معرفی وبلاگ
وبلاگ حکیم عباس بطور رایگان خدمات (طب گیاهی - سنتی ایران) را با تکنیک پیشرفته جهت مشخص کردن خلط غالب مزاجها و نسخه برای پاک کردن خلط غالب مثال دموی ( پرخونی ) و بلغمی و صفراوی و سوداوی و راه درمان اکثر بیماریها و برخی از بیماری های که امروزه در علم پزشکی داروی برایش یافت نشده یا اگر هم هست به صورت مسکن پیشنهاد می شود را در هر دو علوم یعنی شیمیایی و گیاهی ارائه می کند و معمولاً داروی گیاهی پیشنهاد میدهد. و هم وطن نان عزیزم می توانند از این فرصت بهره کافی را ببرند. در اینجا از پزشکان متخصص و متعهد در هر زمینه ای که تخصص دارند و علاقه به خدمات رایگان هستند دعوت به همکاری می شوند.
صفحه ها
دسته
فهرست مطالب
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 299655
تعداد نوشته ها : 60
تعداد نظرات : 18

Skype online

My status

Skype Add:abbasghafari

Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 

توجه:سايت جديد حكيم عباس با تصاوير بيماري ها و...راه اندازي شد

 علت اين بيمارى زياد و متعدد بوده و شناسائى آن لازم است زيرا براى معالجهو درمان ، با شناخت علت آن مى توان نتيجه مطلوب را به دست آوردمثلا ورمهاى موضعى با ورم عمومى بدن يا ورم هاى داخلى و خارجى بدن با همفرق داشته ، لذامحل استقرار ورم مهم است .

رب خوردگيها، تصادفات ، تصادمات ، همه باعثورم موضع آسيب ديده مى گردند، شكستگى هاى استخوانى تواءم باورم و خون مردگيهاى زير پوستى و همراه با برآمدگى ، آبسه ها، عفونتها،پيدايش مايه در انساج همه تواءم با ازياد حجم خواهند بود، گستردگىو وسعت دامنه ورمها و متفاوت بودن درمان آنها، توجه خاصى را به خود جلب مىنمايد!
اگر ورم سطحى باشد با چشم ديده مى شود و اگر عمقى باشد از روى علائم و آثار آن پى به وجودش برده مى شود. ورمهائى كه داراى مبداءبلغمى بوده و در رسوبات و تركيبات آنها بلغم بكار رفته است كه در حقيقت جمع شدن مواد لنفى مى باشد معمولا بدون درد بوده ولى بيمارسنگينى خاصى را احساس مى كند اگر عامل بيمارى زا و رسوبات حاصله درمحل تورم از مواد سوداوى باشد با صلابت و سفتى همراه است و آثار ديگر، سودا، در بيمار مشهود مى باشد.

درمان:
درمان اين بيمارى با احتياط و در عفونت هاى شديد بايستى از داروهائى شيميائى استفاده شودمثل ورم عمومى بدن به علت نارسائى حاد كليه و يا ورمهاى شديد مفصلى در روماتيسم حاد و غيره .
داروهاى گياهى كمكى به كم كردن ورم و گاهى در از بين بردن آنها كمك شايانىمى نمايند از جمله جوشانده حب الغار،گل بومادران ، افسنطين ، زيره ، ريشه ايرسا، كرويا، پودينه ، مرزنجوش اينداروها در ورمهاى بلغمى (به علت جمع شدن لنف ) بسيار نافع است، ضماد زيره ، ضماد بومادران ، گوگرد و انيسون براى اين نوع ورم ها بسيارمؤثر است.

توجه بايد دانست كه گل بومادران در هنگام احتراق يا موقعى كه آن را پودركرده موضعا به كار برند حرارت بسيار زيادى از خود خارج مى كندزيرا ثابت شده است كه داراى خاصيت اشعه مادون قرمز مى باشد.

نسخه :
روغن بادام ، روغن بومادران ، به نسبت مساوى كرده آرد باقلا و كمى سركه اضافه نموده بپزند تا بهشكل خمير در آيد به موضع ورم ضماد نمايند در همان روزهاى اول آثار بهبودى و كم شدن تورم مشهود خواهد شد اين دستور براى ورم بيضه (اوركيت ) نيز بكار مى رود.

در ورم هائى كه به علت خونريزى زير پوستى ايجاد شده باشند داروهاى رادعمثل صندل سرخ و سفيد فوفل ، گل ارمنى ، ماميثا، آقاقيا، گل سرخ و غيرهبكار مى رود بعضى ها معتقدند كه رادع و مرخى با هم داده شود (يعنىداروى پخش كننده و شل كننده با هم بكار برند)

داروهاى مرخيه (شل كننده)

مثل آرد جو، گشنيز تر، گل خطمى ، گل پنيرك و غيره

داروهاى محلله مرخيه (شل كننده و حل كنند)

مثل بابونه ، اكليل ، تخم شويد و غيره

داروهاى مرخيه محلله

مثل آرد باقلا، آرد خطمى ، گل پنيرك (خبازى ) بابونه و غيره.

داروهاى محلله

مثل بابونه اكليل ، تخم شنبليله و غيره.

رعايت دستورات زير براى ورمها بطور كلى لازم است 

1- در ابتداى بيمارى هنگام پيدايش و شروع بايد از داروهاى رادع استفاده شود.

2- در استقرار ماده از داروهاى رادع و مرخمى.

3- در انتهاى بيمارى محلل مرخمى.

4-  كه مرحله انحطاط است محلل تنها بكار برند.

5- اگر ماده به تحليل نرود و ورم تمام نشود از داروهاى منضج يا پزنده مثل (تخم كتان ، انجير، چلغور كبوتر و غيره ) استفاده تا ماده پخته سربازكند اگر در اين حال هم سرباز نكند بايستى محل تورم را كه مسلما با چركزيادى تواءم است ، شكافت . و اين شكافتن موقعى فرا مى رسد كه : داروى منفجره داده شده باشد اگر با داروى منفجره رك خارج نشد نوبت شكافتنفرا مى رسد.

در ورمهاى با علت خون مردگى ، خرفه را كوبيده در سركه محل كرده ضماد نمايند يا در داروهاى رادع گذشته را ضماد كنند اگر خون مردگىتواءم با درد شديد و التهاب باشد آب گل خطمى يا آب برگ خرفه يا كاهو يا ترشك يا خشخاش به كار برند.

نسخه مرهم رادع

اگر خون مردگى به له شدگى نسج تواءم باشد و مدتى جريان خون قطع گردد و تغذيه عضو آسيب ديده دچاراختلال شود، پوسيدگى و سياه شدگى در عضو پيدا شده كه باعث غانغاريا (كانگرن ) مى گردد. در اينجاست كه بايستىعمل جراحى انجام پذيرد. قبل از شروع كانگرن در صورتيكه عضو گرم باشد و جريان خون كمى در آن برقرار باشد و عضو گنديدگى و سياهشدگى نداشته باشد محل ورم را شرط زده يعنى تا حد امكان كارى كنند كه از آنمحل خون جارى شود تا خونهاى سياه و فاسد شده خارج گردد، سپس از دستورات زير پيروى كنند.

نسخه براى جلوگيرى از كانگرن

اين داروها مانع عفونت و قاطع رطوبت يا ترشحات و گنديدگى هستند. مثل آرد گرسنه(گاودانه) سكنجبين يا مازو وگل ارمنى و زاج از هر كدام 5 گرم نرم كوبيده در 2 قاشق عسل حل كرده ضماد نمايند.

اگر رنگ ورم آبى باشد مرتبا آن را با آب گرم شستشو داده از آرد عدس كه درعسل حل كرده باشد ضماد كنند اگر ورم رو به سفتى گذارده باشد بايد گاهى ملين و زمانى از محللها ضماد كنند تا سفت تر نشود زيرا سفت شدنورم باعث نرسيدن خون و شروع كانگرن خواهد شد و اگر كاملا كانگرن پيش آمد بايد هر چه زودتر قطع عضو نمايند تا سبب آسيب ساير اعضاءنشود.

ورم با علت صفرا كه شكل آن شبيه باد سرخ مى باشد، درمان با شربت بنفشه ، عناب ، شربت ليمو و نارنج به مدت سه روز بعدا كدوى رندهكرده و آب برگ خرفه و كاهو و بارهنگ و تاجريزى و گشنيز و صندل وفوفل با لعاب اسپرزه و قدرى سركه ضماد نمايند در اينجا به ضمادهاىحل كننده احتياجى نيست .

ورم غدد لنفاوى (پشگ)

علت پيدايش اين ورمها دفاعى است كه بدن در مقابل ورود ميكروبها، انگلها،قارچها و غيره از خود نشان ميدهد معمولا هر جا پشگى وجود داشته باشدزخم ، عفونت و آثار ورود ميكروب به بدن را بايستى در آنجا جستجو كرد. عفونتهاى داخلى بدن و بيماريهاى بدخيم و بيماريهاى خونى و غيره غددلنفاوى بدن را بزرگ مى نمايد در هر صورت با مشاهده و لمس ‍ پشگها، بايستىبه عفونتها مشكوك شده راه درمان ، پيدا كردن علت اصلى و رفعآن و پاكسازى بدن از خلط غالب است ، سپس داروهاى مرخى مثل گل خطمى ،گل بنفشه و تخم مرو را با موم و روغن مخلوط كرده ضماد نمايند استعمال و بهكار بردن داروهاى رادع در اينجا ممنوع است مخصوصا اگر تعدادپشگها زياد باشد.

پس از دادن داروهاى مرخى (داروهاى شل و نرم كننده ) بايستى داروهاى محللبه كار برند اگر غدد لنفاوى رو به كوچك شدن گذارده و جمع شوند،منضج و منفجر كننده بكار برند.

 در ورمهائى كه مبداء آنها زخم و عفونت ياعامل ديگر باشد 10 گرم زرنباد را كوبيده در آب خمير كرده ضماد نماينديا برگ توت سياه سائيده ضماد نمايند اگر بخواهند سرباز كند از گذاردن ضمادبرگ توت موقعى كه پشك خوب نرم شده باشد استفاده كنندضماد برگ شانه يا تخم كتان ، اسپرزه ، گل خطمى و خمير ترش مفيد است يا آجررا پخته نرم كوبيده با روغن كرچك خمير كرده ضماد نمايند تاباعث پخته شدن و سرباز كردن پشگ گردد.

مالش پشگها بطور عموم با روغن زيتون اكثرا مفيد واقع مى شود.

اين نكته لازم به تذكر است كه با دادن مبردات و رادعات ، چون صندل ، آقاقيا،فوفل ، گل ارمنى ، گلاب ، آب گشنيز و كاهو در ابتداى شروع بيمارى يعنى زمانى كه پشگها درحال بزرگ شدن هستند خيلى مفيد و مؤثرتر است . هنگامى كه بيمارى استقرار پيدا كرد دادنمحلل ها مثل بابونه ، گل خطمى ، تخم شنبليله ، مغزناخنك توصيه مى گردد در اين موقع فقط داروهاىحل كننده مؤثرند اگر تورم با درد و فشار همراه باشد، منضجاتى مثل بزرگ ، تخم شنبليله ، انجير، شير مرو به محللها اضافه نمايند.

توجه:سايت جديد حكيم عباس با تصاوير بيماري ها و...راه اندازي شد  


دسته ها :