شنبه 3 آبان 1393 - 29 ذيحجه 1435 - 25 اکتبر 2014
آموزش خیاطی
یقه ب ب ـ خانم بزرگی
11':43''
یقه ب ب ـ خانم بزرگی
کانال :
4518 9
یقه انگلیسی
20':58''
یقه انگلیسی
کانال :
11205 17
حوله لباسی کودک
14':23''
حوله لباسی کودک
کانال :
8953 17
سارافون بچه گانه ـ بزرگی (2)
08':59''
سارافون بچه گانه ـ بزرگی (2)
کانال :
12178 28
چادر جشن تکلیف
19':46''
چادر جشن تکلیف
کانال :
8164 13
شلوار کله قندی
05':07''
شلوار کله قندی
کانال :
56344 19
یک مدل جلیقه از شلوار جین
12':27''
یک مدل جلیقه از شلوار جین
کانال :
73831 14
یقه اسکی شل
03':31''
یقه اسکی شل
کانال :
64865 20
کت عصایی از کارور /2
08':12''
کت عصایی از کارور /2
کانال :
67109 15
سارافون بچه گانه ـ بزرگی
09':18''
سارافون بچه گانه ـ بزرگی
کانال :
81973 19
روپوش مدرسه مدل پیلی دار
16':46''
روپوش مدرسه مدل پیلی دار
کانال :
60600 15
کت عصایی از کارور /1
10':42''
کت عصایی از کارور /1
کانال :
66479 17
روپوش مدرسه - خانم پایگانی
10':20''
روپوش مدرسه - خانم پایگانی
کانال :
30890 17