سه شنبه 29 مهر 1393 - 26 ذيحجه 1435 - 21 اکتبر 2014
آموزش خیاطی
یقه ب ب ـ خانم بزرگی
11':43''
یقه ب ب ـ خانم بزرگی
کانال :
2113 5
یقه انگلیسی
20':58''
یقه انگلیسی
کانال :
8388 15
حوله لباسی کودک
14':23''
حوله لباسی کودک
کانال :
7580 16
سارافون بچه گانه ـ بزرگی (2)
08':59''
سارافون بچه گانه ـ بزرگی (2)
کانال :
10873 26
چادر جشن تکلیف
19':46''
چادر جشن تکلیف
کانال :
7816 12
شلوار کله قندی
05':07''
شلوار کله قندی
کانال :
55847 19
یک مدل جلیقه از شلوار جین
12':27''
یک مدل جلیقه از شلوار جین
کانال :
72952 14
یقه اسکی شل
03':31''
یقه اسکی شل
کانال :
64123 20
کت عصایی از کارور /2
08':12''
کت عصایی از کارور /2
کانال :
66587 14
سارافون بچه گانه ـ بزرگی
09':18''
سارافون بچه گانه ـ بزرگی
کانال :
81200 19
روپوش مدرسه مدل پیلی دار
16':46''
روپوش مدرسه مدل پیلی دار
کانال :
60042 15
کت عصایی از کارور /1
10':42''
کت عصایی از کارور /1
کانال :
65921 16
روپوش مدرسه - خانم پایگانی
10':20''
روپوش مدرسه - خانم پایگانی
کانال :
30568 17