iki kamarası ortak bir tutumla tarihin başlangıcının şahlık takvimine göre değiştirilmesini kabul etti. Bundan böyle tüm halk yeni şahlık takvimini kullanmak zorundaydı. Bizim aydınlar ve yeni rejim de ilk iş olarak Miladi takvimi kabul ederek Batı dünyasına doğru bir adım atmaya çalışmışlardı. Şimdi de aynı oyun İran’da sahneye konuluyordu. Başta İmam olmak üzere tüm alimler bu komploya karşı koydular. Halkı yeniden bir direnişe davet ettiler.

       Öte yandan Watergate skandalının ardından başkanlığa oturan Ford'un süresi de 1976 yılında sona erdi ve Carter Cumhurbaşkanlığına seçildi. Carter'in başlattığı insan haklan senaryosuna Şah da olumlu yanıt verdi. Böylece artık zindanlardaki işkencelere son verildiğim ilan etti. Ayrıca mahkumiyet sürelerinin kısaltıldığını ve yargı organlarında yumuşak bir politika izleneceği bildirildi. Sonunda bir de af çıkartıldı.

      10 Aralık 1973 günü Carter'in insan haklan siyasetinden ilham alarak kurulan "İnsan Hak ve Özgürlüklerini Destekleme Cemiyeti" üyeleri arasında Mühendis Bazergan gibi ünlü bir takım kimselerin de olması düşündürücü bir olaydı. Bu arada Şah 11 Kasım 1977'de Amerika'ya gezi turuna çıktı.


İmam Humeyninin Kıyamı-7

İmam Humeyninin Kıyamı-6

İmam Humeyninin Kıyamı-5

İmam Humeyninin Kıyamı-4

İmam Humeyninin Kıyamı-3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)